Varmepumpetyper

Vælg den rigtige type varmepumpe

Der findes 5 forskellige typer varmepumper på det danske marked, men de kan ikke alle det samme. Du skal derfor vælge type ud fra bl.a. dit behov, dit varmeforbrug og din varmeform.

Du får typisk den største besparelse på varmeregningen, hvis du vælger et jordvarmeanlæg. Det kræver dog, at din have er mindst 300 m2. Hvis det ikke er tilfældet, vil en luft til vand-varmepumpe som regel være den næstbedste løsning.

Hvis du har en dyr varmeform - f.eks. elvarme - kan du med en ret beskeden investering spare meget ved at supplere elvarmen med en luft til luft-varmepumpe. 

Hvis dit hus er tæt, og du har dyr varme, kan en boligventilationsvarmepumpe eller en brugsvandsvarmepumpe være gode valg. 

Jordvarmeanlæg (væske til vand-varmepumpe)

Et jordvarmeanlæg giver dig både varme og varmt vand. Jordvarme – eller en jordvarmepumpe – er effektivt, fordi jorden indeholder varme, selv i de koldeste måneder af året. Det er den varmepumpetype, der giver dig den største besparelse, når installationen er betalt.

Kort om varmepumpen

Et jordvarmeanlæg kaldes også en jordvarmepumpe. Det er den varmepumpetype, der giver dig den største besparelse, når installationen er betalt. Jordvarme er effektivt, fordi jorden indeholder varme, selv i de koldeste måneder af året. 

Jordvarmeanlægget opvarmer både din bolig og dit brugsvand.

Anlægget er en stor investering. Der er desuden et par forudsætninger, der skal være på plads, for at du kan få jordvarme:

Forudsætninger

 • Plads til jordslangerDet kræver ca. 300 m2 have at dække et gennemsnitligt varmebehov i et typisk hus. Man placerer typisk jordslangerne ca. 1 meter under græsplænen i haven. Hvis der ikke er plads nok i haven, kan man også grave jordslangerne lodret eller skråt ned. Det er dog dyrere, og undergrunden skal være egnet til det. Få en varmepumpeinstallatør og en brøndborer til at afklare, om din have egner sig.
 • RadiatorsystemDu skal have vandbårne radiatorer eller vandbåren gulvvarme.
 • Afstand til vandboringDit hus skal ligge mindst 50 meter fra et alment vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra et ikke alment vandforsyningsanlæg. Slangerne skal ligge mindst 60 cm fra naboskel.
 • Spørg kommunenDu skal søge tilladelse hos kommunen, inden du går i gang.

Drift

Jordslangerne skal efterses mindst 1 gang om året af en certificeret vvs- eller kølemontør.

Sådan fungerer det

Anlægget består af en jordslange, der graves ned i haven, og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Jordslangen trækker varmen ud af jorden og transporterer den via en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her omsætter varmepumpen varmen til en temperatur, der passer til husets vandhaner og radiatorer.

Jordvarmepumpe

Læs mere

Luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe giver dig både varme og varmt vand. Den er billigere at installere end et jordvarmeanlæg og kræver ikke plads i din have. Til gengæld er den lidt mindre effektiv.

Kort om varmepumpen

Det er billigere at installere en luft til vand-varmepumpe end jordvarmeanlæg. Samtidig kræver den kun lidt plads i din have, og den er næsten lige så effektiv som jordvarme.

Pumpen opvarmer både din bolig og dit brugsvand.

Forudsætninger

 • 5-10 meter til skelUdedelen bør stå mindst 5-10 meter fra skel, ellers risikerer du, at naboen bliver generet af støj fra pumpen.
  Beregn, hvor meget det vil støje ved din nabo
 • RadiatorsystemDu skal have vandbårne radiatorer eller vandbåren gulvvarme.

Sådan fungerer det

Varmepumpen står oftest uden for huset. En ventilator trækker udeluften ind i varmepumpen og leder varmen gennem rør ind i huset, hvor den opvarmer boligen og brugsvandet.

Luft til vand-varmepumpe

Læs mere

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe giver dig varme i sommerhuset, eller den kan supplere varmen i helårshuse med elvarme. Den kan ikke give dig varmt vand. Varmepumpen er ret billig og kræver ikke vandbårne radiatorer.

Kort om varmepumpen

Luft til luft-varmepumpen er en god løsning i mange sommerhuse, da den er billig i anskaffelse og ikke kræver et vandbårent radiatorsystem. Den kan også være et godt supplement til opvarmning af helårshuse med elvarme, som ligger i områder uden fjernvarme eller naturgas.

Luft til luft-varmepumpen egner sig dog bedst til store, sammenhængende rum – f.eks. køkken-alrum, eller når køkken og stue er bygget ud i et. Den kan ikke varme dit brugsvand op.

Kvaliteten af luft til luft-varmepumper på markedet er meget svingende. Vælg derfor fra Varmepumpelisten.

Drift

Tjek jævnligt indedelens filter, og støvsug det ca. 1 gang om måneden eller oftere, hvis du vurderer, at det er nødvendigt. Hvis filtrene er beskidte, kan det forringe varmepumpens effektivitet.

Pas på køling

Vær opmærksom på, at nogle luft til luft-varmepumper, der står på automatik, kan begynde at køle, når temperaturen når over et vist niveau - f.eks. når du fyrer op i brændeovnen. Og det bruger meget unødvendig strøm. Dette bør ikke kunne ske, hvis du vælger en varmepumper fra Varmepumpelisten, men tjek altid dine nye varmepumpe for en sikkerheds skyld.

Sådan fungerer det

Luft til luft-varmepumpen tager varme fra udeluften og bruger den til at varme indblæsningsluften op.
Luf til luft-varmepumpe

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, der både kan opvarme og nedkøle luften. Nogle typer kan også give dig varmt vand. Varmepumpen egner sig som ventilation og supplement til opvarmning i tætte huse med dyr varme.

Kort om varmepumpen

En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, der også opvarmer eller nedkøler luften efter behov. Varmepumpen er en god idé som ventilation og supplement til opvarmning i tætte huse, hvor den primære varmekilde er f.eks. elvarme, ældre gas- eller oliefyr. Hvis du har fjernvarme, jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe, er det en bedre idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Nogle boligventilationsvarmepumper kan også opvarme dit brugsvand.

Forudsætninger

 • Ventilationskanaler og udsugningDu skal have etableret ventilationskanaler til indblæsning i opholdsrum og udsugning i køkken, bad og bryggers.
 • Tæt husHuset skal være tæt for at få det optimale ud af boligventilationsvarmepumpen.

Sådan fungerer det

Boligventilationsvarmepumpen har aktiv varmegenvinding. Det betyder, at luften bliver opvarmet af en varmepumpe, inden den blæses ind. Varmepumpen opvarmer luften både ved hjælp af el og ved hjælp af en varmeveksler, der bruger energien fra udsugningsluften. Varmeveksleren kan genvinde 70-90 % af varmen fra den brugte luft, og varmepumpen genvinder de sidste 10-30 %. Hvis luften skal opvarmes yderligere, sker det ved hjælp af el.

Boligventilations-varmepumpe

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe giver dig varmt vand. Varmepumpen er en god løsning i tætte huse med en dyr varmeform og uden mekanisk ventilation.

Kort om varmepumpen

En brugsvandsvarmepumpe opvarmer dit brugsvand. Varmepumpen er en god løsning i tætte huse uden mekanisk ventilation, hvor den primære varmekilde er f.eks. elvarme, ældre gas- eller oliefyr.

Nogle pumper kan også bruges til en mindre kreds af gulv- eller radiatorvarme, f.eks. i badeværelset.

Forudsætninger

 • Udsugning i køkken, bad og bryggersEn brugsvandsvarmepumpe kræver, at der er udsugningskanaler fra køkken, bad og bryggers.

Sådan fungerer det

En brugsvandsvarmepumpe genbruger varme fra udsugningsluft i bad, køkken og bryggers til at opvarme brugsvandet. Varmepumpen er opbygget som et højt, smalt kabinet med udsugningsventilator, varmepumpe og varmtvandsbeholder.

Brugsvands-varmepumpe

Læs mere