BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Når du renoverer gulv eller gulvkonstruktion

Når du renoverer gulv eller gulvkonstruktion

Når du renoverer gulv eller gulvkonstruktion

Bygningsreglementet kræver, at du efterisolerer, hvis du alligevel er i gang med at vedligeholde eller renovere et gulv eller en gulvkonstruktion. Kravet gælder dog kun, hvis efterisolering kan betale sig.

Brug fagfolk

Forkert udført efterisolering kan give råd og svamp. Tag fagfolk med på råd, inden du sætter arbejdet i gang.

Typiske eksempler

Herunder kan du se typiske eksempler på, hvornår der er krav, og hvad de går ud på.

Eksemplerne er en vejledning til, hvad der normalt er rentabelt. Der kan være forhold i den konkrete bygning, som gør, at isoleringsarbejdet ikke er rentabelt. 

I eksemplerne er der regnet med en isoleringsevne som almindelig mineraluld (λ (lambda): 0,037 W/mK). Hvis den isolering, du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det. Det kræver tykkere isolering, hvis λ er større end 0,037 W/mK. Tjek med en fagmand, hvad kravet så er.

Gulv på bjælkelag over uopvarmet kælder

FØR:

Gulv på bjælkelag over uopvarmet kælder

EFTER:

Gulv på bjælkelag over uopvarmet kælder

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis der er 75 mm eller mindre isolering i hulrum mellem bjælkerne, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 75 mm isolering i hulrummet - eller en U-værdi på højst 0,4 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Det vil normalt være rentabelt at fylde hulrummet op over og under indskudsler.

Isolering kan blæses ind. Hvis det gamle gulv udskiftes, eller hvis loftbeklædning i kælderen tages ned, er det som regel også muligt at anbringe isolering uden indblæsningsudstyr.

Gulv på betondæk m.v. over uopvarmet kælder

FØR:

Gulv på betondæk m.v. over uopvarmet kælder

EFTER:

Gulv på betondæk m.v. over uopvarmet kælder

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis der er 75 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig og er praktisk muligt, har du pligt til at gøre det, hvis du alligevel er i gang med at renovere gulvet.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 75 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,4 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav.  Der er ikke krav om efterisolering, hvis det ikke er muligt, f.eks. fordi lofthøjden i kælderen ikke opfylder kravene til funktion – herunder brandsikkerhed.

Gulv på betondæk m.v. over krybekælder

 

FØR:

Gulv på betondæk m.v. over krybekælder

EFTER:

Gulv på betondæk m.v. over krybekælder

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis der er 75 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det. Kravet gælder dog kun, hvis krybekælderen er tilgængelig.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav, men isoleringstykkelsen bør maksimalt svare til ca. 150 mm for at undgå fugtproblemer.

 

Gulv på træbjælkelag over krybekælder

 

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis der er 100 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder BR18’s krav, men isoleringstykkelsen bør maksimalt svare til ca. 150 mm for at undgå fugtproblemer.

 

Gulv på betondæk m.v. over det fri (f.eks. over en port)

 

FØR:

Gulv på betondæk m.v. over det fri (fx over en port)

EFTER:

Gulv på betondæk m.v. over det fri (fx over en port)

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis der er 100 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, og er praktisk muligt, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være 300 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Det forudsætter dog, at frihøjden under dækket kan overholdes.

 

Gulv på terrændæk

 

FØR:

Gulv på terrændæk

EFTER:

Gulv på terrændæk

 • Gælder kravene for mit hus?Det kan normalt kun betale sig at isolere under et terrændæk, hvis du alligevel hugger gulvet op, f.eks. for at lægge nye vand- og afløbsrør eller for at få gulvvarme.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Det vil normalt være rentabelt at efterisolere, hvis det sker samtidig med, at betonlaget bliver brudt op. I ældre huse vil den rentable isoleringstykkelse svare til fundamentets dybde. 

 

Regn ud, om renoveringen er rentabel

Du har pligt til at efterisolere, når du alligevel er i gang med at renovere, hvis efterisoleringen er rentabel. 

Når du renoverer gulv eller gulvkonstruktion

Siden er opdateret 12.06.2019 Kommentér denne side Til top