Madlavning - gode råd om køb

Madlavning - gode råd om køb

Madlavning - gode råd om køb

Smart appliances

Smart appliances

Smarte apparater (smart appliances) er på vej ind på det danske marked.

'Smart appliances' er apparater, som forbindes til netværk, så de f.eks. kan startes med en app og kan slukke automatisk i perioder med stor belastning af elnettet. 

Bemærk, at smarte apparater har et højere standbyforbrug end almindelige apparater, fordi de er forbundet i netværk. For smarte apparater, der er kommet på markedet efter den 1. januar 2019, må standbyforbruget i netværkstilstand dog højst være 2 watt pga. EU-krav. 

Madlavning - gode råd om køb