Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i typehus 1998-2006

Varmt vand i typehus 1998-2006

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husets kedel og oplagret i en stor varmtvandsbeholder. I dag produceres det varme vand af husets gaskedel eller med fjernvarme, og varmtvandsbeholderen er blevet mindre.

I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere. Uden for områder med tilslutningspligt blev det varme vand oprindeligt opvarmet af en olie- eller biobrændselskedel.

Varmt vand i typehus 1998-2006

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Den oprindelige varmtvandsbeholder var typisk 150-250 liter, dvs. væsentligt større end nutidens, hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme. Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Den oprindelige varmtvandsbeholder er som regel blevet skiftet ud med en mindre varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret.

Hvis huset er opført med elvarme, har det oprindeligt også haft en elopvarmet varmtvandsbeholder – også kaldet en elvandvarmer.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er varmt nok til at holde legionella væk og ikke så varmt, at varmtvandsbeholderen kalker til.  

Forbedringer

Skift varmtvandsbeholderen

  • Tjek beholderens alderHvis varmtvandsbeholderen er 10 år eller ældre, er den klar til udskiftning.
  • Tjek isoleringenHvis den er isoleret med mindre end 20 mm isolering, bør du også skifte den ud.
  • Skift, når du får ny kedelDen kan med fordel udskiftes, når man alligevel skifter husets kedel eller konverterer til anden varmekilde.
Ny varmtvandsbeholder

Energiløsning: Ny varmtvandsbeholder

Hvis din varmtvandsbeholder er isoleret med mindre end 20 mm eller er over 10 år gammel, kan du spare på varmeregningen ved at udskifte den til en ny model. Hvis den er vandretliggende, bør du også udskifte den.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Hvis typehuset ligger i et område med naturgas eller i et område uden tilslutningspligt, kan det være en god idé at etablere solvarme.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Forbedringer

Få solvarme til varmt vand 

Så får du en solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en standardvarmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter. Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og gas-, olie eller biobrændselskedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok. Det samme gælder, hvis huset opvarmes med en olie- eller biobrændselskedel.

  • Solvarmepaneler kan bygges ned i tagbelægningenDet er relativt nemt at lægge solvarmepaneler på typehusets tag. Overvej at bygge solvarmepanelerne ned i tagbelægningen. Det giver en æstetisk bedre løsning.
  • Etabler solvarme, når du får ny kedel eller varmtvandsbeholderEtabler solvarme, når du alligevel skal skifte eller etablere naturgaskedlen eller skifte varmtvandsbeholderen – hvis altså huset ikke har en brugsvandsvarmepumpe i forvejen.  
solvarmeanlæg til varmt vand

Energiløsning: Solvarmeanlæg til varmt vand

Solvarmeanlæg er en god idé, hvis du opvarmer dit varme vand med el, olie- eller gaskedel. Med solvarme reducerer du din CO2-udledning, fordi solen er ren, vedvarende energi.


Få solvarme til varmt vand og varme

Hvis typehuset har badeværelser med gulvvarme, kan det være en god idé at udvide løsningen til også at bidrage med en smule varme. På den måde får du lune flisegulve om sommeren.

solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Energiløsning: Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varme og varmt vand er en god idé, hvis du opvarmer med el, olie- eller gaskedel, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren. Med solvarme reducerer du din CO2-udledning, fordi solen er ren, vedvarende energi.

Solvarme

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Forbedringer

Brugsvandsvarmepumpe

Hvis typehuset opvarmes med elvarme eller anden dyr varmekilde, kan en anden mulighed være at etablere en brugsvandsvarmepumpe. Hvis huset er blevet tættere f.eks. i forbindelse med udskiftning af vinduer og efterisolering af let ydervæg, sørger brugsvandsvarmepumpen for ventilation af huset.

Brugsvandsvarmepumpen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser. Huset får frisk luft ind i huset gennem friskluftventiler i alle øvrige rum. 

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

I typehuset var det almindeligt med et toilet, et badeværelse og et bryggers i forbindelse med køkkenet.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

I nogle typehuse er de vandkrævende rum placeret meget tæt på hinanden. I andre er der ikke tænkt i den retning, dvs. der kan være ret lange rørtræk til det varme vand og dermed meget spildvarme, da rørene typisk ikke er ret godt isoleret. Dette forstærkes, hvis der er cirkulation på brugsvandet.

Vedligehold

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. i bryggerset i forbindelse med varmtvandsbeholderen eller gennemstrømsveksleren.  

Isolering af rør til varmt vand

Energiløsning: Isolering af rør til varmt vand

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør til varmt brugsvand – især i uopvarmede rum. Det giver mindre varmetab fra rørene, øget komfort og bedre indeklima i dit hjem.

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpen

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør indstilles, så der er varmt vand om morgenen og om aftenen.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilden i bryggerset og de køkkener og badeværelser, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære cirkulationsrøret og pumpen.

Isolering af rør til varmt vand

Energiløsning: Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Med styring af cirkulationspumpen kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Så sparer du penge på både strøm og vand.

Forbedringer

Isoler rør til varmt vand

Rørsystemet bør være så kort som muligt, så det spilder mindst mulig varme på vejen rundt. Som regel ligger badeværelser og køkkener lige i nærheden af hinanden i typehuset, så den detalje er der tænkt på. 

Rørene bør være isolerede, så det svarer til Bygningsreglementet – også hvor de er svære at komme til.

Isolering af rør til varmt vand

Energiløsning: Isolering af rør til varmt vand

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør til varmt brugsvand – især i uopvarmede rum. Det giver mindre varmetab fra rørene, øget komfort og bedre indeklima i dit hjem.

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand