Tag

Tag

Tag

Tag

Statslånshusets tag

Statslånshusets tag

Statslånshuset har tag med lav hældning – som oftest beklædt med eternitskiffer eller -bølgeplader. Hældningen er normalt 15-30 °. Hvis tagbeklædningen er af tegl, kan hældningen være større. Skorstenen er placeret lige under tagets kip eller i selve kippen.

Statslånshusets tag er udformet som en gitterspærs-, bjælkespær- eller saksespærskonstruktion med lav hældning. Tagbeklædningen kan være tegl, eternitskiffer eller -bølgeplader. Taget har fald til de 2 facader.  

Taget har et lille eller næsten ikke eksisterende udhæng afsluttet med en zinktagrende. Udhænget langs facaderne er med synlige spærender bag tagrenden. Spærenderne kan også være delvis gemt bag et sternbræt. I gavlene er taget typisk afsluttet med et sternbræt.

Tagrender og tagnedløb er synlige, og de indgår i husets arkitektur.

Statslånshusets tag

Det kan du gøre

Det kan du gøre

Eternittagets levetid er ved at være gået, så enten står taget for udskiftning, eller også har statslånshuset for nyligt fået nyt tag. Tegl har en lidt længere levetid, så det kan holde lidt endnu, inden taget skal skiftes.

Vedligehold

Du bør efterse tagbelægningen for utætheder, hvor der kan løbe vand ind. Hold tagnedløb og tagrender rene for skidt, så de ikke stopper til og løber over. 

Tagbelægning på tag med lav hældning

 • Tjek for revner og utæthederTjek taget for revner og utætheder i eternitskiffer, -bølgeplader eller tagsten og udskift defekte plader og tagsten.
 • Hold ventilationsåbninger reneVed tagrygning og tagfod er der som regel ventilationsåbninger, som er forsynet med fugleklodser/gitre, som forhindrer fugle og andre dyr i at komme ind i tagrummet. Hold disse åbninger rene, og put udfaldne fugleklodser/gitre ind igen.
 • Hold alger og mos nedeAfhængig af beliggenhed og nærtstående bevoksning vil taget med tiden blive begroet af alger og mos. Det kan med fordel holdes nede ved alm. affejning.

Der findes masser af firmaer, der udfører afrensning og maling af eternittage. Ved afrensning og maling får du en pænere tagflade. Det er dog ikke bevist, at tagets levetid forlænges.

Træværk

 • Tjek for råd og svampTjek spærender og sternbrædder ved udhæng og gavle for begyndende råd og svampeangreb.
 • Hold overfladebehandlingen ved ligeHold overfladebehandlingen/imprægneringen af træværket ved lige ved jævnligt at smøre med træbeskyttelsesmiddel, som trænger ind i træet. Hvis du bruger fulddækkende træbeskyttelse (maling), er der risiko for, at træet rådner, fordi malingsfilmen hindrer fugten i træet i at afdampe.

  Vær især opmærksom på imprægnering og beskyttelse af endetræ som bjælke- og spærender.

Tagrender

 • Rens 2 gange årligtRens tagrenderne mindst 2 gange om året. Vær særligt opmærksom på nedfaldne blade i efteråret.

Forbedringer

Da statslånshuset har lav facade, er det nærmest fysisk umuligt at komme til at efterisolere indefra. Derfor er det mest oplagt at efterisolere oppefra, når tagbelægningen alligevel skiftes. 

Isoler tag med gitterspær

Tagfladen hælder typisk 15-30 ⁰. Hvis huset er bygget fra 1938 til 1949, var der normalt ingen isolering. Hvis huset er bygget i starten af 1950’erne, var den vandrette loftflade isoleret med 20-30 mm. Hvis huset er bygget i slutningen af 1950’erne, kan der måske være 60-100 mm isolering. Senere i husets levetid kan der være kommet isolering til, så tit ligger der 100 eller 200 mm.

Loftet består normalt af puds på strå og brædder, som ikke er tæt nok til at fungere som dampspærre. Hvis der kommer mere end 150 mm isolering på loftet, vil der derfor være reduceret gevinst af isoleringen. Loftet skal derfor tætnes, inden der lægges mere isolering ud.

Pladsforholdene gør det svært at efterisolere. Hvis man ikke er så høj, kan man måske stå oprejst i midten af huset, men da taget har lav hældning, er det kravle- og yderst ude krybearbejde at isolere. Ventilation langs facaderne skal sikres, hvad enten der isoleres med batts eller granulat. Det kan være svært at komme til at lave et vindbræt, fordi vinklen på taget er så spids, så at skære den yderste række isoleringsbatts skråt er en løsning.

 • Når du alligevel skifter tagbelægningenDet er nemmest at udføre efterisoleringen udefra, når tagbelægningen skiftes.
 • Granulat er nemmestDet kan pga. pladsforholdene være nemmest at indblæse granulat. Du skal have sikret ventilation af tagkonstruktionen med et vindbræt, og at loftskonstruktionen er tæt, inden isoleringen blæses ind. Alle typer granulat kan bruges her. Hvis der ønskes organisk isoleringsgranulat, skal det sikres, at loftet lever op til brandkrav.
  Isolering af fladt tag

  Isolering af fladt tag

  Hvis du alligevel skal have repareret eller skiftet tagpappet på dit flade tag, er det en god idé at efterisolere taget samtidig. Det mindsker varmetabet, så du sparer penge på varmeregningen og forbedrer indeklimaet.

Isoler tag med bjælkespær eller saksespær

Da statslånshuset er et lille, billigt hus med en lav facade, har mange af dem skrå lofter til kip enten i form af bjælkespær, saksespær eller noget, der ligner. Spærenes højde er som regel enten 5 eller 6 tommer, dvs. ca. 125 eller 150 mm, så det sætter en naturlig begrænsning for, hvor meget isolering der er plads til. Da det nærmest er fysisk umuligt at komme til at efterisolere en sådan skrå tagflade, med mindre tagbelægningen eller loftet udskiftes, vil der sandsynligvis ikke være mere isolering, end huset oprindeligt er opført med.

Indefra

Loftet kan isoleres indefra, hvis loftet tages ned. Det vil man sjældent gøre, fordi loftshøjden er lille i forvejen, og fordi der er pudsede lofter, som går i småstykker, hvis man begynder på det. Spærene kan i det tilfælde påfores nedadtil, så der bliver plads til mere isolering, og loftet kan blive tætnet, så der ikke opstår fugtproblemer oppe i konstruktionen.

En anden mulighed er at bruge isolering, der isolerer bedre end standard, så påforingen ikke skal være så stor nedadtil.

Isolering af tag med høj rejsning, indefra

Isolering af tag med høj rejsning, indefra

Hvis dine skråvægge og loft til kip er isoleret med mindre end 200 mm, er det en god idé at efterisolere dem. Det mindsker varmetabet gennem væggene, så din varmeregning bliver mindre, og du får et mere behageligt indeklima.

Udefra

Den mere almindelig løsning er at efterisolere oppefra, når tagbelægningen alligevel skiftes. Spærene kan påfores opadtil, så der bliver plads til isoleringen.  

Isolering af tag med høj rejsning, udefra

Isolering af tag med høj rejsning, udefra

Hvis dine skråvægge og loft til kip er isoleret med mindre end 200 mm, er det en god idé at efterisolere dem. Det giver dig en lavere varmeregning og et bedre indeklima.

Det kan du gøre

Tag