Isolering af gulv

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Det er oplagt at isolere dine gulve, hvis du alligevel er i gang med at renovere dem. Når du isolerer dine gulve, bliver dit hjem mindre fodkoldt.

Trænger dit gulv til isolering

I vores guide 'Isoler dine gulve' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen i dine gulve og overblik over, om du trænger til at få efterisoleret.

Gulv over terrændæk

Terrændækket er den del af gulvkonstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Terrændækket består typisk af et kapillarbrydende lag, trykfast isolering og et betonlag. Gulvet taber meget varme, hvis terrændækket ikke er isoleret nok. Hvis du alligevel skal renovere dit hus eller udskifte dit gulv, er det oplagt at isolere dit terrændæk samtidig.

Isoler til mindst 300 mm eller 400 mm for at opnå lavenerginiveau. Lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Isolering af gulv over terrændæk

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Gulv over uopvarmet kælder

 

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Hvis dine gulve over uopvarmet kælder er isoleret med mindre end 100 mm, bør du få dem efterisoleret til mindst 200 mm.

Du kan som regel ikke se, om dit gulv over uopvarmet kælder er isoleret, da der sidder loftbeklædning på undersiden af isoleringen.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Gulv over krybekælder

 

Isolering af gulv over krybekælder

Det kan være en god idé at isolere gulvet over din krybekælder, hvis din krybekælder ikke viser tegn på fugt. Isoler til maks. 150 mm. Hvis du isolerer til over 150 mm, øger du risikoen for fugtproblemer.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Nogen gange er efterisolering et krav

I nogle tilfælde er der krav i Bygningsreglementet om at gennemføre energibesparelser, når du bygger eller bygger om. Det vil der sandsynligvis være, hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, eller hvis du alligevel er ved at renovere dine gulve, og renoveringen er rentabel. 

 

Isolering af gulv

Siden er opdateret 27.12.2017 Kommentér denne side Til top