Varme

Varme

Varme

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

I kan spare på varmeregningen ved at indstille ventilationsanlægget til at køre automatisk. Det reducerer bl.a. anlæggets driftstid. Samtidig kan det give et bedre indeklima.

I kan opgradere ventilationssystemet, så det øger komforten på jeres hotel eller restaurant. Investeringen er til fordel for både jeres energiregning og kunderne.


Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg


Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Billede ventilation.png

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

27.12.2017
2.26 MB
4 SIDER
Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.

Optimer eksisterende ventilation

Forslagene til ventilationsanlægget vil ikke forringe jeres indeklima. Den nuværende ventilation vil stadig være til stede – bare kun i de mængder og på de tidspunkter, hvor der er brug for det.

  • Reducer luftmængdeOfte bliver rum ”overventileret” – dvs. at der bliver tilført mere luft til rummet end nødvendigt. Undersøg, om den tilførte luftmængde passer til antallet af kvadratmeter og til det typiske antal af mennesker i bygningen. Her kan en rådgiver eller et ventilationseftersyn hjælpe jer.
  • Etabler varmegenvindingHvis I har et balanceret ventilationsanlæg (indblæsning og udsugning) uden varmegenvinding, bør I overveje at etablere væskekoblet varmegenvinding. Så vil I typisk kunne spare 50-60 % af varmetilførslen. Væskekoblet varmegenvinding genvinder nemlig varmen fra udsugningsluften til indblæsning.
  • Reducer luftmængde efter behovHvis I ikke har behovsstyret ventilation – dvs. et ventilationsanlæg, som styres efter behovet i lokalet – kan I spare energi ved at få det. Rent praktisk kan det gøres ved f.eks. at installere en frekvensomformer – tal med en håndværker eller rådgiver om det.
  • Gennemfør en natrunderingEn natrundering er en oplagt mulighed for at finde energibesparelser på f.eks. belysning. For virksomheder, der arbejder i døgndrift, bør natrunderingen foregå, når aktiviteterne ligger stille, f.eks. i en ferie.Guide til natrundering

Tjekliste for ventilation - erhverv


Tjekliste for ventilation - erhverv

Billede ventilation_tjekliste.png

Tjekliste for ventilation - erhverv

27.12.2017
4.82 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.

Fakta om ventilation

  • 15 % af erhvervslivets samlede elforbrug gik i 2012 til ventilation - heraf ca. 2/3 til rumventilation og 1/3 til procesrelateret ventilation. 

  • Virksomheder inden for handel og service alene kan i alt spare 125 mio. kr. årligt. 

  • Hvis I sænker drifttiden med 10 %, opnår I en tilsvarende elbesparelse på 10 %.

  • Hvis I reducerer luftmængden med 20 %, opnår I en elbesparelse på op til 45 %. Det skyldes, at elmotorens arbejde for at transportere ventilationsluften bliver reduceret kraftigt ved en faldende luftmængde.

  • Danske virksomheder kan i alt spare 400 mio. kr. på el til ventilation. De fleste besparelser opnår I ved at regulere ventilationsanlægget efter behovet. 

Overskudsvarme

At udnytte varmen fra et sted til at varme et andet sted op er en god forretning. Der kan være spildvarme fra f.eks. hotellets eller restaurantens køkken eller klimaanlæg, som kan bruges et andet sted i bygningen. F.eks. til at varme værelser eller spiselokaler op.

 

Varme og ventilation i hotel- og restaurationsbranchen

Miljømærkning af hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Hoteller og restaurationer bruger i stigende grad miljømærkning til at profilere sig over for kunder. Det er en oplagt mulighed, når I alligevel sparer på energien.

Miljømærkning af hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Stadig flere hoteller og restaurationer kan bryste sig af miljømærkning, der gør det nemmere for kunderne at vælge grønne overnatningssteder, restauranter mv.

Miljømærkning kan være en oplagt måde at profilere jer på – især, hvis I allerede arbejder med energibesparelser.

Miljømærkningsordninger for hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Læs mere

Indsigter i hotel og restauration

Indsigter i hotel og restauration

Hvis du rådgiver hotel- og restaurationsbranchen, så finder du herunder noget af den viden, som findes om energiforbrug.

Indsigter i hotel og restauration

Varme