Derfor stiger priserne

Derfor stiger priserne

Derfor stiger priserne

Danmark får ikke længere gas fra Rusland, og det har gjort el og varme endnu dyrere. Der er dog flere årsager til de usædvanligt høje energipriser.

Gas

Priserne på gas er steget ekstremt. Det er særligt pga. krigen i Ukraine, der har fået Rusland til at lukke for gassen til Danmark og en række andre lande. Men andre faktorer spiller også ind: På verdensplan har industrien øget sin efterspørgsel på gas efter corona-nedlukningerne, og i både Europa og Asien har det været en kold vinter, hvilket også har betydet større efterspørgsel på gas til opvarmning. Desuden begyndte genopfyldningen af de europæiske gaslagre senere i år end normalt. 

Du bliver ved med at have både strøm og varme, selvom Rusland har lukket for gassen. 

El

Norge og Sverige har manglet regn til vandkraftværkerne, og Danmark – og resten af Nordeuropa – har haft en vindfattig sommer. Vindenergien har derfor ikke kunnet udligne den manglende produktion af vand-kraftenergi. Desuden påvirkes priserne på el af priserne på gas.

Kul

De stigende energipriser har nogle steder i verden – bl.a. i Kina – ført til begrænsninger i fabrikkernes produktion. De høje energipriser betyder, at det nu igen er attraktivt at fyre op i gamle kulværker – og det har presset priserne på kul i vejret over hele kloden.

Olie

Oliepriserne er steget markant, siden Rusland gik ind i Ukraine. Der er indført sanktioner, der på forskellig vis rammer den russiske olie. I forvejen var prisen på olie kravlet opad efter coronakrisen, fordi verdens lande forsøger at genoprette økonomierne, og det har sendt efterspørgslen i vejret.

Fjernvarme

Selvom lang de fleste fjernvarmekunder slipper uden eller med en begrænset prisstigning, er der også nogle, der bliver ramt hårdt. Enkelte fjernvarmeselskaber har varslet voldsomme prisstigninger i 2022. Det skyldes, at prisen afhænger af, hvordan fjernvarmen produceres. Sker det for eksempel med brug af kul eller naturgas, bliver prisen påvirket af prisstigningerne på de energikilder. 

Kvoter

I 2021 er prisen på CO2-kvoter fordoblet fra ca. 200 kr. til ca. 400 kr. Når kvotepriserne stiger, bliver energi fra fossile værker, der f.eks. fyrer med kul, dyrere. Samtidig bliver den grønne energi fra f.eks. vindmøller og solceller mere konkurrencedygtig.

Biomasse

Fravalg af russisk biomasse efter Ruslands invasion af Ukraine har efterladt et hul i markedet, som har fået priserne til at stige. Manglen på træpiller er størst, og det har givet en større prisstigning på træpiller end på træflis. Halm handles primært lokalt og påvirkes derfor ikke så meget.

Derfor stiger priserne

Siden er opdateret 08.06.2022 Kommentér denne side Til top