Forstå din elregning

Forstå din elregning

Forstå din elregning

Den årlige elregning viser, hvad dit forbrug koster. Her får du hjælp til at læse regningen.

Elregning viser dit kWh-forbrug

Dit elforbrug måles i kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. Du kan regne kWh regne ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. , og du betaler ca. 5,5 kr. pr. kWh. En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året, og det giver en elregning på ca. 8.800 kr.

Har du variabel pris på el?

Har du variabel elpris, skifter prisen time for time. Du kan se på din elregning, om du har variabel elpris. Du kan finde regninger ved at logge ind på dit elselskabs hjemmeside.

  • Variabel elpris
    Du har variabel elpris, hvis der står flexafregning, flexpris, spotpris, variabel timepris eller lignende på din elregning. Du kan også have variabel elpris, selvom det ikke fremgår tydeligt af din regning. Er du i tvivl, så spørg dit elselskab.
  • Samme pris hele døgnet 
    Har du ikke variabel elpris, betaler du samme elpris døgnet rundt. Hvor ofte prisen så ændrer sig, afhænger af din aftale. Du vil typisk kunne se prisen for 1 kWh på din regning. Det er en gennemsnitspris for en aftalt periode, f.eks. en måned. Når elprisen er høj, som i øjeblikket, kan det være en fordel med en fast elpris.

Poster på din elregning

Det er lidt forskelligt, hvad selskaberne kalder posterne på en elregning. Men du vil finde omtrent de samme poster, uanset hvem du betaler til.

Her er en forklaring på posterne:

Navn Beskrivelse Pris pr. 1/7 2022
Elafgift Fast statslig afgift.  76,3 øre/kWh

Reduceret elafgift
på el til opvarmning

Hvis din bolig varmes op med el, kan du få reduceret elafgift på den del af dit årlige forbrug der overstiger 4.000 kWh/år. For at få reduceret elafgiften, skal din bolig være registreret i BBR som elopvarmet. Hvis du f.eks. har fået varmepumpe, er det derfor vigtigt, at du opdaterer BBR med din nye varmeform.

Ansøgningen om reduceret elafgift skal sendes til din elleverandørElleverandørElleverandøren (eller elhandelsselskabet) er dem, der leverer din strøm. Dem kan du frit vælge.
Dit netselskab ligger til gengæld fast, da det er dem, der ejer kablerne ud til din bolig.
. Kontakt leverandøren for oplysninger om, hvordan du ansøger.

0,8 øre/kWh
Transport af el Fast pris for at bruge netselskabets elnet. Fastsættes af netselskabetNetselskabNetselskabet er dem, der ejer kablerne ud til din bolig. Dem kan du ikke selv vælge.
Til gengæld kan du frit vælge elhandelsselskab , som er dem, der leverer din strøm. Hvis dit netselskab er et andet end dit elhandelsselskab, vil du få 2 regninger.
.
Netabonnement Fast pris for at bruge netselskabets elnet. Uafhængig af forbrug. Fastsættes af netselskabet.
Forbrug Den pris, du betaler for selve dit elforbrug. Prisen pr. kWh fastsættes af elleverandøren. Prisen pr.kWh kan være fast eller variabel afhængig af strømprodukt.
Elabonnement Fast pris for at være kunde hos en elleverandør. Uafhængig af forbrug. Fastsættes af elleverandøren.

Der skal betales moms af alle de nævnte udgifter. De statslige afgifter justeres hvert år.

Andre oplysninger på elregningen

  • AftagenummerDin måler har et nummer på 18 cifre, som hedder et aftagenummer. Du skal bruge det, hvis du skal skifte leverandør.
  • Forbrug for andre årDer kan være oplysninger om dit forbrug de seneste år og en sammenligning af dit forbrug med lignende husstande.

2 slags selskaber  1 regning

  • Netselskab - ejer kablerne hele vejen ud til din bolig
  • Elleverandør - sælger dig strømmen
Som forbruger kan du frit vælge din elleverandør. Dit netselskab ligger til gengæld fast, da der kun er ét selskab, som ejer kablerne ud til din bolig. 
 
Din elregning opkræves af elleverandøren, og du modtager altid én samlet elregning for både elforbrug og transport af el. Hvis du har spørgsmål til dit elforbrug eller skal melde flytning, skal du altid kontakte din elleverandør.

Frit valg giver fordele

Der kan være fordele ved at skifte elleverandør. Du kan f.eks. spare penge eller støtte produktion af el fra vedvarende energikilder.

Du kan også vælge et selskab, hvor du kan få etableret fjernaflæsning. Det betyder, at du kan holde øje med dit elforbrug direkte på internettet uden selv at skulle aflæse måleren.

Rettigheder

 

Forstå din elregning

Siden er opdateret 03.10.2022 Kommentér denne side Til top