Varme

Varme

Varme

Varme

Varme i typehus 1985-1997

Varme i typehus 1985-1997

Det afhænger af, om du bor i et område med naturgas eller fjernvarme, hvordan du bedst forbedrer din varmeforsyning. Vandet til radiatorerne bør cirkuleres med en pumpe, der bruger så lidt strøm som muligt. Du bør få rørene under parketgulvet isoleret godt, hvis du skifter gulvet.

Hvis typehuset ligger i et område med tilslutningspligt til enten naturgas eller fjernvarme, har huset sandsynligvis enten en gaskedel eller fjernvarme. Hvis typehuset ligger uden for naturgas- eller fjernvarmeområde, har det nok en oliekedel eller en biobrændselskedel. Varmen fra gaskedlen eller fjernvarmen bliver fordelt med rør til radiatorer i stueetagen og på 1. sal.  

Gulvvarme

Jo senere huset er bygget i denne periode, jo mere almindeligt er det med gulvvarme. Ved gulvvarme er de slanger, der indeholder varmt vand, typisk støbt inde i betonen i terrændækket.

I første omgang var det især almindeligt i gulvene med klinker eller fliser, dvs. i toilet, badeværelser, køkkenalrum og bryggers. Hvis der var gulvvarme i de små rum som f.eks. badeværelser, var rørene som regel tynde kobberrør. Rørene havde en plastkappe på ydersiden for at beskytte dem mod korrosion.

I nogle typehuse – men ikke mange – blev gulvet isoleret bedre ved gulvvarme end det daværende Bygningsreglement krævede. I de fleste huse blev gulvet dog kun isoleret, som Bygningsreglementet for småhuse fra 1985 krævede det.

I slutningen af perioden begyndte det at blive almindeligt med gulvvarme i hele huset – dvs. også under trægulvene i opholdsrum. Hvis der var varme i hele huset eller store dele af det, var det med ilttætte plastrør (PEX-rør). Ilttætheden er vigtig for, at undgå at de resterende varmerør i huset korroderer indefra.

Varme i typehus 1985-1997

Naturgas

Naturgas

Gaskedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er installeret. Naturgasnettet blev etableret i hele landet i starten af 1980’erne, så de nye typehuse i naturgasområder fik typisk monteret en gaskedel, da de blev bygget.

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Indtil midten af 1990’erne var det traditionelle gaskedler, der blev installeret. Det er kedler, der ikke kan udnytte energien i røgen fra afbrændingen af gassen.

Fra 2000 var det lovkrav, at gaskedler skulle være kondenserende, dvs. at energien i røgen også udnyttes.

Vedligehold

Eftersyn

Der er ingen krav om, hvor ofte du skal have kontrolleret gaskedlen, men det er en god idé at få den efterset en gang om året.Eftersynet indebærer:

 • Kontrol af friskluftstilførsel og aftræk
 • Kontrol af kedeltermostat
 • Kontrol af kedlens sikkerhedsfunktioner
 • Kontrol, rensning og justering af brænderen
 • Evt. reparationer
 • Energitest og helhedsvurdering af anlægget

Vælg en vvs’er, der er medlem af GSR

Eftersynet kan med fordel udføres af et medlem af Gas Service Registreringen (GSR), som er en sammenslutning af autoriserede vvs-installatører, der kan vejlede dig om, hvordan du kan spare energi, og om du evt. bør skifte varmeform. 

Eftersynet kan med fordel udføres af et medlem af Gas Service Registreringen, som er en sammenslutning af autoriserede vvs-installatører. 

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra gaskedlen.  

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

Forbedringer

Du har sikkert overvejet at udskifte dit gasfyr med en anden form for opvarmning. Det vil koste nogle penge her og nu, men det kan formentligt hurtigt tjene sig hjem afhængigt af gaspriserne.

I vores beregner Ny Varme kan du få et overslag, på hvad det koster for dig, og hvad du kan spare ved at skifte opvarmningsform.

Prøv Ny Varme

Naturgas

Læs mere

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarmeinstallationens tilstand og opbygning afhænger af, hvornår den er etableret. Indtil 1990 blev fjernvarmeinstallation typisk opbygget på stedet.

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarmeinstallationerne er i mange tilfælde ikke ændret ret meget siden. Dvs. at fjernvarmeinstallationernes dele – f.eks. veksleren og rør – kun er lidt eller slet ikke isoleret, hvilket giver et varmetab til opstillingsrummet.

Fra 1990 blev der brugt de såkaldte units. En unit er en samlet enhed, som er installeret på væg eller i skab. En unit er mere kompakt end den ældre installation – men ikke nødvendigvis bedre isoleret.

Vedligehold

Eftersyn

Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at justere og vedligeholde installationen hvert 2. år. Her gennemgår en specialuddannet vvs-installatør eller servicemontør fjernvarmeinstallationen. Han efterser, tester og justerer både selve fjernvarmeinstallationen og varmefordelingsanlægget.  

Han vejleder dig også om, hvilke forbedringer der kan være gode at få udført, og om hvordan du kan sikre en fornuftig drift af fjernvarmeinstallationen.  

Vælg en virksomhed fra Fjernvarmens Serviceordning

Vælg en virksomhed, der er medlem af Fjernvarmens Serviceordning, til at indregulere anlægget. De er specialuddannelse inden for fjernvarme og arbejder ofte sammen med det lokale fjernvarmeværk.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra fjernvarmeinstallationen.  

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

Forbedringer

Skift din eksisterende fjernvarmeunit

Har huset en fjernvarmeinstallation fra før 1990, spilder den meget energi og er klar til udskiftning. Erstat med en ny fjernvarmeunit. Fjernvarmeunitten kan placeres i rummet, hvor den gamle installation stod. 

Nyt fjernvarmeanlæg

Nyt fjernvarmeanlæg

Hvis din fjernvarmeunit er fra før 1990, kan det sandsynligvis betale sig at udskifte den – især hvis du vælger en plusinstallation med ekstra lavt varmetab.

Fjernvarme

Læs mere

Varmepumper

Varmepumper

Da typehuset er rimeligt godt isoleret og måske har fået energivinduer, kan du skifte din oliekedel til en jordvarmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe.

Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper

Skift til jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe

Da typehuset er rimeligt godt isoleret og måske har fået energivinduer, kan du skifte din oliekedel til en jordvarmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe. Varmepumpen udnytter den vedvarende energi fra solens opvarmning af hhv. jorden eller luften.

Jordvarmepumpen er den mest effektive type varmepumpe, men den er også dyrere og kræver et vist jordareal til at grave slanger ned.

Jordvarme kan også etableres med lodrette rør ned i jorden. Så er det ikke længere solens opvarmning af jorden der udnyttes, men jordens varme. Der lodrette rør koster lidt mere end de vandretliggende, men til gengæld skal der ikke graves nær så meget op.

 • Skift vinduer først Hvis vinduerne er med termoruder, bør de skiftes ud til energivinduer, inden varmepumpen dimensioneres.
 • Krav til varmefordelingsanlægget Pga. den lavere fremløbstemperatur på varmepumper bør radiatorerne være større end oprindeligt, for at varmepumpen kan fungere optimalt.

Støj

En luft til vand-varmepumpe kan støje fra udedelen. Derfor bør du placere den, så lyden ikke kommer til at genere naboen eller jer selv.

Skift til jordvarme

Skift til jordvarme

Jordvarme giver billig, klimavenlig og driftsikker varme til at opvarme hus og brugsvand. Overvej jordvarme, hvis du har oliefyr, naturgas, træpillefyr eller elvarme og bor i et område uden fjernvarme.
skift til luft til vand varmepumpe

Skift til luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumpen giver billig, klimavenlig varme. Overvej denne varmepumpe, hvis du varmer op med oliefyr, naturgas eller elvarme og bor i et område uden fjernvarme.

Varmepumper

Læs mere

Biobrændsel

Biobrændsel

Det blev mere og mere almindeligt med kedler til afbrænding af træ, halm eller andet biobrændsel, hvis huset lå på landet.

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Vedligehold

Biobrændselskedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er etableret – og hvordan den senere er blevet vedligeholdt.

 • Tjek, om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn.
Eftersyn af biobrændselskedler

Energiløsning: Eftersyn af biobrændselskedler

Et årligt eftersyn af biobrændselskedlen giver en mere effektiv drift af anlægget.

Forbedringer

Skift din eksisterende kedel

Hvis huset har en ældre biobrændselskedel kunne det måske være en fordel at få den udskiftet til en nyere og mere effektiv model, dvs. en kedel med en større virkningsgrad.

Skift til biobrændsel

Skift til biobrændsel

Biobrændselsanlæg kræver en del vedligehold og kan give gener i omgivelserne. Vær opmærksom på, at det i øjeblikket kan være svært at skaffe træpiller.

Biobrændsel

Læs mere

Olie

Olie

Hvis typehuset ligger uden for områder med tilslutningspligt, kan det være opført med en oliekedel.

Olie

Olie

Olie

Et oliefyringsanlæg består af en kedel og en brænder. Brænderen på en ældre kedel vil ofte være udskiftet. Brænderen har en vis betydning for effektiviteten, men det er kedlen, der betyder mest for den samlede energieffektivitet. Virkningsgraden for oliekedelen kan være fra 75-90 %.

De ældre kedler er som regel kun lidt eller slet ikke isoleret, hvilket giver et stort varmetab til bryggerset eller kælderrummet som følge af den lave effektivitet. Ældre kedler kan ikke udnytte energien i røgen fra afbrændingen af olien.

Vedligehold

Oliekedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er etableret – og hvordan den senere er blevet vedligeholdt.  

Eftersyn

 • Tjek, om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn.
Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Energiløsning: Eftersyn af oliefyr

Hvis oliekedlen er sodet til, eller oliebrænderen er tilsmudset, bliver kedlen mindre effektiv. Hvis oliekedlens drift skal være optimal, er det derfor en god ide at få et olieservicefirma til at efterse det jævnligt – gerne 1 gang om året.

 • Vælg en tekniker fra OR-ordningenVælg en tekniker fra OR-ordningen til at tjekke dit oliefyr. OR-ordningen er en frivillig ordning for oliefyrs-servicebranchen. Medlemmerne af OR-ordningen er oliefyrsteknikere, der er godkendt til at udføre energimålinger og eftersyn.

  Samtidig med målingen bør du få oliefyringsanlægget kontrolleret, renset og justeret. Oliefyrsteknikeren kan også fortælle dig, om du bør udskifte oliekedlen. De fleste skorstensfejere kan også foretage energimålingen.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra oliekedlen.

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

Forbedringer

Skrot oliefyret

Skrot dit oliefyr, og skift til fjernvarme eller en varmepumpe – det giver typisk store besparelser på både din varmeregning og CO2-udledningen. Du bør være særligt opmærksom på at skifte, hvis din oliekedel er over 15 år gammel.

Tjek med vores beregner Ny Varme, om du kan få fjernvarme eller skal overveje varmepumpe. Her kan du også få et overslag på hvad det koster og hvad du kan spare, når du skifter.

Prøv Ny Varme

Olie

Læs mere

Radiatorer

Radiatorer

De oprindelige radiatorer i typehuset er som regel placeret under vinduerne i alle opholdsrum. Det giver den bedste fordeling af varmen i rummet og den bedste komfort.

Radiatorer

Radiatorer

Radiatorer

Vinduerne isolerer dårligere end ydervæggene. Det skaber et kuldenedfald, som radiatorerne modarbejder, når den opvarmede luft stiger op. Derfor placeres radiatoren optimalt under vinduet. Foran de store skydedørspartier var der ofte lange, ikke så høje radiatorer placeret foran den faste del. Dette giver mindst mulige gener fra kuldenedfald fra vinduet. Et alternativ var en konvektorgrav og senere i perioden gulvvarme.

Opbygning af oprindelige radiatorer

De oprindelige radiatorer var af pladejern med enten glat eller riflet overflade og med en lille ydelse, fordi de var dimensioneret til en høj fremløbstemperatur på vandet, der oprindeligt blev opvarmet af gaskedlen eller fjernvarme. Det varme vand kommer ind i toppen af den ene side af radiatoren, og det afkølede vand løber ud i bunden af radiatoren i den modsatte side.

Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og lunken i bunden. Termostatstyrede radiatorventiler på radiatorerne var standard. De blev almindelige fra omkring 1965.

Konvektorgrav

Ved store vinduespartier fra loft til gulv, hvad enten de var faste eller med skydedøre, kunne radiatoren være placeret i en grav med rist over foran vinduespartiet i stedet for at stå foran vinduespartiet. I det tilfælde bør den kolde luft, der falder ned langs rudens overflade ledes ned under radiatoren af en plade. Når så luften varmes op af radiatoren, stiger den til vejrs. Det betyder, at trækgenerne ved de store vinduespartier fjernes. Når en stor del af varmen kommer ved opvarmning af luften, kaldes det konvektion.

Hvis der er gardiner eller andet foran vinduespartierne, skal de være lige over ledepladen, når de er trukket for. Så falder den kolde luft ned ud mod vinduet og sendes opvarmet op ind mod rummet. 

Elradiatorer

Nogle af husene fra starten af perioden blev opført med elvarme, dvs. elradiatorer i alle rum. Det gælder hovedsageligt huse, der ligger uden for områder med tilslutningspligt til kollektiv forsyning. Det var lovligt at etablere elvarme i nye huse indtil 1988.

Du bør overveje, om det er tid til at skifte varmeform for at opnå billigere og mere miljøvenligt varme. Se på Ny Varme, hvad du kan skifte til der, hvor du bor.

Vedligehold

 • Hold radiatorerne friHold området lige foran radiatorerne frit, så radiatorerne yder mest muligt. Undgå at placere sofaen lige op af radiatoren. Vindueskarmene bør sidde et stykke over radiatorerne for at får størst mulig glæde af varmen. 10 cm luft over radiatoren er bedre end 5 cm luft.
 • Hvis radiatoren rislerHvis der er en rislende lyd i radiatoren, er der luft i systemet. Åbn for luftskruen, og vær klar med en klud, hvis der skulle komme en smule sort vand med ud. Rørsystemet bør være luftfrit, så det ikke ruster.
 • Hold øje med, om rørsystemet taber vandHvis du med jævne mellemrum skal hælde vand på rørsystemet til radiatorerne, bør du finde lækagen. Jo før, du finder den, jo mindre skade sker der på de nærliggende konstruktioner. Rør i badeværelsesgulve af disse årgange kan være tærede igennem, så vandet langsomt trænger ud i betongulvet.
 • Udskift til nyere termostaterHvis radiatorventilerne har ældre radiatorventiler/termostatstyringer, bør du udskifte dem. Det er vigtigt, at termostatstyringerne sidder frit og ikke er dækket af gardiner eller lignende. Ellers virker de ikke efter hensigten. 
  Nye radiatorventiler

  Nye radiatorventiler

  Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Brugsråd

 • Stil radiatorerne ensAlle radiatorer bør stå på det samme, så varmen bliver jævnt fordelt i boligen og i de enkelte rum. Tjek, at radiatorerne er lige varme i den samme højde. Så hjælper de hinanden med opvarmningen, og du får en effektiv afkøling af vandet.
 • Skru ned, når du lufter udLuk for radiatoren, mens du lufter ud. Det behøver du dog ikke, hvis du har de nyeste termostatstyringer, der kan registrere, at et vindue åbner.
 • Motioner ventilerneDu kan være nødt til at motionere radiatorventilerne, når varmesæsonen sætter ind. Somme tider kan de have sat sig fast i sommerens løb, og så virker ventilen ikke.
 • Overvej returtermostatventilerHvis det med fjernvarme er svært at opnå afkøling på 30 °C, kan du få monteret returtermostatventiler. Det sikrer, at vandet, der forlader radiatoren er afkølet nok.
 • KonvektorgravHvis huset har en eller flere konvektorgrave, er det en fordel at rengøre dem med jævne mellemrum – som minimum når fyringssæsonen starter. Så undgår du, at bl.a. støv og andet skidt dernede fra blander sig med den opvarmede luft. Placer ikke møbler oven på risten. Det forhindrer den frie varmestrøm og kan beskadige risten.

Forbedringer

Oprindelige eller nye radiatorer

 • Større radiatorerHvis du får en kondenserende gaskedel i stedet for en ældre olie- eller gaskedel, bør radiatorerne være større end oprindeligt pga. den lavere fremløbstemperatur. Det samme gælder, hvis du får jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe. Kontroller, at radiatorerne er store nok til at afgive tilstrækkelig varme, når varmepumpen opererer med en lavere fremløbstemperatur.  
 • Skift til energivinduerHvis dine oprindelige radiatorer er i god stand kan du evt. beholde dem. Udskift vinduerne til energivinduer. Det nedsætter varmebehovet, og radiatorerne kan levere tilstrækkeligt varme igen, selvom vandet har en lavere temperatur.
 • Udskift oprindelige ventilerHvis radiatorerne har ældre radiatorventiler/termostatstyringer, bør du udskifte dem til mere moderne udgaver. De nyeste og bedste kan indstilles, så varmen kan sænkes, når I er væk hjemmefra i løbet af dagen og om natten, når I sover.
  Nye radiatorventiler

  Nye radiatorventiler

  Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Konvektorgrav

Det kan være en fordel at få en ekstern termostatstyring til radiatorventilen nede i konvektorgraven. Der kan nemlig hurtigt blive varmt nede i graven, og hvis termostatstyringen sidder der, så lukker den måske for tidligt for radiatorventilen, så der ikke kommer varmt vand ind i radiatoren. Så bliver der måske for koldt i rummet.


Elradiatorer

Elradiatorerne fra disse årgange har tit en dårlig termostat og kan med fordel udskiftes til nye elradiatorer med bedre termostater. Det giver et lidt mindre forbrug af den dyre elvarme og en bedre komfort.  

Radiatorer

Læs mere

Rørsystem 

Rørsystem 

De oprindelige vandbårne radiatorer fik varmen tilført gennem et 2-strenget rørsystem. Vandet blev cirkuleret rundt af en pumpe placeret ved gaskedlen eller fjernvarmen.

Rørsystem 

Rørsystem 

Rørsystem 

I det 2-strengede rørsystem er der 2 rør med hele vejen rundt. Fremløbsrøret førte det opvarmede vand til radiatorerne, og returrøret førte det afkølede vand tilbage til varmekilden. Radiatorrørene, som oprindeligt var enten tynde kobberrør eller sorte stålrør, løb under parketgulvet eller under loftet i kælderen, og de var som regel isoleret med 20 mm isolering. 

I huse med 1. sal kan der også være rør i skunkene for at levere varme til radiatorerne ovenpå. Det er bedre varmetabsmæssigt, hvis rørene er ført synligt i gavlene fra stuetagen og op til radiatorerne foran vinduerne ovenpå. I skunkene vil de typisk være placeret bag isoleringen, hvilket øger varmetabet.

Vedligehold

Hvis rørene er placeret let tilgængeligt under kælderloftet, bør de være isoleret så godt som muligt for at undgå et stort varmetab. Ellers får du en masse spildvarme fra rørene oppe under loftet – lige inden for en som regel uisoleret sokkel. Det samme gælder, hvis der er varmerør i skunke på 1. sal. 

Nye radiatorventiler

Nye radiatorventiler

Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Forbedringer

Skift cirkulationspumpen

Pumpen, der sender vandet rundt i radiatorerne, er sandsynligvis af ældre dato. Hvis den kører med konstant vandmængde, bør du udskifte den med en trinløs, regulerbar cirkulationspumpe.

Ny cirkulationspumpe

Ny cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen sørger for, at det varme vand kommer ud til radiatorerne. I nogle boliger er der en pumpe mere til varmt brugsvand. Overvej at skifte din cirkulationspumpe, hvis den er fra før 1995. Nye cirkulationspumper bruger mindre strøm, fordi de tilpasser sig varmebehovet.

Isoler de varme rør

Hvis du får taget parketgulvet i et etplanshus op for at skifte det ud, bør du få radiatorrørene under gulvet efterisoleret for at mindske varmespildet.

Hvis de gamle gulvvarmerør er blevet utætte, kræver Bygningsreglementet, at du skal isolere gulvet efter moderne krav, når betonlaget hugges op og fjernes. De nye gulvvarmeslanger vil selvfølgelig være af plast, så det ikke sker en gang til.

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

Hvis du skifter fra elvarme

Hvis huset oprindeligt har elradiatorer, og du gerne vil skifte til en anden varmekilde for at spare penge, skal du have vandbårne radiatorer i alle rum og rør til forsyning af radiatorerne.

Det er lidt besværligt at finde føringsveje til rørene, hvis huset er uden kælder. Du kan med fordel gøre det ved at trække rørene skjult i specialfremstillede fodpaneler i plastik. Så er det kun foran yderdøre og havedøre, at der kan være behov for at brække gulvet op for at trække rørene under det.

Rørsystem 

Læs mere

Varme