Forstå din elregning

Den årlige elregning viser, hvad dit forbrug koster. Her får du hjælp til at læse regningen.

Elregning viser dit kWh-forbrug

Dit elforbrug måles i kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. 1 kWh koster i gennemsnit 2,2 kr. og svarer ved en konventionel fremstilling af el til ca. 500 gram CO2. kWh regnes ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. , og du betaler ca. 2,2 kr. pr. kWh. En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året, og det giver en elregning på ca. 3.500 kr.

Prisen svinger over året

Prisen pr. kWh er sammensat af forskellige ting og svinger i løbet af året. Måske står der en pris for 1 kWh på din årsopgørelse, og i så fald er det en gennemsnitspris for hele året.

Poster på din regning

Det er lidt forskelligt, hvad selskaberne kalder posterne på en elregning. Men du vil finde omtrent de samme poster, uanset hvem du betaler til.

Her er en forklaring på posterne:

Navn Beskrivelse 2016-pris i øre/kWh
Elafgift Fast statslig afgift.  88,5
Offentlige forpligtelser Statslig afgift, som sikrer forsyningssikkerheden, for tilskud til miljøvenlig energi og for forskning i miljøvenlig elproduktion. Også kaldet PSO-tarif. Svinger kvartalsvis.
Transport af el Fast pris for at bruge netselskabets elnet. Fastsættes af netselskabetNetselskabNetselskabet er dem, der ejer kablerne ud til din bolig. Dem kan du ikke selv vælge.
Til gengæld kan du frit vælge elhandelsselskab , som er dem, der leverer din strøm. Hvis dit netselskab er et andet end dit elhandelsselskab, vil du få 2 regninger.
.
Netabonnement Fast pris for at bruge netselskabets elnet. Uafhængig af forbrug. Fastsættes af netselskabet.
Forbrug Den pris, du betaler for selve dit elforbrug. Prisen pr. kWh fastsættes af elleverandørenElleverandørElleverandøren (eller elhandelsselskabet) er dem, der leverer din strøm. Dem kan du frit vælge.
Dit netselskab ligger til gengæld fast, da det er dem, der ejer kablerne ud til din bolig. Hvis dit netselskab er et andet end din elleverandør, vil du få 2 regninger.
. Prisen pr.kWh kan være fast eller variabel afhængig af strømprodukt.
Elabonnement Fast pris for at være kunde hos en elleverandør. Uafhængig af forbrug. Fastsættes af elleverandøren.

Der skal betales moms af alle de nævnte udgifter. De statslige afgifter stiger hvert år.

Andre oplysninger på elregningen

  • AftagenummerDin måler har et nummer på 18 cifre, som hedder et aftagenummer. Du skal bruge det, hvis du skal skifte leverandør.
  • Forbrug for andre årDer kan være oplysninger om dit forbrug de seneste år og en sammenligning af dit forbrug med lignende husstande.

2 slags selskaber

Som forbruger kan du frit vælge din elleverandør. Dit netselskab ligger til gengæld fast, da der kun er ét selskab, som ejer kablerne ud til din bolig. 
 
Din elregning opkræves af elleverandøren, og du modtager altid én samlet elregning for både elforbrug og transport af el. Hvis du har spørgsmål til dit elforbrug eller skal melde flytning, skal du altid kontakte din elleverandør.

Frit valg giver fordele

Der kan være fordele ved at skifte elleverandør. Du kan f.eks. spare penge eller støtte produktion af el fra vedvarende energikilder.

Du kan også vælge et selskab, hvor du kan få etableret fjernaflæsning. Det betyder, at du kan holde øje med dit elforbrug direkte på internettet uden selv at skulle aflæse måleren.

Siden er opdateret 21.10.2016 Kommentér denne side Til top