Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i statslånshuset

Ventilation i statslånshuset

Statslånshuset er oprindelig naturligt ventileret. Der kommer frisk luft ind gennem vinduer og utætheder i ydervægge og andre steder. Den brugte og opvarmede luft bør ledes ud gennem lodrette aftrækskanaler i køkken og badeværelser. Kanalerne føres over taget.

Naturlig ventilation

 • UtæthederStatslånshuset har oprindeligt haft naturlig ventilation. Husets ydervægge er som regel tætte, da de består af murværk eller massiv letbeton. Husene kan dog have nogle mindre lette og som regel utætte træbeklædte ydervægspartier. Den friske luft kommer også ind gennem oplukkelige vinduer og utætheder f.eks. omkring de gamle vinduer, ved samlinger mellem loft og ydervægge eller ved samlinger mellem gulve og ydervægge osv.
 • Rist i køkkenskabEn del statslånshuse havde en rist eller 2 i ydervæggen ind mod et højt skab i køkkenet, som blev holdt koldt på denne måde. Et såkaldt spisekammerskab.
 • Lodrette aftrækNogle statslånshuse havde lodrette aftræk fra badeværelser og toiletter, så skorstenseffekten sørgede for at skifte den opvarmede og beskidte luft ud. Det samme gælder for køkkenet. Andre huse havde det ikke.
 • Evt. brændeovnNogle statslånshuse havde en brændeovn i stuen. Skorstenen for denne virker også som et naturligt aftræk. Hvis brændeovnen er i brug, skal den bruge luft for at kunne brænde. Den luft trækkes ind gennem utætheder i huset og kan føles som træk.

Hvis du får energirenoveret og tætnet dit hus, kan det være en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Så sparer du størstedelen af den varme, du normalt lufter ud. Ventilationsanlægget kræver plads til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser – og til selve ventilationsaggregatet.

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Husk at lufte ud

 • Daglig udluftningHvis statslånshuset ventileres naturligt, stiller det krav til beboerne om, at de husker at lufte ud. Der skal luftes ud 2-3 gange om dagen med fuld gennemtræk i 5-10 minutter i stuetagen. Det er vigtigt at overholde tidrummet, så huset ikke køles for meget ned. Hvis huset køles for meget ned, har man ingen glæde af det tunge murværks varmeakkumulering, som varmer den friske luft op.
 • Husk kælderenKælderen bør også luftes ud med fuld gennemtræk. Udluftningen bør foretages tidligt om morgenen eller sent om aftenen på solrige dage, så du undgår sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm, fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på kældervægge og gulvet, som er kolde, fordi der er kontakt til jorden. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Ventilation i statslånshuset

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis dit hus er relativt velisoleret og tæt. Det er f.eks., hvis huset har fået efterisoleret og tætnet lofter, vægge og gulve og fået nye energivinduer med tætte fuger omkring.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Placering

Det er ukompliceret at installere et ventilationsanlæg i et statslånshus, da der er plads til føringsveje til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser på loftet. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter. 

 • VentilationsaggregatDet vil som regel give bedst mening at placere ventilationsaggregatet på loftet i midten af huset, hvor der er mest plads.
 • IndblæsningIndblæsningsarmaturerne bør placeres i nærheden af ydervæggen.
 • UdsugningDu bør placere udsugningsarmaturerne så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar, komfur og vask.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene. Det kan f.eks. opnås ved at fjerne dørtrin.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis statslånshuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Læs mere

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation er decentral ventilaton, der ventilerer et mindre område.

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation

I stedet for et ventilationsanlæg, der stiller krav om føringsveje til både ind- og udblæsningskanaler, kan du bruge et oscillerende ventilationssystem. Det er en slags ventilator, der monteres i vindueshullet i hvert rum – typisk lige over vinduet. Ventilatoren suger skiftevis luft ind og blæser luft ud. Luften, der suges ind, varmes op, med den der blæses ud. 

I et statslånshus, hvor vinduerne typisk ikke er så store, skal man tænke sig godt om, inden man vælger denne løsning, hvis vinduerne alligevel står for udskiftning. Da husets udseende forandres, bør du tage en arkitekt med på råd.

Mikroventilation

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Hvis du varmer op med en oliekedel eller anden dyr varmekilde, kan du også få en brugsvandsvarmepumpe. Hvis huset er blevet tættere, f.eks. fordi du har skiftet vinduer og efterisoleret de lette ydervægge, sørger brugsvandsvarmepumpen for udluftning af huset.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Etabler en brugsvandsvarmepumpe

 • VentilationGennem friskluftventiler kommer der frisk luft ind i huset øvrige rum.
 • Varmt vandDen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken og badeværelse. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder.
  Brugsvandsvarmepumpe

  Brugsvandsvarmepumpe

  En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. Overvej en brugsvandsvarmepumpe, hvis du bor i et tæt hus og opvarmer med el, olie eller gas.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Du bør montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Hvis statslånshuset har fået nye vinduer, er vinduerne blevet meget tættere, og så kommer der ofte for lidt frisk luft ind. Derfor bør du montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft ligesom klæber til loftet og opvarmes i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes Coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind. Der kan også vælges vinduer med indbyggede friskluftventiler.

Friskluftventiler

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke rengør kanalerne en gang imellem.

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind vandret i ydervæggene, og den beskidte luft ledes ud lodret op.

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation