Den engagerede bestyrelse tager et skridt ad gangen.

Den engagerede bestyrelse tager et skridt ad gangen.

Med baggrund i energimærket og suppleret med et mere konkret energitjek er der gode muligheder for at gennemføre energibesparelserne ”hen ad vejen”.

Hvem bor i ejendommen?

Andelsboligforeningen blev dannet i 1990. Indtil da var det medarbejdere i et forsikringsselskab, der havde fortrinsret til lejlighederne. Flere af beboerne har faktisk boet i ejendommen, fra de var børn. I dag er der 103 beboere, hvoraf størstedelen er i den modne alder af 60+. Andelen er forholdsvis dyr, og unge mennesker har vanskeligt ved at rejse midler til andelskøbet. Mange af beboerne er tidligere husejere, der er flyttet ind, efter de har solgt huset. Ejendommen er veldrevet af en engageret bestyrelse, der holder møde hver måned. Ud over generalforsamlingen mødes man også ved den årlige sommerfest.

 

 

 

Beslutningen om projektet

Hvorfor besluttede I jer for at starte jeres projekter?

Vi var klar over, at vi havde et stort energiforbrug. Det fremgik allerede af vores 10 år gamle ELO-rapport. Hvert år sætter vi et ret stort beløb af til investeringer i vedligeholdelse og energibesparelser. Det første, vi prioriterer, er såkaldte K3’er. Vores altaner er et ømt punkt, som vi har fået grundigt undersøgt, og renoveringen er påbegyndt. Det er der lagt en 3-årsplan for.

 

 

 

Projektets rådgivere

Hvad fik I af rådgivning til projektet?

Til altanerne fik vi et rådgivningsfirma til at hjælpe os, men det hvar ikke nødvendigt, når det gjaldt energibesparelserne. Energitjenestens energitjek var så konkret, at det var muligt at gå direkte til håndværkerne.

Vi udarbejdede vores eget tilbudsmateriale og indhentede flere tilbud på de enkelte dele. Derefter valgte vi det tilbud, vi fandt mest fordelagtigt. Prisen betød noget, men det vigtigste var, at det var kvalitetsarbejde, vi blev tilbudt.

 

 

 

 

 

Økonomien

Hvilke tanker gjorde I jer omkring økonomien i projektet?

Vi har et budget til vedligeholdelse og energibesparelser hvert år. Det er vores politik ikke at låne penge, men udføre forbedringerne løbende under det årlige budget.

 

 

 

 

 

 

 

Processen

Hvordan var forløbet for selve arbejdet?

Der har ikke været nogen særlige problemer under forløbet. Bestyrelsen traf beslutningerne, inden projektet blev sat i gang, og de enkelte opgaver har været forholdsvis begrænsede i omfang, så beboerne har ikke været meget generede undervejs.

 

 

 

Resultatet

Hvordan har projektet ændret ejendommen?

Hvis man spørger beboerne, er der klare forbedringer, som de kan mærke i deres udgifter til opvarmning. Og beboerne har mærket, at der er køligere i kælderen efter rørisoleringen. Nogle mener endda, at temperaturen nu er helt rigtig til opbevaring af årgangsvine. Så nu er det os, der bestemmer, hvor varmen bliver brugt, kan man sige.

 

 

 

Økonomi

Energiforbrug før
Ikke oplyst
Energiforbrug efter
Ikke oplyst
Hvad har det betydet økonomisk?
Ikke oplyst

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Skift til fjernvarme
-
Ny cirkulationspumpe
-
Styring af cirkulationspumpe
-
Regulering af cirkulationspumpe
-
Automatik til varmeanlæg
-
Indregulering af varmeanlæg
-
Isolering af varmerør
-
I alt
300.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Mindre vedligeholdelse
Bedre indeklima

Gode råd over hækken

Lav erfa-grupper sammen med ligestillede boligforeninger.
Vejled beboerne i bedre adfærdsmønstre med hensyn til energiforbrug og reduktion af fugtproblemer.
Den engagerede bestyrelse tager et skridt ad gangen

Forbedringer og typiske besparelser

Skift til fjernvarme

Typisk besparelse ved skift til fjernvarme

Ny cirkulationspumpe

Typisk besparelse ved ny cirkulationspumpe

440-960 kr./år pr. cirkulationspumpe du skifter

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig elpris og trinreguleret cirkulationspumpe

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Typisk besparelse ved styring af cirkulationspumpe til varmt vand

150-290 kr./år pr. cirkulationspumpe du styrer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig elpris, cirkulationspumpe og tid

Automatik til varmeanlæg

Typisk besparelse ved automatik til varmeanlæg

240-830 kr./år ved at installere automatik på varmeanlægget

Forudsætning for beregning. Gennemsnitlig energipris og varmeforbrug

Isolering af varmerør

Typisk besparelse ved isolering af varmerør

10-340 kr./år pr. meter varmerør du isolerer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris, isoleringstykkelse, rørstørrelse og placering