Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Boligens energimærke viser, i hvor god energimæssig stand dit hus er. Det er lovpligtigt at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge eller udleje.

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er boligens energimærke typisk. Det bliver sværere at opnå et godt energimærke, jo ældre din bolig er.

Hvis din bolig fra 1960’erne har energimærke D, er den i god energimæssig stand. Omvendt vil et D-mærket hus fra 2000 eller derefter være i meget dårlig stand.

Statistisk fordeling af energimærker ud fra byggeår

Husets alder og energimærkning

Fra D til B

Man kan typisk hæve boliger med energimærke D eller dårligere med 1- 2 klasser, hvis man gennemfører energimærkningens forslag, og helt fra G til C, hvis man foretager en gennemgribende energirenovering på et ældre hus. Kun få boliger har et bedre energimærke end B, og det er typisk nybyggede boliger. B svarer til kravene fra Bygningsreglementet 2008 krav eller bedre.
Se, hvor meget du typisk kan rykke dit energimærke

Fra D til B

Se energiforbrug ud fra energimærke

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter man med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette kan man beregne husets energiforbrug.

Dette beregnede forbrug placerer huset på energimærkningsskalaen. Se nedenfor, hvilke bogstaver grænseværdierne for det beregnede forbrug svarer til. Grænseværdien er angivet i kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. Du kan regne kWh regne ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. /m2, og A er det opvarmede etageareal i m2

Energimærke Grænseværdi kWh/m2
A2020 27
A2015 < 30,0 + 1.000/Areal
A2010 < 52,5 + 1.650/Areal
B < 70,0 + 2.200/Areal
C < 110 + 3.200/Areal
D < 150 + 4.200/Areal
E < 190 + 5.200/Areal
F < 240 + 6.500/Areal
G > 240 + 6.500/Areal

Sådan regner du energiforbruget ud

Eksempel på, hvad det beregnede energiforbrug er mindre end:
Forudsætninger: Et hus med energimærke C, 140 m2, varmes op med fjernvarme (pris: 0,7 kr./kWh)

 • Energiforbrug pr. m2:
  110 + 3200/140 = 133 kWh/m2 pr. år
 • Årligt energiforbrug i huset:
  140 m2 x 133 kWh/m2 = 18.600 kWh/år
 • Årlig udgift til varme:
  18.600 kWh x 0,7 kr./kWh = 13.020 kr./år

Kender du din energipris?

Hvis du ikke kender energiprisen, kan du bruge nedenstående som vejledende tal fra 2019. Så kan du regne på prisen for at varme et hus op.

 • Fjernvarme: 0,7 kr./kWh
 • Naturgas: 0,75 kr./kWh (7,75 kr./m3, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • Olie: 1,2 kr./kWh (11 kr./liter, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • VarmepumpeVarmepumpeVarmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Varmepumper leverer ca. 3 kWh varme for hver kWh el. 0,55 kr./kWh (gennemsnitlig effektivitet)
 • Elvarme: 1,5 kr./kWh
 • Biobrændsel (træpiller): 2.000 kr./ton

Pris for energimærkning

Prisen afhænger af energimærkningskonsulenten og husets størrelse.

Energimærkning af huse

Siden er opdateret 31.07.2019 Kommentér denne side Til top