Vinduer og døre

Vinduer og døre

Vinduer og døre

Vinduer og døre

Statslånshusets vinduer og døre

Statslånshusets vinduer og døre

Statslånshusets oprindelige vinduer er med 1 lag glas eller med 2 lag glas i form af koblede rammer. Vinduerne er enten 1 fags eller opdelt lodret i 2 fag. Der er et enkelt ikke så stort vindue i hvert rum. I stuen kan der være et større vinduesparti.

Hvis vinduerne er husets oprindelige, er de som regel af kernetræ eller hårdt træ. De har en arkitektonisk værdi og bør bevares. Det koster tid og penge at få dem sat i stand, men et gammelt, nyistandsat vindue er lige så godt som et helt nyt – og det holder i mange flere år. Udgiften til vedligeholdelse vil være den samme som for et nyt vindue. De fleste statslånshuse har fået udskiftet deres vinduer til mere energirigtige udgaver. 

Statslånshusets vinduer og døre

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

Statslånshuset blev opført før termorudens tid, så de oprindelige vinduer var med 1 lag glas. Vinduerne kunne dog også være med 1 lag glas yderst og en koblet ramme, så vinduet i alt havde 2 lag glas.

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

 • Rammer og karmeVinduerne var som regel med rammer og karme af fyrretræ, men kan også være af hårdt træ som mahogni eller teak. Da rammerne kun skal bære 1 lag glas, er de tyndere end moderne vinduers rammer. Vinduerne kunne have en oplukkelig del øverst for udluftning i det ikke opdelte vindue eller i et af fagene i det opdelte.
 • Typer og antalDer er typisk et vindue i hvert rum – og ofte et lidt større vinduesparti mod haven i stuen. Et af vinduerne kan være fremhævet ved f.eks. en muret eller støbt kant omkring det. Eventuelle kældervinduer er som regel placeret lige under vinduerne i stueetagen.
 • FarveVinduernes farve var udvalgt af arkitekten og hænger nøje sammen med farven på statslånshusets facader. Vinduerne er ofte mørke som kontrast til lyse facader – f.eks. mørkebrune eller sorte. De kan også være hvide, som kontrast til en facade i røde mursten. Det er altid en god idé rent æstetisk at gå tilbage til den oprindelige farve på begge dele. Huset kunne have skodder i samme farve som vinduerne.

Vedligehold

Vinduer med 1 lag glas (træ)

Hovedparten af statslånshusene er bygget med vinduer i træ – som oftest en blød træsort som fyr. Jo ældre trævinduet er, jo bedre er trækvaliteten. Derfor bør du vedligeholde trævinduerne sådan: 

 • Tjek for blyDet kan være skadeligt for miljøet at slibe gamle vinduer, fordi der kan være meget bly i den gamle maling. Start derfor med at få taget en test, som viser, om malingen indeholder bly. Hvis den gør det, skal du have en professionel med det rette sikkerhedsudstyr til at slibe vinduerne. Hvis ikke, kan du gøre det selv.
 • Tjek for maling og olieKontroller, at maling/olie er intakt, og vedligehold det jævnligt ved at slibe, grunde og male 1 gang om året.
 • Tjek kitfalseKit kitfalse igen, hvis de ikke er intakte og udfyldte.
 • Tjek træetTjek, om trærammen er i god eller dårlig stand. Det gør du ved forsigtigt at stikke en kniv i træet. Hvis den trænger ind uden problemer, er rammen i dårlig stand. Hvis den kun efterlader et mærke i overfladen, er træet sundt, og vinduesrammen kan holde mange år endnu.

  Hvis der er råd eller svamp i bundstykket, skal det angrebne område erstattes med et nyt tilsvarende træstykke.

 • Tjek beslag og hængslerSlib rust på hængsler og beslag af, og rustbeskyt og mal delene. Du kan også udskifte rustne beslag og skruer.   Smør beslag og hængsler, så låse og lukketøj fungerer perfekt.
 • Tjek fugerKontroller, om fugerne omkring vinduer er faldet ud eller beskadiget. Der vil altid være fine revner/slip langs vinduet og mørtelfugen. Det sker der ikke noget ved. Det er vigtigt, at bagstopningen er udført korrekt og sikrer mod utætheder og evt. træk. Hvis du finder tværgående revner eller steder, hvor fugen er faldet ud, bør du fuge med mørtel igen – efter kontrol af bagstopningen. 

Vinduer af hårdt træ

 • Tjek tætningslisterKontroller og udskift evt. tætningslister – de beskytter både mod vand og træk.
 • Tjek beslag og hængslerSmør beslag og hængsler, så låse og lukketøj fungerer perfekt. Udskift evt. rustne beslag og skruer.
 • Vedligehold overfladenAfhængig af træsort og krav til udseende kan du behandle overfladen på rammer og karme med imprægnerende olie med eller uden farvepigment. Gør det på et tidspunkt, hvor træværket er tørt.

  Slib træet med fint sandpapir inden behandlingen, og påfør olieimprægneringen med en klud eller pensel. Husk at tørre overskydende olie væk, hvis du bruger pensel.

Forbedringer

Hvis statslånshusets oprindelige vinduer er i nogenlunde stand og er fremstillet af kernetræ eller hårdt træ er den bedste løsning at skifte glasset i den koblede ramme ud med et energiglas.

Sæt energiruder i de koblede rammer

Hvis statslånshusets oprindelige vinduer er i nogenlunde stand og er fremstillet af kernetræ eller hårdt træ, kan de holde mange år endnu. Så er den bedste løsning æstetisk, energi- og bæredygtighedsmæssigt at skifte glasset i den koblede ramme ud med et energiglas frem for at udskifte hele vinduet.

 • VarmetabVinduer med ramme og karm i hårdt træ har et større varmetab end vinduer af fyrretræ, fordi det hårde træ har en højere varmeledningsevne.
 • TrækTætningen af vinduet bør gås efter, når glasset udskiftes, så utætheder elimineres. Det gør besparelsen større og forbedrer komforten, fordi trækken fjernes.
  Nye energiruder i koblede rammer

  Nye energiruder i koblede rammer

  Du kan energiforbedre oprindelige, bevaringsværdige 1-lags-vinduer med koblet ramme ved at sætte energiruder eller energiglas i. Det giver både en lavere varmeregning og et bedre indeklima.

Udskift hele vinduet

Hvis du udskifter hele det oprindelige vindue, bør du bevare statslånshusets udtryk og arkitektur ved at vælge vinduer med samme profil, opdeling, disponering og farve som oprindeligt. Hvis huset oprindeligt havde trævinduer, er den ideelle løsning nye koblede vinduer, som kan laves som en tro kopi af de gamle. De fås i dag med energimærke A – ligesom de energimæssigt bedste nye vinduer. De smalle rammer og karme opnås bedst med et koblet vindue, idet der er et lag glas yderst og en energirude (2 lag glas) inderst.

 • Det bæredygtige valgDet mest bæredygtige valg, når du skal skifte vinduer, er vinduer i kernetræ eller i en træsort af høj kvalitet (hårdt træ), som er behandlet med linolie. Undgå eksotiske træsorter, som ikke er FSC-certificeret. Træsorter i god kvalitet (hårdt træ) er billigst i længden, fordi de behøver mindre vedligeholdelse, og fordi de holder i flere år.
 • Undgå plastikAf hensyn til husets arkitektur bør du undgå vinduer i plastik. Deres udtryk er tungt og passer sjældent til et statslånshus. Plastik er ikke så stærkt som jern eller træ, så derfor er der brug for en betydeligt bredere ramme-karm-konstruktion, og det reducerer lysindfaldet og udsynet i de små vinduer. Desuden er de lavet af fossile materialer og kan ikke bortskaffes miljøvenligt.
 • Undgå pålimet glasEndelig bør du undgå vinduer, hvor glasset er limet på. Her kan glasset ikke udskiftes, uden at hele rammen også skal skiftes. Det er både dyrt og et unødigt ressourcespild.
 • Find de oprindelige tegninger af husetDu kan finde de tegninger af huset, som arkitekten i sin tid tegnede, i byggesagsarkivet hos din kommunes tekniske forvaltning eller på weblager.dk. Farven er sværere at genfinde, men hvis du har de oprindelige vinduer, kan du få en konservator til at finde farverne.
 • Vælg A-mærkede vinduerGå altid efter A-mærkede vinduer eller bedre. Energimærkede vinduer kan findes på EnergiVinduer.dk.
  Fra vinduer med 1 lag glas til energivinduer

  Fra vinduer med 1 lag glas til energivinduer

  Hvis dine originale 1-lagsvinduer ikke kan reddes, må du udskifte dem. Det giver både en lavere varmeregning og et bedre indeklima.

Vinduer med 1 lag glas

Læs mere

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

De fleste statslånshuse har senere fået udskiftet vinduerne til vinduer med termoruder. Det er sket for at spare på varmen og slippe for kondens og træk fra de gamle vinduer.

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder holder typisk ikke nær så længe som de oprindelige vinduer, så de kan være udskiftningsmodne. Hvis de nye vinduer ikke har samme udformning som de oprindelige, bør du skifte dem ud med nogle, der har. Find tegningerne fra dengang, huset blev opført, i kommunens byggesagsarkiv, eller tag evt. en arkitekt med på råd. 

Smalle rammer og karme 

Typisk har vinduerne med termoruder ramme-/karmkonstruktioner, der er bredere end de oprindelige. Det skyldes, at termoruden vejer det dobbelte, og derfor skal der en kraftigere konstruktion til for at bære den. Den bredere ramme-/karmkonstruktion kan medføre et mindre lysindfald, da statslånshusets vinduer som regel ikke er så store.  

Vinduernes farve 

Vinduerne med termoruder er typisk ikke malet i den oprindelige farve, så det bør du også huske, hvis vinduet skal skiftes ud.

Vedligehold

 • Tjek tætningslisterKontroller og udskift evt. tætningslister – de beskytter både mod vand og utætheder.
 • Tjek træetTjek, om trærammen er i god eller dårlig stand. Det gør du ved forsigtigt at stikke en kniv i træet. Hvis den trænger ind uden problemer, er rammen i dårlig stand. Hvis den kun efterlader et mærke i overfladen, er træet sundt, og vinduesrammen kan holde mange år endnu.

  Hvis der er råd eller svamp i bundstykke eller glaslister, skal du have erstattet det angrebne område med et nyt tilsvarende træstykke.

 • Tjek beslag og hængslerSmør beslag og hængsler, så låse og lukketøj fungerer perfekt. Udskift evt. rustne beslag og skruer.  

Forbedringer

Hvis statslånshuset oprindelige vinduer på et tidspunkt er udskiftet til vinduer med termoruder, der er i god stand, er den energimæssigt bedste løsning at skifte termoruderne ud med energiruder.

Skift fra termoruder til energiruder

Hvis statslånshuset oprindelige vinduer på et tidspunkt er udskiftet til vinduer med termoruder, er det andre løsninger, der er i spil for at spare på energien. Hvis vinduet er i god stand (dvs. ramme og karm), er den energimæssigt bedste løsning at skifte termoruderne ud med energiruder.

 • Tjek fugerDu bør tjekke tætningslister og fuger omkring vinduerne som beskrevet under Vedligeholdelse. Det hjælper ikke ret meget på varmeregningen og komforten at udskifte ruden, hvis vinduet er utæt. Det er vigtigt med kvalitet over hele linjen.
  Nye energiruder

  Nye energiruder

  Hvis du har termoruder, og dine nuværende vinduesrammer er i fin stand, kan det betale sig at sætte energiruder i dem. Så kan du både spare penge på varmeregningen og få et bedre indeklima.

Skift hele vinduet

 • Skift kun hvis vinduet er i dårlig standHvis vinduet med termoruder er i dårlig stand og snart skal skiftes, skal du gøre det samme som ved vinduer med 1 lag glas, men i stedet skifte hele vinduet.
 • Skift tilbage til den oprindelige udformningDet er klart overvejelsen værd, af hensyn til statslånshusets arkitektur, at vælge koblede vinduer eller energivinduer med smalle rammer og karme, som ligner husets oprindelige.
  Fra vinduer med termoruder til energivinduer

  Fra vinduer med termoruder til energivinduer

  Hvis dine vinduer med termoruder er i dårlig stand, bør du udskifte dem med vinduer med energiruder. Så sparer du penge på varmeregningen og får et bedre indeklima.

Ventilationsvinduer

Ventilationsvinduer giver solvarmet, naturlig ventilation. Når luften, der tages ind, forvarmes mellem glassene i ventilationsvinduet, reduceres behovet for traditionel opvarmning, ligesom risikoen for træk mindskes. 

Vinduerne bør sidde mod solen, og den luft, der kommer ind via vinduet, skal kunne komme ud et andet sted via naturlig opdrift eller mekanisk udsugning fra f.eks. køkken og bad. Spørg evt. en rådgiver.

Vinduer med termoruder

Læs mere

Solafskærmning

Solafskærmning

Statslånshuset kan have et behov for solafskærmning – især ved større vinduespartier mod syd. Selvom husets oftest har et lille udhæng, er det på ingen måde nok til at holde solen ude om sommeren, og der følger meget varme med.

Solafskærmning

Solafskærmning

Solafskærmning

Statslånshuset kan have skodder, som kan lukkes til for solafskærmning. Den solafskærmning, der virker bedst, er en udvendig afskærmning f.eks. i form af en overdækket terrasse på sydsiden af huset.

Vedligehold

Skodder

Eventuelle skodder malerbehandles som husets øvrige træværk.

Forbedringer

Andre muligheder er solafskærmende glas som yderste lag i vinduerne. Det forhindrer dog udnyttelse af solens gratis varme i opvarmningssæsonen. Derfor er en dynamisk løsning bedre, f.eks. udvendige persienner, lodrette solgardiner, skodder eller markiser.

I et statslånshus med skodder bør skodderne bevares, og der kan evt. udarbejdes flere i samme udformning som de oprindelige.

Solafskærmning

Læs mere

Yderdøre

Yderdøre

Hoveddørene i statslånshuset var som regel pladedøre – evt. med et vinduesparti i den øverste halvdel. Hovedøren kan også være en pladedør med et vindue over eller ved siden af.

Yderdøre

Yderdøre

Yderdøre

Døre ud til terrasser i terræn var normalt indbygget i vinduespartiet, så de fremstod lige så lette og elegante som disse. Hvis resten af vinduerne havde koblede rammer, havde havedøren det også.

Vedligehold

 • Tjek træetHvis den oprindelige hoveddør eller havedør er rådden i bunden, kan en god snedker skifte denne del ud, så døren kan bevares.
 • Monter isoleringHvis døren er neutral på indersiden, kan du måske få monteret et tyndt lag isolering under den indvendige beklædning.
 • Etabler tætningslisteDet kan være en god idé at etablere tætningsliste i døren for at undgå træk og varmespild.

Forbedringer

Hvis hoveddøren er så ringe, at den skal udskiftes, bør du få fremstillet en ny dør i samme udformning som den nuværende, men selvfølgelig bedre isoleret og tætnet. 

Skift yderdøren

 • Vælg bæredygtige materialerUd over lavenergidøre er der ikke mange bæredygtighedscertificerede døre på markedet. Gå efter døre, der er lavet af FSC-certificeret træ.
 • Gå efter god kvalitetDøren bør også være i god kvalitet med en forventet levetid, der er længere end for almindelige døre, dvs. +20 år.
  Nye yderdøre

  Nye yderdøre

  Hvis dine yderdøre er utætte og viser tegn på råd eller anden nedbrydning, bør du skifte dem. Det vil give dig en lavere varmeregning og et bedre indeklima.

Yderdøre

Læs mere

Vinduer og døre