Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Tilskuddet gives til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.

Bygningspuljen er lukket for ansøgninger

Der er nu søgt om tilskud for alle de 340 mio. kr. der var efterårets runde, derfor er Bygningspuljen lukket for ansøgninger for i år. Puljen åbner igen i 1. kvartal 2022.

Få besked, når der er nyt om tilskud

Abonner på vores nyhedsmail, hvis du vil have besked, når der er nyt om Bygningspuljen.

Nyhedsmail

 

Har du allerede søgt?

Du får besked inden nytår, hvis du får tilsagn om tilskud. Afslag vil blive givet i januar-marts 2022. Hvis du vil tjekke status på din ansøgning, kan du logge ind på ansøgningsportalen.

Skal du anmode om udbetaling?

Vi oplever at en del anmodninger om udbetaling er mangelfulde. Det forsinker sagsbehandlingen og ikke mindst udbetalingerne. Der er pt. forsinkelse på udbetalinger pga. tekniske problemer. 

 

Sådan søger du tilskud

Sådan søger du tilskud

Få overblik over processen, og find svar på de mest almindelige spørgsmål.
1Se, om du kan få tilskud
2Få et energimærke
3Ansøg
4Vent
5Når du får svar

Se, om du kan få tilskud

Få et overslag på tilskud

Regn på, hvor meget du ca. kan få i tilskud med Tilskudsberegneren.

Tilskud tildeles efter først-til-mølle-princippet.

TILSKUDSBEREGNER

Hvem kan søge?

Helårsboliger kan få tilskud

Tilskudsordningen er rettet mod helårsboliger, både huse og etageejendomme. Hvis du vil søge tilskud til andet end varmepumpe, skal dit hus have energimærke E, F eller G.

Sommerhuse kan IKKE få tilskud

Du kan IKKE få tilskud til energiforbedring af sommerhuse eller huse med personlig og/eller tidsbegrænset helårsstatus.

Bevaringsværdige bygninger

Tag kontakt til kommunen, inden du søger. Lokalplaner og lignende kan gøre det svært eller umuligt f.eks. at isolere eller skifte vinduer.

Ejer du ikke boligen endnu?

Hvis du ikke står som officiel ejer af boligen på udbetalingstidspunktet, kan du ikke få tilskud. Hvis du er registreret ejer i Tinglysningen, kan du ansøge, uanset om du har overtaget boligen eller ej.

Hvis du IKKE er registreret ejer, skal du medsende:

 • Endelig ubetinget købsaftale
 • Dokumentation for deponering af udbetaling

Bemærk, at de almindelige betingelser om advokatgodkendelse skal være udløbet. Når du senere skal ansøge om udbetaling af tilskud, skal du være registreret som ejer af bygningen i Tinglysningen.

Bor du i en andels- eller ejerforening?

Hvis du vil søge om tilskud til din lejlighed, skal du dokumentere, at du repræsenterer foreningen i ansøgningen. Det samme gælder, hvis der skal søges til hele ejendommen. Du/I skal benytte energimærket for moderejendommen. Der findes ikke energimærker for den enkelte lejlighed.

Hvad er der tilskud til?

Du kan IKKE få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Du kan sagtens søge om tilskud til mere end 1 energiforbedring. Hvis du ender med at skifte mindre eller vælger en mindre energieffektiv løsning, end du har søgt tilskud til, bliver dit tilskud også mindre. Du kan højst få tilskud for det, du har søgt om.

Isolering

Isolering (kun energimærke E, F og G)

Ydervæg, tag, loft, terrændæk og sokkel

For at få tilskud til isolering skal den eksisterende isolering leve op til krav om U-værdi og linjetab. Kravet tjekkes ved gennemgang af ansøgningen.

Isoleringsprojekter, der kan få tilskud:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
Vinduer og døre

Vinduer (kun energimærke E, F og G)

Facadevinduer, ovenlysvinduer og forbedring af enkeltlagsvinduer

Du kan ikke få tilskud til at etablere NYE vinduer. Kravet tjekkes ved gennemgang af ansøgningen. Hvis du vil sætte et større vindue ind, kan du kun få tilskud for det eksisterende vinduesareal. Læs om de specifikke krav til vinduer i bekendtgørelsen.

Projekter om vinduer, der kan få tilskud:

 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

De nye vinduer skal være energiklasse 1 eller 2. Få et tilbud på opgaven, så du ved, hvad du vil søge tilskud til.

Skift af varmetype

Skift af varmetype (intet krav om energimærke)

Skift til varmepumpe fra olie, gas, biomasse eller elvarme

Du kan få tilskud til varmepumpe, hvis du varmer din bolig med oliekedel, gaskedel, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr) eller elvarme, og du bor uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder. Selvom der evt. ikke er tilslutningspligt til fjernvarme, kan du ikke få tilskud.

Tilskudsberegneren tjekker, om du kan få tilskud til varmepumpe. Hvis du ikke kan, vil muligheden ikke dukke op.

Hvis kommunen har besluttet at nedlægge fjernvarme i dit område, kan du godt få tilskud. Dokumentation, for at fjernvarmen nedlægges, skal vedhæftes i din ansøgning.

Du kan kun få tilskud til disse forbedringer:

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jordvarmepumpe
 • Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg

Varmepumpen skal have energimærke A++ eller A+++ ved en fremløbstemperatur på 55 ºC. Temperaturkravet gælder dog ikke i kombination med ventilationsanlæg. Løsningen skal installeres af en VE-godkendt virksomhed. Få et tilbud på opgaven, så du ved, hvad du vil søge tilskud til.

I stedet for at investere i en varmepumpe selv, kan du få en varmepumpe på abonnement.

Optimering af husets drift

Optimering af husets drift (kun energimærke E, F og G)

 • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler
  Krav til eksisterende forhold: Naturlig ventilation eller mekanisk udsugning i bygningen, uden at der må være etableret varmegenvinding på ventilationen.
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
  Krav til eksisterende forhold: Kun etageboliger (lejligheder, flerfamiliehuse med vandret adskillelse mellem enheder), kollegier, døgninstitutioner eller anden bygning til beboelse BBR kode 190).
  Krav til varmepumpens effektivitet: Som i Bygningsreglementet §434, stk. 2., se også krav i bekendtgørelsen.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
  Krav til eksisterende forhold: Der må ikke være installeret et vandbårent rumvarmeanlæg.
  Krav til fremtidige forhold: Opvarmningen skal ved energiforbedringens afslutning være varmepumpe eller fjernvarme.
  Krav til område ved konvertering til varmepumpe: Boligen skal ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

  Du kan kun få tilskud 1 gang

  Du kan godt få tilskud flere gange til flere forskellige energiforbedringer, men du kan kun få tilskud til 1 gang til hver energiforbedring. Du kan ikke få støtte fra forskellige ordninger til samme energiforbedring. 

  Har du allerede forbedret?

  Du kan IKKE få tilskud til allerede gennemførte forbedringer. Hvis projektet er sat i gang eller færdiggjort, er det for sent at søge tilskud.

  Hvor meget er der i tilskud?

  Der gives et fast beløb i tilskud, afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring, f.eks. af hvor mange m² væg du efterisolerer. For momsregistrerede virksomheder er tilskuddet 20 % mindre. Du skal ikke betale skat af tilskudsbeløbet.

  Tilskudsberegneren

  Brug Tilskudsberegneren til at få et overslag over dine tilskudsmuligheder. Ret arealer til under de enkelte tiltag for at få en mere retvisende beregning. Det endelige tilskud bliver afgjort, når du søger.

  Sådan beregner vi tilskuddet

  Vi henter bygningens opvarmede areal i BBR ud fra din adresse. Tilskud beregnes ud fra arealer, længder samt forventelig tilstand af vinduer, isolering, ventilation samt type af varmekilde, som vi estimerer ud fra bygningens BBR-data. Du kan selv justere disse data for at få mere præcise beregninger. 

  Tilskudssatser

  Du kan se tilskudssatserne i bekendtgørelsen. Det er disse tilskudssatser vi benytter i Tilskudsberegneren.

  Har du brug for hjælp?

  Send en mail på info@sparenergi.dk - vi kan dog kun svare på generelle spørgsmål om ordningen, da vi ikke har adgang til ansøgningsportalen.

  Få et energimærke, hvis du ikke har et i forvejen

  Ansøg om tilskud

  For at søge tilskud skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012. Kravet gælder ikke for konvertering til varmepumpe.

  Find energimærke

  Hvis bygningen allerede har et energimærke

  Du kan bruge energimærket til at søge tilskud, hvis du har energimærke E, F eller G. Bygningens energimærke skal være udarbejdet ved en bygningsgennemgang og må ikke være ældre end 1. oktober 2012.

  Hvis du har lavet ændringer, siden bygningen blev energimærket

  Hvis du har ændret forudsætningerne for beregningen af tilskud, kan du ikke bruge det eksisterende energimærke. I det tilfælde skal du have udarbejdet et nyt energimærke. Ændringer, der kræver et nyt energimærke:

  • KlimaskærmÆndringer i forudsætninger for transmissionstab eller transmissionsareal for den del af klimaskærmen, du søger tilskud til at forbedre.
  • Opvarmet arealÆndringer af bygningens opvarmede areal til beboelse, eller ændringer i bygningens opvarmningsanlæg, hvis du søger tilskud til tiltag vedrørende bygningens drift.
  • Ventileret arealÆndringer i det ventilerede areal, hvis du søger tilskud til tiltag vedrørende bygningens drift.

  Hvis bygningen IKKE har et energimærke

  Få udarbejdet et energimærke til bygningen, hvis der ikke er et gyldigt og tidssvarende energimærke.

  Du kan i nogle tilfælde få tilskud til energimærkningen.

  Pris for energimærkning

  Energimærket udarbejdes af en energimærkningskonsulent og koster typisk 6-7.000 kr, tilskuddet er maks 3.000 kr.

  Sådan søger du om tilskud til energimærket

  Ansøgning foregår samtidig med ansøgning om tilskud til forbedringer. Udfyld de 4 punkter i ansøgererklæringen under "Udfyldes, hvis du har fået lavet et nyt energimærke ifbm. din ansøgning og søger om tilskud til den afholdte udgift." 

  Du skal selv lægge ud for energimærkningen. Energimærket må højest være 6 mdr. gammelt på ansøgningstidspunktet, for at du kan få tilskud til det.

  Hvis du allerede har fået tilskud 1 gang

  Du kan godt bruge det samme energimærke til at søge om tilskud igen, så længe det ikke er til samme forbedring.

   

  Ansøg om tilskud online

  Ansøg om tilskud

  Find dokumenter og NemID frem

  Du skal bruge følgende, når du ansøger online:

  ansøgningsportal

  Sådan gør du

  Ansøgervejledning

  Det er en god idé at orientere sig i ansøgervejledningen, inden du logger ind i ansøgningsportalen. Bemærk: Du får ikke en kvitteringsmail fra portalen.

  Energimærkning

  Vi henter selv oplysningerne fra energimærkningen om husets tilstand.

  Ansøgererklæring

  Skal KUN bruges ved ansøgning via fuldmagt. 

  Hvis du ansøger for en anden, eller I er flere ejere

  Vedhæft også en fuldmagt fra boligejeren/boligejerne.

  Hvis ansøger som virksomhed, skal du vedhæfte de minimis-erklæring. Det gælder også, hvis du er privat ejer, der udøver økonomisk virksomhed. Det er en tro- og loveerklæring, om at du overholder artikel 3 om de minimis-støtte og artikel 5 om kumulation i de minimis-forordningen.

  Sådan får du en plads i køen

  Sådan foregår det

  På grund af antallet af ansøgere er der et digitalt venteværelse, inden du kan komme i kø. Venteværelset åbner kl. 09.00. Ansøgningsportalen åbner kl. 10.00, hvor køen dannes.

  Du får en tilfældig plads i køen, uafhængigt af hvornår du ankommer i venteværelset. Hvis du kommer ind efter kl. 10, får du plads bagerst i køen.

  Få en mail, når det er din tur

  Du kan få en e-mail, når du er igennem køen. På den måde kan du lave andre ting, mens du venter.

  Tjek din mail jævnligt, da du kun har 30 minutter til at begynde din ansøgning, fra du modtager mailen. Når du først er i gang, må du gerne bruge mere end 30 minutter på din ansøgning.

  Når det er din tur

  Når du er gennem køen, skal du logge ind med NemID. Det er vigtigt, at du løbende arbejder på ansøgningen, da NemID ellers afslutter sessionen. Du mister din plads på ansøgningsportalen, hvis du er inaktiv i 60 minutter.

  Ansøgning på pause fra kl. 20-08

  Ansøgningsportalen er lukket hver dag fra kl. 20-08, så længe der er kø og penge at søge om. Du behøver derfor ikke holde dig klar til at søge tilskud om aftenen og natten. Du beholder dit kønummer, så længe du ikke sletter cookies.

  Er du i gang med din ansøgning kl. 20.00, har du 2 timer til at færdiggøre den, før du mister din plads på ansøgningsportalen.

  Vil du rette i ansøgningen?

  Vi kontakter dig, hvis der er fejl eller mangler i din ansøgning.

  Hvis du har indsendt ansøgningen men vil rette i den, har du følgende muligheder i ansøgningsportalen:

  • Glemt at vedhæfte filLog på igen, og gå til "Mine ansøgninger". Vælg "Kontakt Energistyrelsen", og vedhæft den fil, du glemte.
  • Glemt at søge tilskud til nogetOpret en ny ansøgning KUN med det, du glemte.

  Er du i tvivl, om vi har modtaget ansøgningen?

  Du kan tjekke i ansøgningsportalen, om ansøgningsstatus er ”Indsendt”. Hvis det er tilfældet, er ansøgningen modtaget. Afvent, Energistyrelsen behandler din ansøgning.

  Kvittering for ansøgning

  Du får IKKE en kvittering for ansøgningen pr. mail. Når du har indsendt ansøgningen, kan du hente kvitteringen på knappen "Download kvittering".

  Ansøgningsstatus "Oprettet"

  Hvis du mangler at udfylde noget eller vedhæfte et eller flere dokumenter, eller hvis du ikke har fået trykket "Indsend", vil din ansøgning stå som "Oprettet". Se på sidste punkt i ansøgningsprocessen, manglende felter er angivet med rødt. Det er også på sidste punkt, at du trykker "Indsend" i nederste højre hjørne.

  Vil du annullere din ansøgning?

  Hvis du har fortrudt din ansøgning, skal du logge ind på ansøgningsportalen og vælge ”Mine ansøgninger”. Tryk på ansøgningen, og vælg ”Kontakt Energistyrelsen”. Skriv i tekstboksen, at du gerne vil have os til at lukke ansøgningen uden at behandle den. Når ansøgningen er annnulleret, får du en mail fra os.

  Har du brug for hjælp?

  Informationer

  Du kan finde svar på stort set alt om tilskud her på siden. Vores mailrådgivning hjælper gerne, hvis du skriver til info@sparenergi.dk, men kan kun svare på generelle spørgsmål om ordningen, da mailrådgivningen ikke har adgang til ansøgningsportalen.

  Vent på svar

  Vent på svar

  Først når du får tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen, ved du, om og hvor meget du får i tilskud.

  Der er ikke en fast sagsbehandlingstid, og vi kan ikke svare på, hvornår din ansøgning bliver behandlet. Vi regner med at give alle, der får tilskud i 2021, svar inden den 1. januar 2022.

  Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de er modtaget.

  Du må ikke lave aftale med en håndværker endnu

  Du kan IKKE få tilskud til allerede startede projekter.

  Du må ikke

  • Lave en bindende kontrakt med din håndværker
  • Påbegynde projektet, f.eks. ved at tage de gamle vinduer ud, fjerne eksisterende isolering eller indkøbe materialer

  Du må gerne

  • Indhente tilbud på arbejdet
  • Få lavet en projektbeskrivelse
  • Få udarbejdet energimærkning

  Hvornår er der svar?

  Vi regner med at give alle, der får tilskud i 2021, svar inden den 1. januar 2022. Hører du ikke noget, får du sandsynligvis afslag i begyndelsen af 2022.

  Vi behandler sager efter først-til-mølle-princippet. Vi kan ikke sige, hvornår den enkelte får svar, men det afhænger bl.a. af:
  • Hvornår du har indsendt din ansøgning
  • Hvor omfattende ansøgningen er
  • Om ansøgningen er fyldestgørende

  Hvor mange penge er brugt af puljen?

  I 2020 var der 245 mio. kr. i puljen og vi modtog over 18.000 ansøgninger, og hele puljen blev brugt. Der er nye midler i 2021 og frem til og med 2026.

  Der er afsat mindst 675 mio. kr. til puljen i 2021. I første runde er der afsat 250 mio. kr. og der er modtaget ansøgninger for alle midler.

   

   

  Når du får svar

  Tilsagn om tilskud

  Du kan få et af følgende svar fra os:

  1. Tilsagn - dvs. du kan få tilskud til det, du har søgt om.
  2. Afslag - dvs. du kan ikke få tilskud til det, du har søgt om.
  3. Behov for flere oplysninger

  Har du fået tilsagn?

  Når du har fået tilsagn om tilskud, skal du:

  1. Indgå aftale med en håndværker
  2. Gennemfør hele projektet. Du har 2 år til at gennemføre forbedringerne fra den dato, du modtager tilsagn
  3. Ansøg om udbetaling af tilskud senest 30 dage efter, at udgifterne er betalt

   

  Er du klar til udbetaling af tilskud?

  Du skal selv anmode om udbetaling af tilskud, når du har gennemført projektet. Du kan først søge om udbetaling af tilskud, når ALLE energiforbedringer er gennemført.

  Sådan ansøger du om udbetaling

  Udbetalingen sker til din NemKonto og er ikke skattepligtigt.

  Tidsfrist

  Du skal ansøge om udbetaling senest 30 dage efter projektets afslutning.

  Dokumentation

  Ansøgningen skal indeholde dokumentation for projektet.

  Hvornår får jeg pengene?

  Der går pt. op til 6 måneder, fra du har søgt udbetaling, til du får pengene. Jo mere omfattende dit projekt er, jo længere tid tager det.

  Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger, eller når anmodningen om udbetaling er godkendt. Efter godkendelsen går der op til 2 uger, før pengene er på din NemKonto.

  Hvor længe er der til at gennemføre projektet?

  Når du har fået tilsagn om tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt.

  Har du styr på dokumentationen?

  Har du fået tilsagn til f.eks. både varmepumpe og vinduer, skal begge dele være installeret, inden du kan anmode om udbetaling.

  Dokumenter

  1. Liste over fakturaer (regningsbilag) og betalingsbilag (f.eks. bankoverførsel)
  2. Fakturaer for indkøb og arbejdsløn
  3. Dokumentation for betaling, både afsender (dig) og modtager skal fremgå af dokumentationen
  4. Energistyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud
  5. For tilskudsbeløb på 500.000 eller derover, skal du medsende revisorerklæring for revidering af projektregnskab

  Oplysninger på fakturaer/regningsbilag:

  • Den udførende virksomheds CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer
  • Den bygningsejer og den adresse, som arbejdet vedrører
  • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet
  • De materialer og produkter, som er indkøbt, samt omfanget af det arbejde, som er udført (arbejdets karakter, produkttype, installeret areal i m2, mv.)

  Hvis regningsbilag indeholder materialer, produkter eller arbejdstimer, der hører til ikke-tilskudsberettigede forbedringer, skal det fremgå, hvilke dele det drejer sig om.

  Bilagsliste

  Hvis du har mere end 5 bilag, skal du udfylde en bilagsliste med følgende oplysninger:

  • Navne på de vedhæftede dokumenter
  • Beskrivende titler på dokumenter

  Har du søgt tilskud til det forkerte?

  Varmepumpe

  Hvis du har søgt om tilskud til en A+++-varmepumpe og får installateret en A++, nedjusterer vi tilskuddet, når du anmoder om udbetaling.

  Vinduer

  Hvis du har søgt om tilskud til vinduer i energiklasse 2 og ender med at vælge energiklasse 1, nedjusterer vi tilskuddet, når du anmoder om udbetaling.

  Andet

  Hvis du f.eks. har søgt tilskud til isolering af massiv ydervæg, og dit hus er konstrueret med en let ydervæg, vil du få afslag. I dette tilfælde skal du søge igen.

  Skal du sælge din ejendom?

  Hvis du har solgt og vil overdrage tilskuddet

  Du kan overdrage tilsagnet om tilskud til den nye ejer. Udfyld blanketten og indsend til Energistyrelsen.

  Fik du fik afslag?

  Hvis puljen er opbrugt

  Du kan få afslag, hvis årets pulje er opbrugt. Så kan du søge igen i næste runde. Din ansøgning bliver ikke overført.

  Hvis du ikke opfylder kriterierne

  Du kan også få afslag, hvis du ikke opfylder kriterierne.

  1 of 5

   

   

  Skal du skifte varmeform?

  Skal du skifte varmeform?

  Bygningspuljen giver bl.a. tilskud til varmepumpe i helårsboliger, men kun hvis du ikke kan få fjernvarme.

  Vælg din nuværende opvarmningsform

  Oliefyr

  Oliefyr

  Skift til varmepumpe eller fjernvarme

  Hvis du bor i et område uden fjernvarme

  En varmepumpe kan typisk mere end halvere din varmeregning og CO2-udledning fra opvarmning. Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement:

  • Hvis du vil eje: Få 13-30.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
  • Hvis du vil leje: Der er op til 25.000 kr. i tilskud til varmepumpe på abonnnement. Her sørger leverandøren både for at søge tilskuddet for dig og for installation og vedligeholdelse.Læs mere om varmepumpe på abonnement

  Hvis du bor i et område med fjernvarme

  Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme.

  Se, hvad du kan spare ved at skifte

  Naturgasfyr

  Naturgasfyr

  Skift til varmepumpe eller fjernvarme

  Hvis du bor i et område uden fjernvarme

  En varmepumpe kan typisk halvere din varmeregning og CO2-udledning fra opvarmning. Du kan både få tilskud til varmepumpen og blive fritaget for gebyret til afkobling fra gasnettet.

  • Få 13-30.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
  • Med afkoblingsordningen kan du spare de ca. 8.000 kr., det ellers koster at blive koblet af gasnettet. Hvis du også vil have tilskud til varmepumpe, skal du vente med at sige gassen op, til du ved, om du får tilskud.Læs om ordningen på evida.dk

  Du kan også få varmepumpe på abonnement med statsstøtte på op til 25.000 kr. Så behøver du ikke selv at investere i en varmepumpe, og du slipper for at tænke over service og vedligeholdelse.

  Hvis du bor i et område med fjernvarme

  Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme. 

  Se, hvad du kan spare ved at skifte

  Elvarme

  Elvarme

  Skift til varmepumpe eller fjernvarme

  Hvis du bor i et område uden fjernvarme

  En varmepumpe kan typisk mere end halvere udgifterne og CO2-udledningen fra din opvarmning. Det kræver dog, at du får installeret et vandbårent varmesystem.

  • Hvis du vil eje: Få 13-30.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
  • Hvis du vil leje: Med varmepumpe på abonnnement behøver du ikke selv at investere i en varmepumpe, og du slipper for at tænke over service og vedligeholdelse.Læs mere om varmepumpe på abonnement

  Hvis du bor i et område med fjernvarme

  Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men du kan søge tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme. 

  Se, hvad du kan spare ved at skifte

  Biokedel

  Biokedel (pillefyr, brændeovn mv.)

  Skift til varmepumpe eller fjernvarme

  Hvis du bor i et område uden fjernvarme

  En varmepumpe giver en mindre varmeregning, mindre arbejde og mindre luftforurening.

  • Hvis du vil eje: Få 13-30.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
  • Hvis du vil leje: Med varmepumpe på abonnnement behøver du ikke selv at investere i en varmepumpe, og du slipper for at tænke over service og vedligeholdelse.Læs mere om varmepumpe på abonnement

  Hvis du bor i et område med fjernvarme

  Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men du kan søge tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme og ikke i forvejen har et vandbårent anlæg. 

  Se, hvad du kan spare ved at skifte

  Varmepumpe

  Varmepumpe

  Skift til en mere effektiv varmepumpe eller fjernvarme

  Hvis du bor i et område uden fjernvarme

  Hvis din varmepumpe er ældre, kan det muligvis betale sig at skifte til en ny. Du kan ikke få tilskud til at skifte varmepumpen ud. Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement.

  Hvis du bor i et område med fjernvarme

  Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men du kan søge tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme fra luft til luft-varmepumpe. 

  Se, hvad du kan spare ved at skifte

   

  Læs mere

  Ændringer af tilskud september 2021

  Ændringer af tilskud september 2021

  Fra efteråret 2021 gælder en række ændringer i tilskuddet til boligforbedringer, der sparer energi.
  • Tilskud målrettes energimærke E, F, GFor at sikre tilskud til de boliger, der trænger mest, skal dit hus nu have energimærke E, F eller G, hvis du vil søge tilskud til isolering, vinduer eller drift. Der er ikke krav om energimærke, hvis du søger tilskud til varmepumpe.
  • Lavere tilskudssatserTilskudssatserne er sat ned, så flere kan få tilskud. F.eks. kan du nu få 13-30.000 kr. i tilskud til varmepumpe, hvor det før var 19-42.000 kr. Tilskudsberegneren er opdateret med de nye satser.
  • Tilskud til vandbåren rumvarme ved fjernvarmekonverteringDu kan få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.
  • Tilskud til varmepumpe i kombination med ventilationDu kan få tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.
  • Tilskud til store varmepumperDet er muligt at søge tilskud til store varmepumper, f.eks. i boligforeninger uden for fjernvarmeområder.
  • Du kan ikke få tilskud til døreDu kan ikke længere få tilskud til yderdøre med stor glasandel som f.eks. terrassedøre.
  • Bedre mulighed for tilskud til energimærkeDu kan søge tilskud til energimærker, som er udarbejdet efter 15. marts 2020 og er højst 2 år gamle. Før måtte de højst være 6 måneder gamle. Dit energimærke er fortsat gyldigt i 10 år, og du kan bruge energimærker udarbejdet fra oktober 2012 og senere til at søge tilskud.
  Læs mere

  Håndværkerfradrag

  Håndværkerfradrag

  Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbedringer af din bolig fra i skat. Du kan ikke både få tilskud fra Bygningspuljen og Håndværkerfradrag.

  Håndværkerfradraget gælder for lejeboliger og ejerboliger – og sommerhuse.

  Slut med håndværkerfradrag fra april 2022

  Det forventes, at håndværkerfradraget til energiforbedringer bliver afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kan få håndværkerfradrag for håndværkerydelser udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

  Så meget kan du få i fradrag

  Fradraget for energirenovering er12.900 kr. årligt pr. person over 18 år i 2022. Hvis I f.eks. bor 2 voksne i din husstand, kan I få et fradrag på 25.000 kr. pr. år for energirenovering. Herudover er der fradrag for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring og børnepasning, på op til 6.000 kr. pr. person.

  Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – ikke for materialer. Fradragets skatteværdi er cirka 26 %.

  Du kan ikke få både tilskud og fradrag til samme energiforbedring. 

  Eksempler på forbedringer, hvor du kan få håndværkerfradrag, men ikke tilskud fra Bygningspuljen

  • Forbedringer i sommerhuse
  • Hulmursisolering
  • Isolering af krybekælder op mod gulv
  • Udskiftning af radiatorer og termostatventiler (dog ikke el-radiatorer)
  • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller og husstandsvindmøller
  • Klimasikring som f.eks. regnvandsfaskiner

   

  Tilskud