Brug trykluft effektivt

Brug trykluft effektivt

Brug trykluft effektivt

Trykluft er energitung og står for omkring 10 % af elforbruget i industrien. Overvej derfor behov, alternativer og energioptimering af trykluftanlægget.

Energieffektive alternativer til trykluft

  • Blæser
  • Eldreven aktuator
  • Elektromotor

Energioptimering

Hvis det ikke er muligt at udskifte trykluftanlægget med alternativer, kan I energioptimere det.

  • Nedsæt trykketLavere tryk på anlægget bruger mindre strøm, men der går samtidig mindre energi til spilde ved lækager.
  • Pas på utæthederSørg for at tætne eventuelle utætheder.
  • Genvind varmeGenvind tabt varme fra anlægget, f.eks. til at opvarme brugsvand eller til at regenerere tryklufttørreren, hvis anlægget har en lufttørrer.
  • Sluk uden for arbejdstidBrug f.eks. urstyring til at slukke kompressoren uden for arbejdstiden. Og sluk den også gerne, når den ikke bruges.
  • Sørg for kold indsugningsluftIndsugningsluften til kompressoren bør være så kold som muligt. Hvis anlægget består af flere kompressorer, er intelligent styring bedre end en simpel kaskadestyring.
  • Tjek størrelsenHvis kompressoren ofte kører i tomgang, er den sandsynligvis for stor. Med oliesmurte kompressorer er det dog vigtigt, at beholderen er stor nok til at kunne tage kortere spidsbelastninger. På den måde starter kompressoren ikke så ofte, og der vil ikke være så mange perioder med aflastet drift.
  • Tjek filtre og indsugningTjek, hvornår filtrene sidst blev skiftet. Tilstoppede filtre eller indsugning giver et større elforbruget.

Brug tjeklisten

Tjekliste for trykluft - erhvervTjekliste for trykluft - erhverv

Billede trykluft.png

Tjekliste for trykluft - erhverv

27.12.2017
2.21 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres trykluft.


Brug trykluft effektivt

Siden er opdateret 25.01.2018 Kommentér denne side Til top