Overdækning

Overdækning

Overdækning

Overdækning

Overdækning

Overdækning af byggepladsen forkorter byggeperioden og holder bygningsdele og materialer tørre. Det giver et lavere energiforbrug og sikrer samtidigt et bedre arbejdsmiljø for håndværkerne.

Byggeprocessen bliver mere effektiv

”Der er mange fordele ved at overdække byggepladsen”, siger Kim Thinggaard. ”Byggeprocessen bliver mere simpel og sikker, og vi undgår fugtige materialer og vandskader på bygningen.”

Derudover bliver hele processen mere effektiv og sammenhængende, fordi håndværkerne ikke skal bruge tid om morgenen til at fjerne presenninger og omvendt til fyraften, hvor det hele skal dækkes til igen. Ifølge Kim Thinggaard kan der nemt gå 1-2 timer med dette arbejde.

”Med overdækning undgår vi også vejrligsdage, hvor håndværkerne må tage hjem. Især i vinterperioden er arbejdsforholdene langt bedre, og i det hele taget er byggeprocessen mere optimal og effektiv”, siger Kim Thinggaard.

Kim Thinggaard

Kim Thinggaard er divisionschef hos Enemærke & Petersen.

Han har stor erfaring med overdækning af byggepladser, som typisk bliver brugt ved større tagrenoveringer

Overdækning kan spare energi

Ifølge Kim Thinggaard er det vanskeligt at sige noget præcist om økonomien i overdækning. Det er naturligvis en stor udgift at etablere en overdækning. Det vil typisk give en væsentlig forøgelse af byggesummen, men til gengæld er det sikkert, at byggeprocessen går hurtigere og mere gnidningsfrit. Om man i sidste ende opnår en besparelse med overdækning, varierer fra sag til sag og afhænger i høj grad af vejret, planlægningen og udbuddet.

De potentielle energibesparelser ved brug af overdækning opstår, fordi byggeperioden er kortere og mere effektiv, og fordi man undgår fugtige materialer, der skal tørres med opvarmning.

Overdækning skal med i udbuddet

Overdækning bliver især benyttet ved tagarbejde på renoveringsprojekter. Ofte har bygherren indarbejdet overdækningen som en del af udbuddet, hvilket er positivt og et tegn på, at projektet er gennemtænkt, mener Kim Thinggaard.

”I de tilfælde, hvor overdækning ikke er med i udbuddet, går vi selv ind som entreprenør og vurderer, om vi skal etablere en overdækning. Det er dog altid en risiko for os, da vi ikke kan vide, om investeringen kan betale sig”.

Ifølge Kim Thinggaard er der ikke mange ulemper ved overdækning. Prisen er naturligvis en væsentlig faktor,  men Kim Thinggaard mener, at den effektivitet, man opnår ved overdækning, stort set altid opvejer den højere pris. Derudover kan processen med at hejse materialer ind til taget blive en smule mere besværlig og dermed fordyre processen.

Overdækning