Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til grøn omstilling

Få tilskud til grøn omstilling

Styrk konkurrenceevnen ved at gennemføre grønne energiprojekter. Så bliver I samtidig mere modstandsdygtige overfor de stigende energipriser.

Erhvervspuljen er lukket for resten af 2022

Når puljen åbner igen i 2023, vil det være med en række justerede kriterier, som skal være med til at gøre nemmere for virksomhederne at få en hjælpende hånd til den grønne omstilling.

De nye kriterier omfatter:

 1. Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, som vil åbne for, at projekter, der sparer CO2 men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen, f.eks. støtte til konvertering væk fra fossil gas til f.eks. biobrændsel eller fjernvarme.
 2. Fjerne krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke.
 3. Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning.
 4. Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen.
 5. Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer.
 6. Stop for tilskud til installation af nye gaskedler.
 7. Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

Få en grøn profil og en lavere energiregning

Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse.

Projekterne kan styrke jeres grønne profil og tiltrække flere kunder. Med tilskuddet i hånden får I samtidig lavere energiudgifter og kortere tilbagebetalingstider på jeres projekter.

Eksempler på projekter, der kan få tilskud

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Etablering af varmegenvinding
 • Forbedring af klimaskærm
 • Energioptimering af procesanlæg

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning?

Kontakt os mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14 på erhvervstilskud@ens.dk eller tlf.: 51 67 43 01.

Så meget kan I få i tilskud

Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne til et energispareprojekt. 3 parametre sætter grænsen for, hvor meget man kan få i tilskud:

 • Op til 7 øre pr. sparet kWhMan kan få op til 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
 • Op til 50 % af omkostningerneVirksomhedens størrelse bestemmer, hvor stor en del af omkostningerne til projektet, man maksimalt kan få dækket af tilskuddet.
 • Op til € 15 mio.Et projekt kan maksimalt få tilskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

Bemærk: Der kan ikke søges til tiltag i husholdninger, transportsektoren, fiskeri- og akvakultursektoren, energiomdannelsessektoren og energiindustrien. Private personer, foreninger samt og offentlige institutioner og virksomheder kan ikke søge om tilskud.
 

Sådan søger I tilskud

Puljen åbner 5 gange i løbet af 2022. Ansøgningen foregår i 2 faser.

Kvikguide til ansøgning erhvervspulje

 • Fase 1 - Indledende ansøgningAnsøgningsskema der kort beskriver tiltag, tilskudsbeløb og anslået energibesparelse.
 • Fase 2 - Endelig ansøgningDen endelige ansøgning med en detaljeret projektbeskrivelse med budget for investeringen.

Læs mere og ansøg på ens.dk

Åbningsdatoer for puljen i 2022

 • 4. - 18. januar
 • 15. februar - 1. marts
 • 29. marts - 21. april
 • 31. maj - 14. juni
 • 30. august - 13. september

Kontakt Erhvervspuljen

Kontakt Erhvervspuljen

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om tilskud fra Erhvervspuljen?

Hvis du har spørgsmål om ordningen, er du velkommen til at kontakte os på:

 • E-mail: erhvervstilskud@ens.dk
 • Tlf.: 51 67 43 01
 • Åbent for henvendelse: Mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14

Få en mail, når der er nyt om Erhvervspuljen

Tilmeld dig nyhedsmailen fra SparEnergi.dk og få besked, når der er nyt om Erhvervspuljen.

Tilmeld dig nyhedsmailen

Tilskud