Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til grøn omstilling

Få tilskud til grøn omstilling

Styrk konkurrenceevnen ved at gennemføre grønne energiprojekter. Så bliver I samtidig mere modstandsdygtige overfor de stigende energipriser.

Få en grøn profil og en lavere energiregning

Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse.

Projekterne kan styrke jeres grønne profil og tiltrække flere kunder. Med tilskuddet i hånden får I samtidig lavere energiudgifter og kortere tilbagebetalingstider på jeres projekter.

Eksempler på projekter, der kan få tilskud

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Etablering af varmegenvinding
 • Forbedring af klimaskærm
 • Energioptimering af procesanlæg

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning?

Kontakt os mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14 på erhvervstilskud@ens.dk eller tlf.: 51 67 43 01.

Fra d. 15. august til 12. september 2022 er der udvidet telefontid om mandagen, så du kan ringe helt frem til klokken 18.

Så meget kan I få i tilskud

Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne til et energispareprojekt. 3 parametre sætter grænsen for, hvor meget man kan få i tilskud:

 • Op til 7 øre pr. sparet kWhMan kan få op til 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
 • Op til 50 % af omkostningerneVirksomhedens størrelse bestemmer, hvor stor en del af omkostningerne til projektet, man maksimalt kan få dækket af tilskuddet.
 • Op til € 15 mio.Et projekt kan maksimalt få tilskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

Bemærk: Der kan ikke søges til tiltag i husholdninger, transportsektoren, fiskeri- og akvakultursektoren, energiomdannelsessektoren og energiindustrien. Private personer, foreninger samt og offentlige institutioner og virksomheder kan ikke søge om tilskud.
 

Sådan søger I tilskud

Puljen åbner 5 gange i løbet af 2022. Ansøgningen foregår i 2 faser.

Kvikguide til ansøgning erhvervspulje

 • Fase 1 - Indledende ansøgningAnsøgningsskema der kort beskriver tiltag, tilskudsbeløb og anslået energibesparelse.
 • Fase 2 - Endelig ansøgningDen endelige ansøgning med en detaljeret projektbeskrivelse med budget for investeringen.

Læs mere og ansøg på ens.dk

Åbningsdatoer for puljen i 2022

 • 4. - 18. januar
 • 15. februar - 1. marts
 • 29. marts - 21. april
 • 31. maj - 14. juni
 • 30. august - 13. september

Kontakt Erhvervspuljen

Kontakt Erhvervspuljen

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om tilskud fra Erhvervspuljen?

Hvis du har spørgsmål om ordningen, er du velkommen til at kontakte os på:

 • E-mail: erhvervstilskud@ens.dk
 • Tlf.: 51 67 43 01.
 • Åbent for henvendelse: Mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14
 • Udvidede åbningstider om mandagen fra 15. august til 12. september 2022, her kan du ringe helt frem til klokken 18.

Få en mail, når der er nyt om Erhvervspuljen

Tilmeld dig nyhedsmailen fra SparEnergi.dk og få besked, når der er nyt om Erhvervspuljen.

Tilmeld dig nyhedsmailen

Tilskud