Ovenlyskupler

Ovenlyskupler

Ovenlyskupler

Bygningsreglementet stiller krav til U-værdien (varmetabet). Få din leverandør til at bekræfte, at kravene er opfyldt, inden du køber.

Krav til ovenlyskupler i Bygningsreglementet

Bygningsreglementet U-værdiU-værdiU-værdien viser varmetabet pr. m2. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne.
Du kan se U-værdien på produktet. Se efter den samlede U-værdi, da det er den, der er mest retvisende. Inde på midten af et vindue vil varmetabet f.eks. altid være mindre end ude i kanterne.
Krav fra 2018 1,40 W/m2K
Krav fra 2020 Uændret

Kravet gælder for den faktiske størrelse af ovenlyskuplen. Krav til linjetab mellem tag og ovenlyskuppel er 0,1 W/mK.

Få din leverandør til at bekræfte, at begge krav er opfyldt, inden du køber en ny ovenlyskuppel.

Ovenlyskupler

Siden er opdateret 05.01.2021 Kommentér denne side Til top