Varme

Varme

Varme

Varme og ventilation på lageret

Varme og ventilation på lageret

Fyrer I for gråspurvene på jeres lager? Det er værd at undersøge, for analyser viser, at der i gennemsnit kan skæres 30-45 % af varmeregningen i engrosbranchens lagre.

Varme og ventilation på lageret

Varme og ventilation på lageret

Varme og ventilation på lageret

Varmebesparelser kan ske på flere fronter og med en stor eller lille indsats. Beslutningen om indsatsens størrelse afhænger af bygningstype, isoleringsniveau, rumfordeling, adfærd, behov og ikke mindst økonomi. I afgør, hvad der giver bedst mening for jeres virksomhed. Husk blot, at erfaring viser, at investeringer i at mindske varmetab tjener sig ind igen på varmeregningen.

Sluseporte/lameller

Sluseporte/lameller

58 % af alle lagre har ikke sluser eller forrum mellem lager og modtagerområder. Og det er ærgerligt, for det kan ellers forhindre et stort varmetab. Overvej derfor, hvordan I både sikrer, at I kan arbejde uhindret med at modtage og udsende varer og samtidig holde på varmen. Løsningen kan f.eks. være:

  • Hurtig- eller sluseporte op, som nemt og hurtigt kan lukkes op og i, så de ikke forstyrrer den daglige drift.
  • Lameller, der lapper ind over hinanden og forhindrer gennemtræk.

Spørg en montør eller leverandør, hvilken løsning der er bedst for jer.

Strålevarme

Strålevarme

76 % af engrosbranchens lagre bruger ikke strålevarme, skønt 63 % har rum med temperaturer på mindst 15 grader, som især vil have gavn af dette. Der er mange fordele ved strålevarme:

  • Mindre varmeforbrugFjernvarme og varmen fra egen varmeproduktion, f.eks. oliefyr, gasfyr og biomassefyr, kan anvendes, hvilket reducerer jeres varmeforbrug markant.
  • Lavere rumtemperaturStrålevarme har den egenskab, at den oplevede temperatur medfører, at I kan sænke rumtemperaturen med typisk 4 grader.
  • Mindre elforbrugHar jeres lager i dag en varmeflade/caliofere, så vil I oven i varmebesparelserne også kunne spare den el, som fladen bruger til at cirkulere luften.
Overskudsvarme

Overskudsvarme

Der er god økonomi i at udnytte varmen og flytte fra et sted på lagret eller tilknyttede bygninger til et andet sted. Det kan være, at I har spildvarme fra serverrum eller fra processer som opvarmning eller opkogning, som kan bruges et andet sted i virksomheden. Læs mere om overskudsvarme

Varmepumpe

Varmepumper

38 % af de opvarmede eller uopvarmede lagre har oliefyr, gasfyr eller elvarme. Er I blandt dem, vil I med fordel kunne konvertere til mere miljøvenlige energikilder, f.eks. en varmepumpe. Hvilken pumpe, I skal vælge, afhænger af behov, varmeforbrug og nuværende opvarmningsform.

Derfor skal I skifte

I kan reducere jeres CO2-udledning med 64 % ved udskiftning af oliefyr og 53 % ved naturgas.

Ventilation

Behovsstyring af ventilation

75 % af lagrene har ikke behovsstyret ventilation – dvs. et ventilationsanlæg, som styres efter behovet i lokalet i stedet for at køre konstant. Hvis I ikke har behovsstyret ventilation, kan I spare energi ved at få det. Det vil ikke forringe indeklimaet, da den nuværende ventilation stadig vil være til stede, når behovet er der. Læs mere om ventilation

 

Varme og ventilation på lageret

Læs mere

Få styr på klimaskærmen

Få styr på klimaskærmen

Bygningens klimaskærm kan også beskrives som bygningens ”frakke”. Det er alt det, der skiller ude fra inde.

Få styr på klimaskærmen

Få styr på klimaskærmen

Få styr på klimaskærmen

Klimaskærmen

Der er penge at spare på varmeregningen ved at opgradere bygningens klimaskærm. Dvs. kigge på, om ydervægge, tag, vinduer og døre bør have mere isolering. Om vinteren holder en god isolering kulde og blæst ude og varmen inde. Om sommeren hjælper den til at holde en behagelig temperatur indenfor.

Eksempler på fordelagtige forbedringer af husets klimaskærm er efterisolering af loftet, hulmursisolering eller udskiftning af 1-lagsruder eller termoruder til energiruder.

Derfor skal I forbedre klimaskærmen

Kontante bespareæser Det kan betyde kontante besparelser på varme- og elregningen.
Indeklima I får en behagelig en ensartet rumtemperatur, der forbedrer indeklimaet. I undgår desuden trækgener, kondensdannelse og skimmelvækst.
Miljøbelastning Bygningen belaster i mindre grad miljøet.

Uanset hvilken forbedring, I vælger at gennemføre, så få en fagekspert til at hjælpe. Det er vigtigt at udføre arbejdet korrekt, da der ellers kan opstå fugt eller lignende. Desuden kan der være brandkrav, som skal opfyldes, når I vælger materialer.

Få styr på klimaskærmen

Læs mere

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Hvis I sætter varmeforbruget under lup, er der formentlig et stort sparepotentiale. Undersøgelser viser, at der i engrosbranchens lagre samlet set kan spares 460-640 GWh/år. Det svarer til en reduktion på 30-45 %.

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Hvor stort et besparelsespotentiale, der er i jeres lager, afhænger af mange ting: Hvilke tiltag I allerede har gjort, om jeres bygning er ny eller gammel, hvilken type varer I har, jeres adfærd og meget mere.

Vil I kigge på jeres varmeforbrug, så få hjælp af en installatør eller en energirådgiver. Vedkommende kan beregne, hvor meget der er at spare, og hvor længe der går, før investeringen er tjent hjem igen.

Energitiltag med effekt

Tiltag Besparelse for branchen Tilbagebetalingstid
Rulleporte 40 til 75 GWh/år Under 2 år
Lamelgardiner 15 til 25 GWh/år Under 2 år
Strålevarme 15 til 30 GWh/år 3 til 7 år
Udnytte overskudsvarme 120 til 180 GWh/år 4 år

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Læs mere

Indsigter i engros

Indsigter i engros

Hvis du rådgiver engrosbranchen, finder du herunder noget af den viden, som Energistyrelsen har fået gennem deres analyser af lagre. Generelt er engros en branche, der har et stort energiforbrug og samtidig et stort potentiale for besparelser på området.

Hvor er det største potentiale?

Den procentvis fordeling af energiforbruget i engrosbranchen:

Fordeling af forbrug

  • Inden for varmebesparelser er der mest at spare på at udnytte spildvarmen.
  • Inden for elbesparelser er der mest at spare ved at udskifte truckflåden til energieffektive eltrucks.

Det kan betale sig

Det bedste argument er, at det kan betale sig at udskifte energislugerne. Vi ved, at der er stor konkurrence i detailbranchen, hvilket også påvirker engrosbranchen, der er deres hovedleverandør. Opstil regnestykket og vis, hvad potentialet er. Hvad koster energitiltagene, og hvornår er de tjent ind?

Indsigter i engros

Varme