Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i statslånshuset

Varmt vand i statslånshuset

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husets kedel og oplagret i en stor, vandretliggende varmtvandsbeholder.

I dag produceres det varme vand af husets gas- eller oliekedel eller med fjernvarme, og varmtvandsbeholderen er blevet mindre og lodretstående. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere.

Varmt vand i statslånshuset

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Statslånshusets oprindelige varmtvandsbeholder var 200-250 liter, dvs. væsentligt større end nutidens, hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme. Desuden var den vandretliggende, og der blev derfor brugt mere energi på at varme vandet i den op. Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Den oprindelige varmtvandsbeholder er som regel blevet skiftet ud til en mindre og lodretstående varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er varmt nok til at holde legionella væk og ikke så varmt, at varmtvandsbeholderen kalker til. 

Forbedringer

Skift varmtvandsbeholderen

 • Tjek beholderens alderHvis varmtvandsbeholderen er 10 år eller ældre, er den klar til udskiftning.
 • Tjek isoleringenHvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre end 20 mm isolering eller er vandretliggende, bør du skifte den ud.
 • Skift, når du får ny kedelBeholderen bliver som regel udskiftet, når du alligevel skifter husets kedel eller får en anden varmekilde.
  Ny varmtvandsbeholder

  Ny varmtvandsbeholder

  Hvis din varmtvandsbeholder er over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret og har et større varmetab end nødvendigt. Nye beholdere er langt bedre isoleret end gamle. Overvej derfor at skifte til en ny model, som er mere energieffektiv.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, der varmes op af solens stråler. En pumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen og/eller radiatorsystemet, hvor væsken afgiver sin varme.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Få solvarme til varmt vand

Når varmtvandsbeholderen skiftes, får du en lodretstående solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en standard-varmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter. Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og gas- eller oliekedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok. Der kan vælges løsninger, hvor solvarmen både bidrager til rumvarme og det varme brugsvand.

Arkitektonisk er det svært at etablere solvarme på et statslånshus, fordi solvarmepanelerne ser voldsomme ud på taget med lav hældning. 

 • Byg solvarmepanelerne ind i tagetDu kan bygge panelerne ind i taget, dvs. lægge dem mellem gitterspærene, så de ikke stikker op over eternittaget. Da huset typisk har en lav rejsning, skal der måske et større areal solvarmepaneler til for at levere den samme mængde varme.
 • Placer solvarmepanelerne på f.eks. garagenPanelerne kan også placeres oven på et skur, en garage eller carport. Dog så tæt på huset som muligt, så det solopvarmede vand ikke skal løbe ret langt.
 • Overvej solvarme, når du alligevel får ny kedel eller varmtvandsbeholderEtabler solvarme, når du alligevel skal skifte eller etablere kedlen eller skifte varmtvandsbeholderen. 
  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Hvis du opvarmer dit brugsvand med el, olie eller gas, kan det betale sig for dig at installere et solvarmeanlæg til varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Få solvarme til varmt vand og varme

Da en del statslånshuse har kælder, kan det være en god idé at udvide løsningen til også at bidrage med en smule varme her. Kældre har det med at blive fugtige om sommeren, fordi udeluften indeholder meget fugt, som kan kondensere på de koldere vægge, der er i kontakt med jorden. Om sommeren er der solvarme nok, så den bør forsyne radiatorerne i kælderen som første prioritet. Hvis du har badeværelser med vandbaseret gulvvarme, bør du så vidt muligt også solopvarme dem.

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Hvis du opvarmer med el, olie eller gas, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren, kan det betale sig at installere et solvarmeanlæg til varme og varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Solvarme

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Etabler en brugsvandsvarmepumpe

Hvis statslånshuset opvarmes med dyr varmekilde som f.eks. olie, kan en mulighed være at etablere en brugsvandsvarmepumpe.

 • VentilationHvis huset er blevet tættere f.eks. i forbindelse med udskiftning af vinduer og efterisolering af let ydervæg, sørger brugsvandsvarmepumpen sørger for ventilation af huset. Frisk luft tilføres huset gennem friskluftventiler.
 • Varmt vandBrugsvandsvarmepumpen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser.
  Brugsvandsvarmepumpe

  Brugsvandsvarmepumpe

  En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. Overvej en brugsvandsvarmepumpe, hvis du bor i et tæt hus og opvarmer med el, olie eller gas.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Statslånshuet er opført på et tidspunkt, hvor det var begyndt at være almindeligt med indbyggede badeværelser. Derfor er badeværelser og køkkener som regel placeret tæt på hinanden, så rørtræk blev så korte som muligt.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. nede i kælderen eller ude i udhuset i forbindelse med varmtvandsbeholderen. 

Isolering af rør til varmt vand

Isolering af rør til varmt vand

Hvis du har rør til varmt brugsvand i rum uden opvarmning, f.eks. kælder, loft eller skunk, er det en god ide at efterisolere dem. Undgå varmespild ved at isolere med 40-50 mm.

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpe

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør indstilles, så der er varmt vand om morgenen og aftenen.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilden i kælderen og køkken og badeværelse, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære og fjerne cirkulationsrøret og pumpen.

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand