Varme

Varme

Varme

Varme

Varme i typehus 1998-2006

Varme i typehus 1998-2006

Hvis typehuset ligger i et område med tilslutningspligt til enten naturgas eller fjernvarme, har huset sandsynligvis enten en gaskedel eller fjernvarme.

Hvis det ligger uden for naturgas- eller fjernvarmeområde, har det en oliekedel, en biobrændselskedel eller en varmepumpe.

Varme i typehus 1998-2006

Naturgas

Naturgas

Varmen fra gaskedlen bliver enten fordelt i gulvvarmerør eller med plastrør under gulvet til radiatorer i rum med trægulve og med gulvvarmerør i rum med klinker/fliser.

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Gaskedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er installeret. Naturgasnettet blev etableret i hele landet i starten af 1980’erne, så de nye typehuse i naturgasområder fik typisk monteret en gaskedel, da de blev bygget. Fra midten af 1990’erne var det almindelig med kondenserende gaskedler. Det er kedler, der kan udnytte energien i røgen fra afbrændingen af gassen – dvs. virkningsgraden kan i nogle situationer komme over 100 %.

Fra 2000 var det lovkrav, at gaskedler skulle være kondenserende.

Vedligehold

Eftersyn

Der er ingen krav om, hvor ofte du skal have kontrolleret gaskedlen, men det er en god idé at få den efterset en gang om året. Eftersynet indebærer:

 • Kontrol af friskluftstilførsel og aftræk 
 • Kontrol af kedeltermostat 
 • Kontrol af kedlens sikkerhedsfunktioner 
 • Kontrol, rensning og justering af brænderen 
 • Evt. reparationer
 • Energitest og helhedsvurdering af anlægget 

Vælg en vvs’er, der er medlem af GSR

Eftersynet kan med fordel udføres af et medlem af Gas Service Registreringen (GSR), som er en sammenslutning af autoriserede vvs-installatører, der kan vejlede dig om, hvordan du kan spare energi, og om du evt. bør skifte varmeform. 

Eftersynet kan med fordel udføres af et medlem af Gas Service Registreringen, som er en sammenslutning af autoriserede vvs-installatører. 

Overvej iolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra gaskedlen.

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

Forbedringer

Skift din eksisterende gaskedel

Hvis typehuset har en over 15 år gammel naturgaskedel, der ikke er kondenserende, bør du få kedlen udskiftet til en kondenserende. Den udnytter varmen i røgen fra afbrændingen af gassen og er derfor mere effektiv, dvs. har en større virkningsgrad. Kondenserende gaskedler har en gennemsnitlig virkningsgrad på omkring 100 %.

Ny gaskedel

Ny gaskedel

Hvis din gaskedel er klar til udskiftning, overvej i stedet at skifte til en billigere, mere klimavenlig opvarmningsform som varmepumpe eller fjernvarme. Hvis du vil beholde naturgas, kan det sandsynligvis betale sig at skifte kedlen. Nye kondenserende gaskedler udnytter gassen meget mere effektivt.

Vejrkompensering og natsænkning

Den nye gaskedel bør have indbygget vejrkompensering og natsænkning. Vejrkompenseringen har en termostat udenfor, der fortæller hvornår temperaturen er lav, og dermed hvornår der er brug for varmt vand i varmefordelingsanlægget. Tilsvarende reduceres ydelsen, når behovet falder i takt med stigende udetemperatur. Med natsænkningen, kan husets beboere programmere kedlen, så temperaturen f.eks. sænkes om natten, og når de er på arbejde.

Typisk har husene enten ren gulvvarme indstøbt i beton eller radiatorer i opholdsrum og gulvvarme i rum med fliser eller klinker, så natsænkningen bør slås fra i forbindelse med kedlen. 

Automatik til varmeanlæg

Automatik til varmeanlæg

Automatik på varmeanlægget kan styre varmeforbruget efter vejret og din døgnrytme. Det er mest oplagt at installere automatik, hvis du alligevel skal udskifte eller renovere dit varmeanlæg.

Naturgas

Læs mere

Fjernvarme

Fjernvarme

Varmen fra fjernvarmen bliver enten fordelt i gulvvarmerør eller med plastrør under gulvet til radiatorer i rum med trægulve og med gulvvarmerør i rum med klinker/fliser.

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

Fra 1990 blev der monteret fjernvarmeunits. Før det var fjernvarmeinstallationen typisk opbygget på stedet. En unit er en samlet enhed, som er installeret på væg eller i skab. En unit er mere kompakt end den ældre installation – men ikke nødvendigvis bedre isoleret.

Vedligehold

Eftersyn

Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at justere og vedligeholde installationen hvert 2. år. Her gennemgår en specialuddannet vvs-installatør eller servicemontør fjernvarmeinstallationen. Han efterser, tester og justerer både selve fjernvarmeinstallationen og varmefordelingsanlægget.  

Han vejleder dig også om, hvilke forbedringer der kan være gode at få udført, og om hvordan du kan sikre en fornuftig drift af fjernvarmeinstallationen.  

Vælg en virksomhed fra Fjernvarmens Serviceordning

Vælg en virksomhed, der er medlem af Fjernvarmens Serviceordning, til at indregulere anlægget. De er specialuddannelse inden for fjernvarme og arbejder ofte sammen med det lokale fjernvarmeværk.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra fjernvarmeinstallationen.  

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

 

Fjernvarme

Læs mere

Varmepumper

Varmepumper

Da typehuset er rimeligt godt isoleret og sandsynligvis har energivinduer, kan du skifte din oliekedel til en jordvarmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe.

Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper

Skift til jordvarme eller luft til vand-varmepumpe

Varmepumpen udnytter den vedvarende energi fra solens opvarmning af hhv. jorden eller luften.  

Jordvarmepumpen er mest effektiv, men den er også dyrere og kræver et vist jordareal til at grave slanger ned.

Jordvarme kan også etableres med lodrette rør ned i jorden. Så er det ikke længere solens opvarmning af jorden der udnyttes, men jordens varme. Der lodrette rør koster lidt mere end de vandretliggende, men til gengæld skal der ikke graves nær så meget op.   

 • Krav til varmefordelingsanlægget Pga. den lavere fremløbstemperatur på varmepumper bør radiatorerne være større end oprindeligt, for at varmepumpen kan fungere optimalt. 

Støj 

En luft til vand-varmepumpe kan støje fra udedelen. Derfor bør du placere den, så lyden ikke kommer til at genere naboen eller jer selv.  

Skift til jordvarme

Skift til jordvarme

Jordvarme giver billig, klimavenlig og driftsikker varme til at opvarme hus og brugsvand. Overvej jordvarme, hvis du har elvarme, oliefyr eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.
skift til luft til vand varmepumpe

Skift til luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumpen giver billig, klimavenlig varme. Overvej denne varmepumpe, hvis du varmer op med elvarme, olie eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Varmepumper

Læs mere

Biobrændsel

Biobrændsel

Det blev mere og mere almindeligt med kedler til afbrænding af træ, halm eller andet biobrændsel, hvis huset lå på landet.

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Vedligehold

Biobrændselskedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er etableret – og hvordan den senere er blevet vedligeholdt.  

 • Tjek, om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn.
Eftersyn af biobrændelskedel

Energiløsning: Eftersyn af biobrændselskedler

Et årligt eftersyn af biobrændselskedlen giver en mere effektiv drift af anlægget.

Forbedringer

Skift din eksisterende kedel

Hvis huset har en ældre biobrændselskedel, kan det måske være en fordel at få den udskiftet til en nyere og mere effektiv model, dvs. en kedel med en bedre virkningsgrad.

Skift til biobrændsel

Skift til biobrændsel

Biobrændselsanlæg kræver en del vedligehold og kan give gener i omgivelserne, men det er billigere end elvarme og olie.

Biobrændsel

Læs mere

Olie

Olie

Hvis typehuset ligger uden for områder med tilslutningspligt, kan det være opført med en oliekedel.

Olie

Olie

Olie

Et oliefyringsanlæg består af en kedel og en brænder. Brænderen har en vis betydning for effektiviteten, men det er kedlen, der betyder mest for den samlede energieffektivitet. Virkningsgraden for oliekedlen kan være fra 80-95 %.

Fra ca. år 2000 kunne oliekedler også fås kondenserende – dvs. med en virkningsgrad, der også kan komme over 100 % i nogle situationer.

Vedligehold

Oliekedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er etableret – og hvordan den senere er blevet vedligeholdt.

Eftersyn

 • Tjek, om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn.
Eftersyn af oliefyr

Energiløsning: Eftersyn af oliefyr

Hvis oliekedlen er sodet til, eller oliebrænderen er tilsmudset, bliver kedlen mindre effektiv. Hvis oliekedlens drift skal være optimal, er det derfor en god ide at få et olieservicefirma til at efterse det jævnligt – gerne 1 gang om året.

 • Vælg en tekniker fra OR-ordningenVælg en tekniker fra OR-ordningen til at tjekke dit oliefyr. OR-ordningen er en frivillig ordning for oliefyrs-servicebranchen. Medlemmerne af OR-ordningen er oliefyrsteknikere, der er godkendt til at udføre den lovpligtige energimåling og eftersynet.

  Samtidig med målingen bør du få oliefyringsanlægget kontrolleret, renset og justeret. Oliefyrsteknikeren kan også fortælle dig, om du bør udskifte oliekedlen. De fleste skorstensfejere kan også foretage energimålingen.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra oliekedlen.

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

Forbedringer

Skift til kondenserende oliekedel

Hvis typehusets oliekedel er over 15 år gammel og ikke er kondenserende, bør du få kedlen udskiftet til en kondenserende. Den udnytter varmen i røgen fra afbrændingen af gassen og er derfor mere effektiv, dvs. har en større virkningsgrad. Kondenserende oliekedler har en gennemsnitlig virkningsgrad på omkring 98 %.

Ny oliekedel

Ny oliekedel

Hvis din oliekedel er klar til udskiftning, bør du overveje at skifte til en billigere, mere klimavenlig opvarmningsform som varmepumpe eller fjernvarme. Hvis du vil beholde olie, er det en god ide at skifte kedlen til en ny, effektiv model. Bemærk, at du kun må skifte til en ny oliekedel, hvis du bor uden for et område med fjernvarme eller naturgas.

Olie

Læs mere

Gulvvarme

Gulvvarme

I denne periode blev det almindeligt med gulvvarme i hele huset – dvs. også under trægulvene i opholdsrum.

Gulvvarme

Gulvvarme

Gulvvarme

Gulvvarmen blev typisk udført med ilttætte plastrør (PEX-rør), støbt inde i betonlaget i husets terrændæk. Ilttætheden er vigtig for at undgå, at resten af rørene i husets varmesystem korroderer indefra.

Hvis gulvvarmesystemet er rigtigt udført, ligger det varmeste stykke gulvvarmeslange langs ydervæggen og måske vinduer, så evt. kuldenedfald blive mindst muligt. Det varmeste stykke gulvvarmeslange er det, der kommer lige fra kedlen/fjernvarmeunitten.

Vedligehold

Hvis huset har gulvvarme, er der en temperaturføler i hvert rum, der ligesom en termostatstyret radiatorventil på en radiator beder om mere varme, hvis der bliver for koldt i rummet.

Da gulvvarmeslangerne er indstøbt i beton, er der en reguleringstid, fordi det tager lang tid at varme beton op og køle det ned igen. Det er derfor en fordel, at gulvvarmeanlægget kører med en konstant temperatur døgnet rundt.

Du bør altså ikke bruge natsænkning og sænke temperaturen i de timer, I er på arbejde, i et hus med gulvarme i hele huset.

Husk at kontrollere temperaturfølernes batterier, inden fyringssæsonen går i gang.

Forbedringer

Skift til jordvarme eller luft til vand-varmepumpe

Hvis huset har gulvvarme overalt, er det velegnet til jord- eller luft til vand-varmepumpe, hvis der er mulighed for at få dispensation for tilslutningspligten, eller hvis huset ligger uden for områder med tilslutningspligt. 

Skift til jordvarme

Skift til jordvarme

Jordvarme giver billig, klimavenlig og driftsikker varme til at opvarme hus og brugsvand. Overvej jordvarme, hvis du har elvarme, oliefyr eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.
skift til luft til vand varmepumpe

Skift til luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumpen giver billig, klimavenlig varme. Overvej denne varmepumpe, hvis du varmer op med elvarme, olie eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Gulvvarme

Læs mere

Radiatorer

Radiatorer

De oprindelige radiatorer i typehuset er som regel placeret under vinduerne i alle opholdsrum. Det giver den bedste fordeling af varmen i rummet og den bedste komfort.

Radiatorer

Radiatorer

Radiatorer

Vinduerne isolerer dårligere end ydervæggene. Det skaber et kuldenedfald, som radiatorerne modarbejder, når den opvarmede luft stiger op. Derfor placeres radiatoren optimalt under vinduet.  Dette giver mindst mulige gener fra kuldenedfald fra vinduet. Selvom vinduerne af disse årgange er energivinduer, isolerer de stadig ringere end væggene, så kuldenedfald fra høje vinduer kan stadig være et problem. 

Oprindelige radiatorer

De oprindelige radiatorer var af pladejern med enten glat eller riflet overflade og med en lille ydelse, fordi de er dimensioneret til en høj fremløbstemperatur på vandet, der bliver opvarmet af gaskedlen eller fjernvarme. Det varme vand kommer ind i toppen af den ene side af radiatoren, og det afkølede vand løber ud i bunden af radiatoren i den modsatte side.  

Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og lunken i bunden. Termostatstyrede radiatorventiler på radiatorerne var standard. De blev helt almindelige fra omkring 1965. 

Vedligehold

 • Hold radiatorerne friHold området lige foran radiatorerne frit, så radiatorerne yder mest muligt. Undgå at placere sofaen lige op af radiatoren. Vindueskarmene bør sidde et stykke over radiatorerne for at får størst mulig glæde af varmen. 10 cm luft over radiatoren er bedre end 5 cm luft.
 • Hvis radiatoren rislerHvis der er en rislende lyd i radiatoren, er der luft i systemet. Åbn for luftskruen, og vær klar med en klud, hvis der skulle komme en smule sort vand med ud. Rørsystemet bør være luftfrit, så det ikke ruster.
 • Hold øje med, om rørsystemet taber vandHvis du med jævne mellemrum skal hælde vand på rørsystemet til radiatorerne, bør du finde lækagen. Jo før, du finder den, jo mindre skade sker der på de nærliggende konstruktioner. Rør i badeværelsesgulve af disse årgange kan være tærede igennem, så vandet langsomt trænger ud i betongulvet.
 • Stil radiatorerne ensAlle radiatorer bør stå på det samme, så varmen bliver jævnt fordelt i boligen og i de enkelte rum. Tjek, at radiatorerne er lige varme i den samme højde. Så hjælper de hinanden med opvarmningen, og du får en effektiv afkøling af vandet.
 • Skru ned når du lufter udLuk for radiatoren, mens du lufter ud. Det behøver du dog ikke, hvis du har de nyeste termostatstyringer, der kan registrere, at et vindue åbner.
 • Motioner ventilerneDu kan være nødt til at motionere radiatorventilerne, når varmesæsonen sætter ind. Somme tider kan de have sat sig fast i sommerens løb, og så virker ventilen ikke.
 • Overvej returtermostatventilerHvis det med fjernvarme er svært at opnå afkøling på 30 °C, kan du få monteret returtermostatventiler. Det sikrer, at vandet, der forlader radiatoren, er afkølet nok.

Forbedringer

Skift de originale radiatorventiler

Hvis huset har en kombination af radiatorer og gulvvarme, bør du udskifte radiatorventiler/termostatstyringer med mere moderne udgaver. De nyeste og bedste kan indstilles, så varmen kan sænkes, når I er væk hjemmefra i løbet af dagen og om natten, når I sover. På den måde kører gulvvarmen med konstant temperatur, og radiatorvarmen reguleres pr. radiator.  

Nye radiatorventiler

Nye radiatorventiler

Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Radiatorer

Læs mere

Rørsystem

Rørsystem

De oprindelige vandbårne radiatorer fik varmen tilført gennem et 2-strenget rørsystem. Vandet blev cirkuleret rundt af en pumpe placeret ved gaskedlen eller fjernvarmen.

Rørsystem

Rørsystem

Rørsystem

I det 2-strengede rørsystem er der 2 rør med hele vejen rundt. Fremløbsrøret førte det opvarmede vand til radiatorerne, og returrøret førte det afkølede vand tilbage til varmekilden. Radiatorrørene, som oprindeligt var enten tynde kobberrør eller sorte stålrør, løb under parketgulvet eller under loftet i kælderen, og de var som regel isoleret med 20 mm isolering. 

I huse med 1. sal kan der også være rør i skunkene for at levere varme til radiatorerne ovenpå. Det er bedre varmetabsmæssigt, hvis rørene er ført synligt i gavlene fra stuetagen og op til radiatorerne foran vinduerne ovenpå. I skunkene vil en placering bag isoleringen betyde forøget varmetab.

Skift cirkulationspumpen

Pumpen, der sender vandet rundt i gulvvarmesystemet og radiatorerne, kan være af ældre dato. Hvis den kører med konstant vandmængde, bør du udskifte den med en trinløs, regulerbar cirkulationspumpe.

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Det er en god idé at rør og ventiler i bryggers og kælder er isoleret med mindst 40 mm for at mindske varmetabet og dermed spare på varmeregningen.

Rørsystem

Læs mere

Varme