Yderdøre, porte og lemme

Yderdøre, porte og lemme

Yderdøre, porte og lemme

Bygningsreglementet stiller krav til U-værdien (varmetabet) og linjetabet (varmetab i samlinger) for yderdøre, porte og lemme.

Krav til U-værdienU-værdiU-værdien viser varmetabet pr. m2. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne.
Du kan se U-værdien på produktet. Se efter den samlede U-værdi, da det er den, der er mest retvisende. Inde på midten af et vindue vil varmetabet f.eks. altid være mindre end ude i kanterne.

U-værdien udtrykker varmetabet fra en bygningsdel. Jo lavere værdi, jo mindre varmetab. Få din leverandør til at bekræfte, at kravene til U-værdi er opfyldt.

  Maks. U-Værdi
Yderdøre med glas*: 1,0 W/m2K
Yderdøre uden glas** 0,8 W/m2K
Porte 1,8 W/m2K
Lemme*** 1,4 W/m2K

Kravene til yderdøre gælder for en standardstørrelse på 1,23 x 2,18 m. Kravene til porte og lemme gælder for de faktiske størrelser.

*Yderdøre med glas omfatter f.eks. også skyde- og foldedøre.

** Kravet for branddøre er 1,4 W/m2K

***Mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm2).

Krav om maks. linjetab

Linjetab er varmetab i samlinger mellem f.eks. en væg og en dør. Samlinger mellem ydervægge, yderdøre, porte og lemme må have et linjetab på højest 0,03 W/mK.

Yderdøre, porte og lemme

Siden er opdateret 05.01.2021 Kommentér denne side Til top