Optimering af fortørringsproces

Kemisk løsning erstatter fortørringsproces i plastvirksomhed

VitasheetGroup producerer plastprodukter primært til industrien og landbruget. I processen indgår en energikrævende fortørring af råvaren, som er ABS-polymerer. En analyse viste, at det var muligt at fjerne fortørringen og erstatte den med en kemisk løsning. Resultatet er en betydelig energibesparelse.

Økonomi

Elforbrug til fortørring
210MWh/år
Reduktion i materialeforbrug
98-99%
Årlig besparelse el
210MWh/år
Hvad kostede det?
Udgifter i kr.
Ingen
Udgifter til intern tid
Betydelig