Varme

Varme

Varme

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

I kan spare på varmeregningen ved at indstille ventilationsanlægget til at køre automatisk. Det reducerer bl.a. anlæggets driftstid. Samtidig kan det give et bedre indeklima.

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

I kan opgradere ventilationssystemet, så det øger komforten på jeres hotel eller restaurant. Investeringen er til fordel for både jeres energiregning og kunderne.

Forslag til energibesparelser på ventilationen

Forslagene til ventilationsanlægget vil ikke forringe jeres indeklima. Den nuværende ventilation vil stadig være til stede – bare kun i de mængder og på de tidspunkter, hvor der er brug for det.

 • Reducer luftmængdeOfte bliver rum ”overventileret” – dvs. at der bliver tilført mere luft til rummet end nødvendigt. Undersøg, om den tilførte luftmængde passer til antallet af kvadratmeter og til det typiske antal af mennesker i bygningen. Her kan en rådgiver eller et ventilationseftersyn hjælpe jer.
 • Etabler varmegenvindingHvis I har et balanceret ventilationsanlæg (indblæsning og udsugning) uden varmegenvinding, bør I overveje at etablere væskekoblet varmegenvinding. Så vil I typisk kunne spare 50-60 % af varmetilførslen. Væskekoblet varmegenvinding genvinder nemlig varmen fra udsugningsluften til indblæsning.
 • Reducer luftmængde efter behovHvis I ikke har behovsstyret ventilation – dvs. et ventilationsanlæg, som styres efter behovet i lokalet – kan I spare energi ved at få det. Rent praktisk kan det gøres ved f.eks. at installere en frekvensomformer – tal med en håndværker eller rådgiver om det.

Fakta om ventilation

 • 15 % af erhvervslivets samlede elforbrug gik i 2012 til ventilation - heraf ca. 2/3 til rumventilation og 1/3 til procesrelateret ventilation. 

 • Virksomheder inden for handel og service alene kan i alt spare 125 mio. kr. årligt. 

 • Hvis I sænker drifttiden med 10 %, opnår I en tilsvarende elbesparelse på 10 %.

 • Hvis I reducerer luftmængden med 20 %, opnår I en elbesparelse på op til 45 %. Det skyldes, at elmotorens arbejde for at transportere ventilationsluften bliver reduceret kraftigt ved en faldende luftmængde.

 • Danske virksomheder kan i alt spare 400 mio. kr. på el til ventilation. De fleste besparelser opnår I ved at regulere ventilationsanlægget efter behovet. 

Overskudsvarme

At udnytte varmen fra et sted til at varme et andet sted op er en god forretning. Der kan være spildvarme fra f.eks. hotellets eller restaurantens køkken eller klimaanlæg, som kan bruges et andet sted i bygningen. F.eks. til at varme værelser eller spiselokaler op.

 

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

Læs mere

Blåstempling af jeres grønne indsats

Blåstempling af jeres grønne indsats

Energibesparelser på el og varme er et godt område at sætte ind, uanset om jeres hotel eller restauration har en miljømærkning eller ej.

Blåstempling af jeres grønne indsats

Blåstempling af jeres grønne indsats

Blåstempling af jeres grønne indsats

Den grønne bølge i Danmark har også ramt hoteller og restaurationer, hvor flere og flere kan bryste sig af Svanemærket, EU-Blomsten eller Den Grønne Nøgle (Green Key). Ordningerne gør det nemmere for jeres kunder at vælge de miljømæssigt bedste overnatningssteder, restauranter mv.

De forskellige miljømærkningsordninger kigger også på energiforbrug. Og her spiller det ind, hvilken belysningsløsning I har valgt, og hvilken type varme og ventilation I har.

En grøn indsats betaler sig

Kriterierne for at opnå en af de kendte miljømærkninger er, at virksomheden gør en ekstra indsats på miljøområdet. Her er energibesparelser et konkret og målbart sted at sætte ind. Men så er det også til fordel for både kunder, ansatte, økonomien og ikke mindst for miljøet og klimaet.

 • I sparer penge på el- og varmeregningen
 • I sender et grønt signal til jeres kunder
 • I forbedrer indeklimaet
 • I mindsker miljøbelastningen

Hvis hotellet eller restaurationen har et forbedringspotentiale, så få en installatør til at hjælpe med udskiftningerne.

Blåstempling af jeres grønne indsats

Læs mere

Indsigter i hotel og restauration

Indsigter i hotel og restauration

Hvis du rådgiver hotel- og restaurationsbranchen, så finder du herunder noget af den viden, som findes om energiforbrug.

Indsigter i hotel og restauration

Varme