Energioptimering af tørrehal

Optimeret tørreproces med recirkulering gav besparelser

A/S Jydsk Aluminium Industri (JAI) bruger sandkerner til at støbe hule aluminiumsemner. Sandkernerne skal tørres inden brug, og JAI konstaterede, at der kunne spares energi både i tørreprocessen og til opvarmning af tørrehallen. Energioptimeringen gav en besparelse på 100.000 kr./år.

Økonomi

Årlig besparelse el
110MWh/år
Årlig besparelse kr.
100.000kr./år
Årlig besparelse naturgas
3.300m3/år
Hvad kostede det?
Samlet investering
80.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid
< 1 år