Økonomiske nøgletal NPV

Nutidsværdi og afkast gjorde det nemt at investere

Økonomiske nøgletal gjorde det nemt for RPC Superfos at beslutte en energiforbedring, som krævede oplæring og udgifter ud over den første investering.

Økonomi

Investering
368.000kr.
Årlig besparelse
264.000kr.
Overskud i investeringens levetid
ca. 658.000kr.