Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i typehus 1998-2006

Ventilation i typehus 1998-2006

Hvis du får energirenoveret og tætnet dit hus, kan det være en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Så sparer du størstedelen af den varme, du normalt lufter ud.

Ventilationsanlægget kræver plads til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser – og til selve ventilationsaggregatet.   

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Ventilation i typehus 1998-2006

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis dit hus er relativt velisoleret og tæt. Det er typehusene af den årgang normalt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Etabler ventilation med varmegenvinding

Det er forholdsvist nemt at installere et ventilationsanlæg i et typehus med loftrum, da det er til at komme til at trække indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser på loftet. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter og kan ligge i isoleringslaget.

Placering

  • IndblæsningPlacer indblæsningsarmaturerne i nærheden af ydervæggen, så den beskidte/brugte luft bliver skubbet væk.
  • UdsugningPlacer udsugningsarmaturerne så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar komfur og vask. Kanalerne til udsugning kan også let føres på loftet.
  • VentilationsaggregatVentilationsaggregatet bør placeres på loftet, hvor der som regel er plads.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene, eller man kan fjerne dørtrinnet.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning: Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Hvis dit hus er ret nyt, velisoleret og tæt, eller hvis du har efterisoleret og tætnet dit ældre hus, er det en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Det mindsker risikoen for fugt, kondens og skimmelsvamp.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Ventilationsanlægget med varmegenvinding kører om vinteren, mens du kan nøjes med den naturlige ventilation i sommerhalvåret.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Forbedringer

Hvis typehuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Energiløsning: Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Læs mere

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation kan være et godt alternativt til et ventilationsanlæg.

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation

Forbedringer

I stedet for et ventilationsanlæg, der stiller krav om føringsveje til både ind- og udblæsningskanaler, kan du bruge et oscillerende ventilationssystem. Det er en slags ventilator, der monteres i vindueshullet i hvert rum – typisk lige over vinduet.

Ventilatoren suger skiftevis luft ind og ud. Luften, der suges ind, varmes op med den, der blæses ud. I en funkisvilla, hvor vinduerne typisk er meget høje, og der er mange af dem, kan mikroventilation være en god løsning, hvis vinduerne alligevel står for udskiftning.

Mikroventilation

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Etabler en brugsvandsvarmepumpe

Hvis du varmer op med olie eller anden dyr varmekilde, kan en anden mulighed også være en brugsvandsvarmepumpe.

  • VentilationBrugsvandsvarmepumpen sørger for ventilation af det relativt tætte typehus af disse årgange.
  • Varmt vandBrugsvandsvarmepumpen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder.
brugsvandsvarmepumpe

Energiløsning: Brugsvandsvarmepumpe

Hvis du bor i et tæt hus og har dyr varme, kan en være en brugsvandsvarmepumpe en god idé. Det giver dig en lavere varmeregning og gør dig mere uafhængig af fossile brændsler.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Hold friskluftventilerne i husets ydervægge rene. De bør være kondens- og lydisolerende.

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Forbedringer

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft ligesom klæber til loftet i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind.

Friskluftventiler

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Vedligehold

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke fejer eller støvsuger kanalerne en gang imellem.

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind gennem vandrette friskluftventiler i ydervæggene, og den brugte/beskidte luft ledes ud lodret op. 

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation