Renovering af lejligheder

Renovering af lejligheder

Renovering af lejligheder

Ønsker I at spare energi ved at renovere jeres lejligheder? Guiden hjælper jer med processen – hvad enten I bor i andels-, ejer eller lejelejlighed.
1Hvorfor energirenovere?
2Beslutningen
3Økonomien

Fordele

Der er mange grunde til at energirenovere. Både i forhold til miljøet, jeres energiregning og indeklimaet i jeres ejendom.

 • SundhedVentilation, god isolering og varmegenbrug reducerer risikoen for, at man udvikler astma og allergi og kan afhjælpe hovedpine, træthed og andre gener, der ofte kan skyldes et dårligt indeklima.
 • KomfortNår I energiforbedrer ejendommen, får I mindre træk og kulde. 
 • Kroner og øreEnergirenovering er en investering, I hurtigt kan mærke på energiregningen. Og bygningens værdi øges i forhold til salg eller udlejning.
 • Klima og miljøMindre brug af varme giver mindre udledning af CO2 fra fossile brændsler som kul, olie og gas. 

Rækkefølgen er vigtig

Det er vigtigt at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, så I så vidt muligt kan undgå forhindringer og uforudsete udgifter. Læg ud med at kigge i bygningens energimærkningsrapport og få så besøg af en byggeteknisk rådgiver.

 • IdéIndkreds jeres ideer om den energirenovering, som I ønsker at sætte i værk.
 • BestyrelsesmødeAfhold et bestyrelsesmøde, hvor I diskuterer muligheder og budget og udpeger ansvarlige – evt. med rådgivning udefra.
 • 1. generalforsamlingAfhold (evt. ekstraordinær) generalforsamling, hvor I orienterer beboerne og stemmer om at sætte i gang.
 • UdbudSend opgaven i udbud hos flere udbydere.
 • 2. generalforsamlingAfhold (evt. ekstraordinær) 2. generalforsamling, hvor I sammenligner tilbuddene og stemmer om, hvilke løsninger I vil gennemføre.
 • GennemførelseIndgå aftale med entreprenør, og gå i gang med projektet.

Kig i energimærkningsrapporten

I bygningens energimærkningsrapport kan I se forslag til forbedringer af ejendommen, og hvor meget I kan spare.

Få hjælp udefra

Det er de færreste boligforeninger, der har tid eller lyst til selv at stå for hele processen, når I skal renovere. Her kan I få hjælp:

 • Byggeteknisk rådgiverEn byggeteknisk rådgiver gennemgår ejendommen og kommer med anbefalinger til, hvad der bedst betaler sig for jer, og hvilken rækkefølge I skal udføre tiltagene i. En byggeteknisk rådgiver kan både være bygningsingeniør, -konstruktør eller arkitekt.
 • Administrator eller advokatI de fleste boligforeninger er der en administrator. Han kan hjælpe jer med at styre den interne proces og måske også holde styr på byggeprocessen. Har I ikke en administrator, bør I hyre en advokat til at holde styr på lovgivningen.
 • bygogmiljø.dkHos bygogmiljø.dk kan du finde oplysninger om din ejendom og få hjælp til at indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Brug energiløsningerne

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre boligen med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Særligt for...

Ejere og andelshavere

 • Tjek vedtægterneKig i foreningens vedtægter efter evt. krav til indkaldelse til generalforsamlinger, afstemninger osv. 
 • Lad alle komme til ordeDiskuter mulighederne i fællesskab i foreningen, inden I lægger jer fast på noget. Nævn, hvilke fordele I får af forbedringen – f.eks. at det ikke kun er taglejlighederne, der sparer varme, hvis taget bliver efterisoleret. Sørg for, at alle bliver hørt – også skeptikerne. Det giver det bedste grundlag for at opnå en god løsning. 
 • Fordel rollerneFordel rollerne blandt beboere, bestyrelse og administrator, så I ved, hvem der står for undersøgelser, kontakt til eksterne parter og evt. møder med rådgivere og håndværkere.

Lejere

I almene boliger har afdelingsbestyrelsen eller boligselskabet hvert år møder med kommunen, hvor I kan diskutere ideer og muligheder for renovering. Husk også at få energirenovering med i de 10-årsplaner, der bliver udarbejdet her.

 • Få udarbejdet en fremtidssikringsanalyseOvervej at lade boligselskabet bestille en fremtidssikringsanalyse. Den viser, hvordan I kan forvente, at boliger skal se ud om f.eks. 10 år og kan hjælpe jer til at prioritere jeres indsats på både kort og lang sigt. Fremtidssikringsanalysen bestilles normalt af boligselskabet. 
 • Præsenter grundigtBeskriv grundigt jeres ideer for lejerne, og nævn, hvilke fordele de får af forbedringen – f.eks. at det ikke kun er taglejlighederne, der sparer varme, hvis taget bliver efterisoleret. Imødekom bekymring og skepsis, så ingen føler sig overhørt. Det giver der bedste grundlag for at opnå en god løsning. 

Indhent flere tilbud og husk tilskud

Det er altid en god idé at indhente flere tilbud på det projekt, I vil i gang med. I kan også prøve at søge støtte til renoveringen hos et energiselskab eller for lejeres vedkommende hos Landsbyggefonden.

Energiselskabernes spareindsats

Energiselskaberne har pligt til at yde støtte eller rådgivning til en del typer af energirenoveringer. I kan søge direkte eller gennem en rådgiver.

Særligt for...

Ejere og andelshavere

Få banken til at vurdere, hvor meget I har råd til at renovere for.

I kan også få banken eller en ejendomsmægler til at vurdere jeres ejendom. De kan give jer en idé om, hvor meget lejlighederne kan stige i værdi efter renoveringen. Vurderingen spiller en rolle, hvis I skal ud og låne penge til renoveringen.

Lejere

Almene boliger kan søge støtte til projekter hos Landsbyggefonden. Det er boligselskabet, der har ansvaret for at sikre, at der er penge til at energirenovere, men lejere kan også være med til at sætte gang i en proces og få indflydelse på løsningen.

1 of 3

Hent pjecen

Guiden her er et uddrag af vores pjece om energirenovering af etageejendomme.

Guide til energirenovering af etagebyggeriGuide til energirenovering af etagebyggeri

Billede renoveringsguide-etageboligere-sparenergi.png

Guide til energirenovering af etagebyggeri

18.01.2016
1.96 MB
28 SIDER
Guiden giver et overblik over processen fra ønsket om energirenovering opstår, til den færdige løsning står klar. Når man bor i lejlighed, er der ofte naboer, underboer og overboer samt boligselskaber, bestyrelser og generalforsamlinger, der skal inddrages, inden forbedringerne kan gennemføres.


Renovering af lejligheder

Siden er opdateret 19.01.2017 Kommentér denne side Til top