Tag

Tag

Tag

Tag

Tag på typehus 1998-2006

Tag på typehus 1998-2006

Taget på typehuset af denne årgang har normalt hældning og er beklædt med betontagsten eller tegl. Disse tagtyper har nu fået undertag. Tagene er sjældent beklædt med eternitplader. Tagene med lav hældning har en gitterspærskonstruktion. Tagene med større hældning har typisk en hanebåndskonstruktion.

Tag med lav hældning

Taget har normalt et uudnyttet tagrum, hvor loftet er godt isoleret. Hældningen af taget kan være meget forskellig fra hus til hus afhængigt af hældningen på gitterspærskonstruktionen. Fra 25 til 35 ° er almindeligt. De fleste tage har nu en gavl, men tage med valm ses også. Under isoleringen er der normalt en dampspærre af plastik eller alukraft, men den er som regel ikke tæt i samlinger og ved forbindelserne med ydervæggene, for det gjorde man ikke så meget ud af på opførselstidspunktet.

Husene findes også med loft til kip i samme årgang. Her er der typisk også godt isoleret mellem bjælkespærene og et ca. 50 mm ventileret hulrum over isoleringen.

Lofterne beklædes typisk med listelofter i træ eller gipsplader.

Tagene kan have meget små nærmest ikke eksisterende udhæng både i gavlene og langs facaderne. Løsningen er nærmest fri af træ – ligesom tidligere tiders murermestervilla. Gavlene er som regel muret op i forbindelse med tagbelægningen.

Mange tage har dog stadig gode store udhæng, der beskytter facaderne. Spærenderne er enten synlige eller beklædt med brædder. Taget afsluttes med en stern langs facaderne og en vindskede ved gavlene. Begge dele er udført i brædder.

Tag med større hældning

Typehusene findes også med 1. sal, dvs. tage med ca. 45 ° hældning eller mere. Typisk er husets værelser oppe under skråvæggene på loftet, men det kan også være husets stue. Listelofter i træ var typiske, men gipslofter var også almindeligt.

Gavlene er som regel murede og kan have store vinduespartier helt op til lige under tagfladen.

Nogle af husene har et nærmest ikke eksisterende udhæng, hvor murværket nærmest støder direkte i taget både ved gavlene og langs facaderne.

Husene med stort udhæng har typisk stern og vindskeder i træ. Udhængets spærender var enten synlige eller skjult bag brædder. 

Tag på typehus 1998-2006

Det kan du gøre

Det kan du gøre

Taget er normalt isoleret med 250 mm, der var lovkrav fra 1998. Dampspærren i det nuværende loft er sandsynligvis ikke tæt, så siver meget varm luft op på det uudnyttede loft. Derfor bør du skifte eller tætne dampspærren. Det er vigtigere end at øge isoleringsmængden.

Vedligehold

Tagbelægning

 • Tjek for revner og utæthederTjek taget for revner og utætheder i eternitplader eller tagsten og udskift defekte plader og tagsten.
 • Hold ventilationsåbninger reneVed tagrygning og tagfod er der som regel ventilationsåbninger, som er forsynet med fugleklodser/gitre, som forhindrer fugle og andre dyr i at komme ind i tagrummet. Hold disse åbninger rene, og put udfaldne fugleklodser/gitre ind igen.
 • Hold mos og alger nedeMos og algebelægning på tage er primært et kosmetisk problem, da væksterne ikke forringer tagdækningen eller forkorter levetiden ret meget. I visse tilfælde kan begroningen dog være så kraftig, at der er risiko for, at vand suges ind gennem samlinger. Det kan give fugt i lægter og tagværk og forårsage skimmelvækst.

  Få professionelle afrensere til at rense taget. Der kan være både sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold, der skal overholdes. F.eks. kan der blive frigivet asbest, når man afrenser asbestholdige eternitplader. Samtidig med, at du får afrenset taget, kan du få lavet en malerbehandling af det, så det bliver pænere at se på. Det forlænger dog stort set ikke levetiden.

  Hvis du selv går i gang med at afrense en tagflade med asbestholdige eternitplader, skal du gøre det med en stiv kost.

Træværk

 • Tjek for råd og svampTjek træværk ved tagfod, udhæng og gavle for begyndende råd og svampeangreb. Det kan være nødvendigt at åbne underbeklædningen under udhænget (udhængsbrædder) for at kunne tjekke træets tilstand ordentligt.
 • Hold overfladebehandlingen ved ligeHold overfladebehandlingen/imprægneringen af træværket ved lige ved jævnligt at smøre med træbeskyttelsesmiddel, som trænger ind i træet. Hvis du bruger fulddækkende træbeskyttelse (maling), er der risiko for, at træet rådner, fordi malingsfilmen hindrer fugten i træet i at afdampe. 

  Vær især opmærksom på imprægnering og beskyttelse af endetræ som bjælkeender, spærender og remme.

Tagrender

Hvad enten taget er med lav eller større hældning, opstår der ofte problemer, hvis tagrenderne er indbyggede. Bræddebeklædningen omkring dem er som regel fugtskadet i et eller andet omfang, fordi husejer har glemt at rense tagrenderne.

 • Rens 2 gange årligtRens tagrenderne mindst 2 gange om året. Vær evt. ekstra opmærksom på nedfaldne blade om efteråret. Når/hvis du alligevel udskifter brædderne, bør du flytte tagrenden ud, så den er synlig.

Forbedringer

Det vil ikke være rentabelt at efterisolere loftet, da det i forvejen er rimeligt godt isoleret, men du bør alligevel overveje det, hvis du skal i gang med at skifte tagbeklædningen eller loftet. Det er det nemmeste tidspunkt at komme til at udføre arbejdet.

Teglsten og betontagsten har en lang levetid. Eternitpladerne af disse årgange blev bedre end årene før. Levetiden er derfor forlænget.

Tag