BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Når hele tagkonstruktionen udskiftes

Når hele tagkonstruktionen udskiftes

Når hele tagkonstruktionen udskiftes

Hvis du udskifter hele tagkonstruktionen inklusive spær og andre bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres, så den lever op til Bygningsreglementets krav.

Kravene gælder også, hvis du kun udskifter tagkonstruktionen i en del af huset, f.eks. kun den ene ende af huset, den ene fløj i et vinkelhus eller den ene side af et tag.

Kravene

Der er 2 krav i forbindelse med udskiftning af tagkonstruktioner:

  • Der skal isoleres, så U-værdien (varmetabet) bliver mindre end 0,12 W/m2K.Kravet gælder for lofter (uanset om der er loftrum eller isolering direkte mod skråt eller fladt tag) og for skråvægge og skunkvægge. U-værdien er normalt god nok, hvis der er mindst 300 mm isolering. Men få en fagkyndig til at tjekke din konstruktion og isoleringstype, så du er på den sikre side.
  • Hvis der er tagvinduer eller ovenlyskupler, skal samlingen mellem tag og vindue udføres, så linjetabet (varmetabet) i samlingen højst er 0,1 W/mK

Energiløsninger til ovenlys

Når hele tagkonstruktionen udskiftes

Siden er opdateret 01.08.2018 Kommentér denne side Til top