Udnyttelse af overskudsvarme fra køleanlæg med varmegenvinding

Store besparelser med varmegenvinding i detailhandlen

COOP Superbrugsen i Kerteminde har samarbejdet med Danfoss om at installere varmegenvinding på butikkens køleanlæg. Det foreløbige resultat er en besparelse på 165 MWh varme. Det svarer til en reduktion på næsten 60 %. 

Økonomi

Energiforbrug før
290MWh
Energiforbrug efter
125MWh
Besparelse varme
165MWh
Hvad kostede det?
Samlet investering
180.000 kr.
Tilbagebetalingstid
2 år