Vælg den rigtige type varmepumpe

Vælg den rigtige type varmepumpe

Vælg den rigtige type varmepumpe

Der findes 5 forskellige typer varmepumper på det danske marked, men de kan ikke alle det samme. Du skal derfor vælge type ud fra bl.a. dit behov, dit varmeforbrug og din varmeform.
Jordvarmeanlæg og luft til vand-varmepumper kan erstatte olie- eller naturgasfyr og sørge for både varme og varmt vand. Jordvarme giver typisk den største besparelse på varmeregningen, men er også dyrere at etablere og kræver, at der kan graves jordslanger ned i din have. Luft til vand-varmepumper giver en lidt mindre besparelse, men er også billigere at etablere og kræver ikke, at der graves jordslanger ned i haven.

Hvis du har en dyr varmeform – f.eks. elvarme eller oliefyr – kan du med en ret beskeden investering spare meget ved at supplere elvarmen med en luft til luft-varmepumpe.

Hvis dit hus er tæt, og du har dyr varme, kan en boligventilationsvarmepumpe eller en brugsvandsvarmepumpe være gode valg. 

Vælg den rigtige type varmepumpe

Siden er opdateret 18.11.2016 Kommentér denne side Til top