Udbyd med krav om energieffektivitet

I kan spare penge på sigt ved at indarbejde krav om energieffektivitet i udbud ved nybyggeri.

Indarbejd krav om energieffektivitet

Den bedste måde at sikre energieffektive løsninger i nybyggeri på er ved at indarbejde krav om energieffektivitet i udbud. Det er vigtigt at definere energikravene helt fra starten af processen, så de kan indarbejdes i designet af løsninger.

Når I først har valgt en leverandør, er det ofte for sent at komme med yderligere krav – f.eks. om energieffektivitet.

Følg de 4 gode råd

 • Formuler kravHusk at formulere jeres krav og ønsker om energieffektivitet tydeligt i udbuddet af jeres byggeri.
 • Danske standarderHusk at sikre, at opfyldelse af kravene dokumenteres, udføres og kontrolleres i overensstemmelse med gældende danske standarder.
 • Realistisk økonomisk rammeHusk at være realistiske omkring jeres økonomiske ramme – prioriter de vigtigste energieffektive løsninger.
 • Lad entreprenøren betale for elforbruget på byggepladsenPålæg entreprenøren at betale elforbruget til byggepladsen. Det giver en god motivation for at holde forbruget nede under byggeriet. Elforbruget på byggepladsen svarer ofte til 3-4 års driftsforbrug i bygningen.

Særlige fokusområder

Når I sender nybyggeri i udbud, bør I definere krav inden for en række områder med betydning for energiforbruget. Nogle eksempler på fokusområder er:

 • EnergiklasseDer er defineret 2 lavenergiklasser ud over de gældende i Bygningsreglementet:
 • FacaderI forhold til bygninger og facader handler det om en kompakt bygningsform, en god orientering af bygningen i forhold til sol og den dominerende vindretning. Og så bør der være fokus på at undgå kuldebroer og utætheder i klimaskærmen.
  • Lavenergiklasse 1En bygning i denne energiklasse må kun bruge 50 % af den energi, som en bygning, der kun lever op til Bygningsreglementet, bruger. Det forventes at blive lovkrav fra 2015, og det vil derfor være rimeligt at stille som krav, at bygningen lever op til denne klasse.
  • Lavenergiklasse 2En bygning i denne energiklasse må kun bruge 75 % af den energi, som en bygning, der kun lever op til Bygningsreglementet, bruger.
 • VinduerStil krav til vinduernes energimærke, deres placering og størrelse. Det gælder om at udnytte dagslyset, samtidig med at man undgår overophedning og varmetab.
 • InstallationerEtablering af delforbrugsmålere og god isolering af alle installationer er vigtigt.

Vend udbuddet rundt – og vælg det mest energieffektive

Hvis I vil lægge særlig vægt på kravet om energieffektivitet i et udbud af nybyggeri, kan man også lave et udbud, hvor udvælgelseskriterierne ”vendes om”.

I stedet for at stille krav til tilbudsgiverne og derefter vælge det billigste, kan man angive en fast pris, og så vælge det tilbud, der giver de mest energieffektive løsninger inden for den fastsatte pris. Prisrammen kan suppleres med øvrige krav og ønsker til funktionalitet m.v.

Siden er opdateret 10.12.2014 Kommentér denne side Til top