BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Boliger kan energimærkes efter beregnet forbrug, faktisk forbrug og uden gennemgang af bygningen. Læs mere om principperne her.

Beregnet forbrug

Huset energimærkes ud fra et beregnet forbrug efter bygningens fysiske forhold og en række standardforudsætninger.

Sådan foregår det

Energimærkningskonsulenten måler op, undersøger isolering, vinduer, døre og varmeanlæg. På baggrund af disse data beregner han bygningens energiforbrug ud fra nogle standardforudsætninger og fastsætter energimærket.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for enfamiliehus - beregnet forbrug

 

Faktisk forbrug

Energimærkning efter faktisk (målt) forbrug kan foretages, når du udlejer hele eller dele af en etagebolig, institution eller handel- og servicebygning.

Sådan foregår det

Energimærkningen forudsætter, at der findes en driftsjournal med månedlige aflæsninger af energiforbruget over mindst 1 år. Den skal indeholde månedlige målinger af elforbruget og aflæsninger af:

 1. bygningens forbrug af energi til opvarmning - herunder varmt brugsvand
 2. energiforbrugende installationers driftsforhold
 3. udetemperatur
   

Minimumskrav til driftsjournal

 • Man skal føre driftsjournal den sidste dag i hver måned.
 • Man skal aflevere driftsjournalen til energikonsulenten ved aftale om energimærkning.
 • Første gang, man får energimærket med faktisk forbrug, skal driftsjournalen være udfyldt for mindst 12 måneder, før man indgår aftalen om energimærkning.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for etagebolig - beregnet forbrug

 

 

Hvornår må du ikke bruge faktisk forbrug?

Du skal bruge beregnet forbrug når:

 • Bygningen er nyopført og ikke tidligere energimærket
 • Energimærket skal bruges i forbindelse med salg af hele etagebygningen
 • Energimærket skal bruges i forbindelse med udlejning af kontorarealer, som udgør mere end 25 % af bygningens areal
Faktisk forbrug

Energimærkning uden gennemgang

Huse under 25 år kan energimærkes uden gennemgang af bygningen, hvis visse forudsætninger er opfyldt.

Sådan foregår det

Din boligs energimærke afhænger af husets opførselsår og varmeforsyning.

Huset skal svare til en gennemsnitsbygning fra samme årstal og med samme forsyningsform. Derfor må der ikke være foretaget bygningsændringer siden opførslen, der har væsentlige påvirkninger på husets energimæssige ydeevne.

Energimærket tildeles på baggrund af oplysninger fra BBR.

Bemærk

Det er begrænset, hvad der kan klages over med denne metode. Det skyldes, at energimærket alene baserer sig på et tilsvarende hus, der opfyldte kravene i bygningsreglementet på det tidspunkt, huset blev opført.

Typer af energimærkning

Siden er opdateret 23.11.2021 Kommentér denne side Til top