Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge i typehus 1985-1997

Ydervægge i typehus 1985-1997

Ydervæggene i typehuset er typisk enten en muret konstruktion eller en ren trækonstruktion. De murede ydervægge består typisk af murværk udvendigt og letbeton indvendigt – en såkaldt tung ydervæg. De træbeklædte ydervægge består af et træskelet indvendigt med brædder på ydersiden – en såkaldt let ydervæg.

Bygningsreglementet for småhuse fra 1985 stillede krav om, at vinduesarealet højst måtte være 15 % af bruttoarealet af huset. Derfor er husene fra disse årgange kendt som glughulshuse. Der er væsentlig mere ydervæg i disse huse end i årgangene før, hvor væggene i stort omfang kunne bestå af vinduespartier.

Hvis man ønskede større vinduesareal, kunne man forøge tykkelsen på isoleringen andre steder, så husets samlede varmetab blev det samme. Dette skulle dokumenteres med en varmetabsberegning.

Ydervægge i typehus 1985-1997

Murede ydervægge (tunge)

Murede ydervægge (tunge)

En tung ydervæg har en tung konstruktion, mindst en letbetonkonstruktion og som regel bagvæggen, som den bærende del af ydervæggen. Typehusenes facade eller formur er som regel af røde og gule mursten. De røde er dog de mest almindelige i disse årgange.

Murede ydervægge (tunge)

Murede ydervægge (tunge)

Murede ydervægge (tunge)

Ydervæggene i typehusene fra midt 1980’erne til slutningen af 90’erne er stadig hulmursisolerede, som da Bygningsreglementet blev strammet oven på 2 oliekriser i slutningen af 1970’erne. Bagmuren blev som tidligere præfabrikeret – som oftest i etagehøje gasbetonelementer eller som helvægselementer i letklinkerbeton. Den kan dog også være muret op i de samme materialer. Luksusudgaven har murede bagvægge i mursten.

Efter Bygningsreglementet blev strammet i 1977, var kravet til isolering af hulmuren 100 mm. På grund af murstenens mål betød det i praksis, at hulmuren blev isoleret med 125 mm isolering. Nogle få typehusfirmaer isolerede med mere – typisk 150 mm. I starten af perioden kan husene være isoleret som før krisen, dvs. med 75-80 mm isolering i hulmuren.

Letbetonen isolerer en smule, men ikke nær så godt som isoleringen i hulmuren. Både letbeton og mursten kan varmeakkumulere, dvs. at varmen kan oplagres og afgives igen. Mursten og letklinkerbeton er bedre til at varmeakkumulere end gasbeton. Formuren bestod stadig af blankt murværk – dvs. at murstenene fremstår ubehandlede.

Vedligehold

Husene med formur af mursten kræver ikke ret meget vedligeholdelse. Fugerne holder i mange år. Det er dog vigtigt at 1 gang om året gå ydervæggen efter for revner og huller for at undgå, at vand trænger ind og efterfølgende frostsprængninger forværrer situationen.

 • Gå murværket efter for revnerDet kan være sætningsrevner, som er forårsaget af sætninger/bevægelser i fundamentet og undergrunden. Sådanne revner kan ofte ses såvel i fundament som i murværk, og i særligt alvorlige tilfælde både udvendigt og indvendigt.

  Hvis der er tale om alvorlige sætningsrevner, der udvikler sig, bør du kontakte en rådgivende ingeniør med speciale i geoteknik eller statik for at få sagen undersøgt nærmere.

  Ved mindre revner af mere kosmetisk art, som ikke udvikler sig, skal du skære revnen op, fjerne løst puds og fugemateriale, og reparere opskæringen/udkradsningen med samme mørteltype som det øvrige murværk.

 • Gå fugerne efter for hullerReparer huller i fuger på samme måde, da de ellers kan være anledning til angreb af murbier. Murbiangreb opstår i dårlig mørtelkvalitet og ses som mellemstore huller med afrundede kanter. Et aktivt murbiangreb kan bekæmpes af en skadedyrsbekæmper, inden du udbedrer den byggetekniske skade.
 • Tjek soklen for revnerSoklen under murværket er typisk pudset. Pudsen kan godt have små revner, som du kan udbedre ved at hugge den løse puds væk og pudse op igen. Pudsen skal have det samme forhold mellem kalk og cement som den oprindelige puds, så puds-typerne kan arbejde sammen, og udseendet bliver det samme.

Forbedringer

Byggeteknisk er det muligt at isolere en tung ydervæg udefra. Det er dog aldrig rentabelt, men kan være en overvejelse værd, hvis du ønsker at ændre på husets udseende f.eks. ved en filtsning eller pudsnings af de ellers ubehandlede mursten.

Murede ydervægge (tunge)

Læs mere

Ydervægge af træ (lette)

Ydervægge af træ (lette)

En let ydervæg har et træskelet som den bærende del af væggen.

Ydervægge af træ (lette)

Ydervægge af træ (lette)

Ydervægge af træ (lette)

Det blev moderne at bygge træhuse. Ydervæggene i træhusene er også isoleret, som Bygningsreglementet i slutningen af 1970’erne foreskrev det. Træskelettet er stadig 150 mm tykt – svarende til isoleringskravene. På indersiden sidder der en dampspærre under en gipsplade. På ydersiden er skelettet beklædt med en vindspærre – typisk en asfaltpap.

Mellem vindspærren og den ydre beklædning af brædder er der et ventileret hulrum på 20-40 mm. Der var større krav til isoleringstykkelser i lette ydervægge end i tunge, da de lette ydervægge som regel ikke er lige så tætte som de tunge og heller ikke har samme evne til at varmeakkumulere.

Vedligehold

Den lette ydervægsoverflade er beklædt med brædder med et ventileret hulrum dannet af tynde trælister bag beklædningen. Vedligeholdelsen af bræddebeklædte facader består i:

 • Gå brædderne efterTjek om brædderne er hele, rene og fastsiddende. Brædderne kan være blevet udsat for fysisk belastning og vejrlig, som kræver reparation og vedligehold af overfladebehandlingen (maling). Udskift revnede brædder.

  Hvis træet viser tegn på nedbrud (blødt træ, udvoksning af svampe eller misfarvning) skal du fjerne det nedbrudte træ og erstatte det med nyt, sundt og tørt træ. Angrebets art og omfang afgør, hvad du skal gøre, og hvilke metoder du skal bruge. Kontakt en sagkyndig, hvis du er i tvivl.

 • Imprægner træbeklædningenImprægner træbeklædningen for at undgå udtørring, nedbrydning og påvirkning fra vejrlig, med mindre beklædningen består af træsorter, som ikke kræver overfladebehandling, og du kan acceptere, at træet bliver gråt med tiden.

  Det er vigtigt, at du afpasser behandlingen efter beklædningstypen (træsort mv.) og tidligere behandlingsmetoder. Brug laserende, oliebaseret træbeskyttelse med farvepigment, som både trænger ind i træet og lægger en beskyttende overfladefilm på træbeklædningen.

 • Giv sydvendte vægge ekstra opmærksomhedVær især opmærksom på sydvendte træbeklædninger, da de udsættes for store temperatursvingninger og stor solpåvirkning. Det medfører ofte, at træet bevæger sig og danner revner, og det øger risikoen for, at der trænger fugt og vand ind. Derfor er det vigtigt, at du holder brædderne mættet med imprægnerende træbeskyttelse.
 • Tjek ventilationsåbningerHold ventilationsåbninger i facadebeklædningen rene – f.eks. ved fundament og tag – så den planlagte luftpassage kan ske.
 • Hold jord og beplantning væk fra facadenVed lette ydervægge er det vigtigt, at du holder jord og terrænbeplantning væk fra facadebeklædningen. Hvis terrænet ligger højt i forhold til beklædningen, er der risiko for, at de nederste dele af den lette ydervæg tager skade af fugt og vækst fra terrænet.

Forbedringer

De lette ydervægge kan, hvis de er beklædt med brædder, ret nemt efterisoleres udefra, men det vil som regel ikke være rentabelt, fordi der er 150 mm isolering i forvejen. 

Nogle træhusfirmaer slog sig op på at sælge lavenergihuse. De har typisk mere isolering i ydervæggene, end Bygningsreglementet stillede krav om, dvs. rentabiliteten er ringere. Du bør dog overveje efterisolering alligevel, hvis huset trænger til en større facaderenovering, f.eks. hvis alle brædderne står for en udskiftning – og vinduerne også udskiftes.

Udvendig isolering af træklædte partier

Arbejdet kan ske ved at fjerne den nuværende beklædning og arbejde sig indad og udad igen. Det eneste arbejde, der skal ske indenfor, er udførelse af lysninger omkring vinduer, da de normalt flyttes med ud. 

Isolering af let ydervæg, udefra

Isolering af let ydervæg, udefra

Hvis dine ydervægge er af træ eller andre lette materialer, kalder man dem lette ydervægge. Hvis de har mindre end 125 mm isolering, er det en god idé at isolere dem. Du får både en mindre varmeregning og et bedre indeklima.

Ydervægge af træ (lette)

Læs mere

Ydervægge