Tag

Tag

Tag

Tag

Murermestervillaens tag

Murermestervillaens tag

Murermestervillaen er i 1½ plan, og taget har en hældning på 45-60 ° mod de 2 facader på huset. I gavlene har taget halv valm. Tagets belægning består af røde tegl eller skiffer.
 • TagbelægningTagbelægningen kan også bestå af skiffer. Da levetiden for teglene og skifferen på 75-100 år er ved at være udløbet, skal rigtigt mange murermestervillaer have skiftet tagbelægningen inden for de næste år.
 • SkorstenMurermestervillaen har en skorsten placeret midt i taget. Skorstenen står i samme farve som facaderne. Hvis facaderne er af røde mursten, er skorstenen det også.
 • GesimsMurermestervillaen har en muret gesims i den øverste del af facaderne, som forbinder tag og ydervæg. Der kan også være en mindre gesims i gavlene under den halve valm.
 • TagrenderTagrenderne var oprindeligt af zink. Ved den halve valm ledes vandet som regel ud på den store tagflade. Tagrenderne ved facaderne leder det så videre.
 • Hanebånd, skunk og skråvægHanebåndsloft, skunkvæg og skråvæg består af brædder, som er sømmet til spærkonstruktionen. På brædderne er der sømmet strå, som er pudset. Pudset er som regel malet hvidt.

Murermestervillaens tag

Det kan du gøre

Det kan du gøre

Hvis tegltaget stadig er i god stand, og der er problemer med komforten på 1. sal, kan det være en idé at efterisolere og tætne tagkonstruktionen.

Vedligehold

Udvendig

 • Fjern alger og mos på tagetAfhængig af beliggenhed og nærtstående bevoksning vil taget med tiden blive begroet med alger og mos. Dette kan du med fordel holde nede ved at feje.
 • Efterse sten og fuger på gesimser og tagkantEfterse gesimser og tagkanter for udfaldne fuger og skadede sten. Udfør reparationer med samme materialer som de oprindelige, både hvad angår sten og mørtel og evt. overfladebehandling. Ofte er gesimser og forskælling malet eller kalket som en del af bygningens ornamentik.
 • Rens tagrender og nedløb2 gange om året (forår og efterår) bør du tjekke tagrender og nedløb og rense dem for blade og andet affald, der har samlet sig i tagrenderne og kan hindre regnvandet i at løbe til afløbssystemet. Benyt samtidig lejligheden til at gå tagrenderne efter for utætheder eller tendens til utætheder.
 • Tjek overstrygning af tagetVed tagkanter og f.eks. i forbindelse med indvendig beklædte skråvægge kan teglsten være overstrøget. Det betyder, at de er tætnet med mørtel udefra – i modsætning til understrygning. Gå den slags tætninger efter for udfaldet mørtel, og reparer med lignende mørtelmateriale, evt. tilsat fæhår eller tilsvarende syntetisk bindemiddel.
 • Tjek skorstenenTjek skorstenspiben for forvitrede og udfaldne fuger. Skorstenspiber er – på grund af den udsatte placering og store temperatursvingninger – meget udsat for nedbrydning. Det kan være svært at komme tæt på skorstenspiben, men du kan inspicere skorstensmurværket med f.eks. en god kikkert.

Indvendig

 • Tjek undersiden af tagetTjek undersiden af taget på hanebåndsloftet og i skunkrum, udskift skadede tagsten, og reetabler udfalden understrygning. Reparer med de samme materialer som de oprindelige, både hvad angår tagdækning, understrygningsmørtel mv.
 • Tjek for utætheder ved rygning, skotrender mv.Kig efter tegn på utætheder f.eks. ved rygning, skotrender, skorstensinddækninger, taggennemføringer mv., og få det årsagsbestemt og udbedret. Hvis du finder utætheder i tagfladen, skal du være opmærksom på evt. følgeskader og restfugt efter vandindtrængning. Restfugt i f.eks. loftskonstruktionen kan udvikle sig til skimmelsvamp og trænedbrydende svamp.
 • Tjek ventilationsåbningerKontroller ventilationsåbninger, riste osv. i tagrummet for luftgennemstrømning. Åbningerne skal kunne modsvare de ventilationskrav, der er til tagrummet, og samtidig skal de indbyggede riste sikre mod indtrængen af sne, skadedyr mv.
 • Hold øje med uønskede gæsterHvis du finder spor af f.eks. husmår i tagrummet, bør du kontrollere alle åbninger i tagfladen og regulering eller lukke utilsigtede åbninger.

Forbedringer

Da villaen er bygget, inden der kom et landsdækkende bygningsreglement med krav til isoleringstykkelser, kan der være alt fra ingen isolering til meget isolering forskellige steder i loftkonstruktionen. Det afhænger af, hvad husets ejere har gjort gennem husets levetid.

Typisk er tagkonstruktionen efterisoleret under energikrisen i 1970’erne. Så vil der være omkring 100 mm isolering. 

Isoler loftet

Det er altid muligt at komme til at isolere på hanebåndsloftet, men da arealet ikke er ret stort, er det slet ikke nok til at opnå en god komfort på 1. sal.

Isolering af loft

Isolering af loft

Hvis loftet er isoleret med mindre end 250 mm, er det en god idé at efterisolere det. Det mindsker varmtabet gennem loftet, så du sparer penge på varmeregningen, og giver dig et mere behageligt indeklima.

Isoler skråvæggene

Skråvæggen kan isoleres ved at glide isolering ned fra hanebåndsloftet og skubbe isolering op nede fra en tilgængelig skunk. Normalt er der plads til ca. 70 mm isolering, da spærene typisk er 120 mm høje, og der bør være et ventileret hulrum under teglstenene. Dette er tit gjort på et tidligere tidpunkt i husets levetid.

Isolering indefra

Hvis du skal til at totalrenovere 1. sal – f.eks. hvis isoleringen består af en indvendig beklædning med brændbare plader af blød masonit (træfiber), såkaldt Cellotex – kan skråvæggen isoleres indefra. Fjern brædder, strå, puds og evt. pladebeklædning, så man kan komme til undersiden af spærene. Så bliver der mere plads til isolering.

Husk at understryge teglene, nu hvor der er adgang til dem. Så bør understrygningen kunne holde indtil tagbelægningen skal udskiftes. Spærene kan desuden påbygges nedadtil, så der bliver plads til mere isolering. Det er vigtigt, at loftkonstruktionen bliver lufttæt, så varm fugtig luft ikke trænger ud og kondenserer i trækonstruktionen.

Isolering af tag med høj rejsning, indefra

Isolering af tag med høj rejsning, indefra

Hvis dine skråvægge og loft til kip er isoleret med mindre end 200 mm, er det en god idé at efterisolere dem. Det mindsker varmetabet gennem væggene, så din varmeregning bliver mindre, og du får et mere behageligt indeklima.

Isolering udefra

Når tegltaget skal udskiftes, skal loft, skråvæg og skunk efterisoleres udefra for at leve op til Bygningsreglementet, med mindre der er godt isoleret i forvejen, og det derfor ikke er rentabelt.

Efterisoleringen kræver, at taget hæves, dvs. at murværket skal føres med op. Da murermestervillaer som oftest står med blankt murværk i røde mursten, kræver det, at man finder sten af samme type som de oprindelige – dvs. genbrugssten – og murer med en mørtel af samme sammensætning som den oprindelige for at få et smukt resultat.

Skråvæggen skal altid isoleres så godt som muligt. Et alternativ til at hæve spær, gesimser m.m. er at bruge en isolering, der isolerer bedre end standard på skråvæggen. Isoleringen skal slutte tæt til spærene, og konstruktionen skal være brandmæssigt i orden. Husk altid at sikre lufttætheden i skråvæggen. Det holder også på varmen.

Isolering af tag med høj rejsning, udefra

Isolering af tag med høj rejsning, udefra

Hvis dine skråvægge