Byggepladsvejledning

Spar energi på byggepladsen

Følg rådene i denne guide, og spar energi på byggepladsen. Næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opnå en energieffektiv byggeplads - Guide til bygherrer og rådgivere

'Den energieffektive Byggeplads' er Energistyrelsens guide til bygherrer og rådgivere, der gerne vil bruge mindre energi på byggepladsen. Entreprenører, leverandører og håndværker kan også hente inspiration i guiden. Uanset om byggeprojektet er stort eller småt, og hvordan det er organiseret, hjælper guiden jer gennem jeres overvejelser, så I sparer energi i hele forløbet.

Tænk energiforbruget ind i alle faser

I vores online guide kan I få en introduktion til, hvilke ting I bør overveje i de forskellige faser af processen. 

1Programfasen
2Planlægningsfasen
3Udførelsesfasen

Programfasen

Opstil mål

Opstil mål for energiforbrug for det færdige byggeri og for, hvordan I vil følge op. Det skaber fokus undervejs. Eksempler på mål:

 • at holde energiomkostningen på under 0,5 % af byggesummen
 • at det færdige byggeri ikke må indeholde skadelig fugt.

Læg en realistisk tidsramme

Læg en tidsramme, hvor materialerne kan nå at udtørre af sig selv, så I undgår forceret udtørring. Hvis I bygger om vinteren, så planlæg sådan, at byggeriet får mindst muligt nedbør.

Motiver uanset udbudsform

Motiver de mennesker, der skal styre energiforbruget på byggepladsen, til at spare energi. Uanset om I vælger partnering, totalentreprise eller fagentreprise, kan I skabe samarbejdsformer, der motiver til at spare energi og i sidste ende reducere byggesummen.

Løs svære konstruktionsdetaljer i tide

Skub aldrig udfordringer med komplekse konstruktioner til senere i processen, så bliver de bare sværere at løse. Og det kan give højere energiforbrug.

Gennemtænk arkitekturen

Overvej, om arkitekturen stiller særlige krav til, hvordan I bygger og udtørrer bygningen, og om der er dele af bygningen, der skal lukkes før andet. Overvej, hvor mange materialer I kan præfabrikere andre steder, så de ikke behøver blive udtørret på byggepladsen.

Vælg rådgivere med relevant erfaring

De fleste bygherrer vil benytte en rådgiver til at styre processen og til at løse mange af bygherrens problemstillinger. Vælg rådgivere med særlig erfaring i den type bygning, I skal bygge. Så sikrer I jer bedst en god planlægning og de rette valg i processen.

Planlægningsfasen

Læg en handlingsplan

Handlingsplanen skal definere, hvordan I vil nå målet. Den skal indeholde:

 • Hvem er energiansvarlig?
 • Hvilke aktiviteter skal I gennemgå for at nå energimålet?
 • Hvordan vil I forankre aktiviteterne i de forskellige entrepriser?
 • Hvordan og hvem følger op på aktiviteterne?

Lav en fornuftig tidsplan

Uddyb den tidsplan, I lagde i programfasen – og sørg for, at der er afsat tid til alle processer, så I ikke ender med at må forhaste lukningen af bygningen. Husk at indføre tid til udtørring, og læg den gerne parallelt med andre aktiviteter.

Etabler den blivende varme og ventilation så tidligt som muligt. Så mindsker I udgiften til udtørring samtidig med, at I får et bedre arbejdsmiljø.

Gennemtænk konstruktionen

Tjek, om I kan bruge flere præfabrikerede komponenter for at reducere behov for udtørring på pladsen, og at de har været godt afdækket – også under transporten. 

Overvej, hvordan I vil overdække bygningen undervejs, hvor tidligt I kan lukke den, og om det skal ske med de blivende vinduer eller med interrimslukninger.

Husk byggepladsens indretning

Beslut, hvordan I vil indrette byggepladsen, og hvem der har ansvar for hvad – bl.a. i forhold til energibesparende tiltag. Hvis byggeriet sker hen over vinteren, er det en god idé at tænke vinterforanstaltningerne med ind fra starten, f.eks. snerydning og opvarmning.

Levering til tiden

Planlæg at få materialerne lige, når I skal bruge dem, så de ikke når at ligge og samle fugt eller tage skade på byggepladsen.

Udførelsesfasen

Få målene i hus med energiledelse

Det gør energilederen:

 • Følger op på handlingsplanen
 • Finder nye muligheder for at spare
 • Motiverer medarbejdere på byggepladsen
 • Sørger for, at den energibevidste adfærd forankrer sig hos underentreprenører og leverandører
 • Administrer benchmarking, motivationsredskaber og bonusaftaler
 • Tager sig af energiregnskabet

Begræns fugt på lageret, byggepladsen og under transport

For meget fugt er den største kilde til et højt energiforbrug på byggepladsen. Sådan kan I begrænse fugt:

 • Stil krav til leverandøren om at lægge materialer under tag og afdække under transport
 • Dæk materialerne godt af på byggepladsen
 • Afskærm bygningen under opførelsen

Få et mindre energiforbrug

Varmeforbruget kan begrænses ved f.eks. at sørge for:

 • tæt afdækning
 • at der ikke opstår træk gennem trappeskakte eller åbninger
 • at det blivende varmesystem kommer i gang så hurtigt som muligt

Hold øje med elforbruget på pladsen

Ca. 11 % af byggeprocessens energiforbrug går til el og belysning. I kan begrænse forbruget ved at tænke energi, når I køber nyt værktøj og lyskilder.

penge.png

Energirigtige skure og containere

Hvis I bygger skurvogne sammen og tætner og isolerer mellem dem, kan det næsten halvere energiforbruget.

Brug de rette maskiner

Brug maskiner, der egner sig og passer i størrelse til de arbejdsopgaver, de skal udføre. Så undgår I at bruge unødigt meget diesel.

1 of 3

Tjeklisten på side 20-21 i guiden giver desuden et godt overblik over, hvad I skal huske.

Sådan har andre gjort

Nedenfor kan I læse, hvordan andre har opnået en energieffektiv byggeproces.

Silobygning i Nordhavn undgik vind og blæst

Silobygning i Nordhavn undgik vind og blæst

I Københavns Nordhavn er NCC ved at opføre et 59 meter højt kontorhus på 12 etager med 2 eksisterende siloer som fundament. Byggepladsen ligger på et åbent område med vind og blæst. Derfor har man så tidligt som muligt sat de permanente facader op, så man kunne sætte varme på og lade håndværkerne gå i gang tidligere end ellers. Det giver en tæt bygning og mindsker energiforbruget. 

Lejligheder i Kokkedal undgik fugt med præfabrikeret materiale

Lejligheder i Kokkedal undgik fugt med præfabrikeret materiale

I Kokkedal er MT Højgaard i gang med at skifte tag og facader på 630 lejligheder fra 1970’erne. De bruger præfabrikeret materiale, som bliver leveret lige inden, det skal sættes op. På den måde slipper de for at slå opvarmede telte op ved boligblokkene for at holde materialet tørt. Dette mindsker energiforbruget meget.

Midlertidigt tag sparede energi i kontorbyggeri

Midlertidigt tag sparede energi i kontorbyggeri

Da det 10.000 m2 store kontorbyggeri blev opført i 2010, brugte MT Højgaard den fremtidige fjernvarmeinstallation til at opvarme og udtørre bygningen. Det gav en lavere energiregning. Desuden opførte man et midlertidigt tag, så håndværkerne kunne stå i tørvejr og ikke måtte stoppe arbejdet om vinteren.

Islands Brygge-lejligheder fik hurtigt lukket vinduerne

Islands Brygge-lejligheder fik hurtigt lukket vinduerne

I de 3 lejlighedstårne på Islands Brygge har man fra begyndelsen lukket bygningerne med de permanente vinduer og opvarmer og udtørrer bygningerne med fjernvarme. Det har krævet en god planlægning, men giver fuld kontrol over energiregningen.

Læs mere