Slut med stress over, hvornår oliefyret ville sætte ud

Slut med stress over, hvornår oliefyret ville sætte ud

Med nyt tag, ventilation, jordvarme, solceller og nye døre og vinduer kan Søren og Inger se frem til mange flere gode år i huset.
Hent case

Beboere

Søren og Inger har boet i deres hus, siden de fik det bygget tilbage i 1982. De har været meget glade for at bo der sammen med deres børn, der nu er flyttet hjemmefra. De nyder, at huset er i 1 plan og tæt på butikker og tog, og de vil gerne bruge penge på at gøre det endnu bedre, så de kan blive boende - også som pensionister.

Søren er ingeniør og lagde fra starten vægt på, at renoveringen skulle være fremtidssikret og energibevidst.

I dag er parret omkring 60 år gamle og glæder sig over den klimagevinst, som energirenoveringen giver. Men det er først og fremmest den bedre komfort, en billigere energiforsyning og et hus uden større vedligeholdelsesarbejde, der har motiveret.

Beslutningen om projektet

Beslutning

Huset var fra begyndelsen bedre isoleret end normalt, og der kom endnu mere isolering i gulvet i forbindelse med en ombygning af et badeværelse.

Men det 30 år gamle oliefyr var ved at være udslidt. Da der ikke var udsigt til fjernvarme, skulle vi finde en anden løsning, og det blev en kombination af jordvarme og solceller.

En termografering og en blowertest viste, huset ikke var helt så tæt som ønsket, og på et tidspunkt skulle taget jo også udskiftes. Derfor valgte vi ved samme lejlighed at skifte taget og etablere en ny og mere tæt dampspærre.

Endelig ville vi gerne have et ventilationsanlæg med varmegenvinding for at gøre indeklimaet endnu bedre.

Renoveringen foregik i 2013. I slutningen af 2014 besluttede vi yderligere at få udskiftet alle døre og vinduer. Det ville spare ekstra energi, men det afgørende for os var at slippe for udvendig vedligeholdelse og få et mere indbrudssikkert hus.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Den indledende blowertest blev udført af Det Grønne Hus i Køge, som vi har haft gode samtaler med.

Jeg stod som ingeniør selv for planlægningen af projektet og udarbejdelse af udbudsmaterialet. Vi indhentede flere tilbud, og de udførende håndværkere blev valgt ud fra pris, dygtighed/kvalifikationer og personlig kemi – vi lagde vægt på et godt samspil. Vi anvendte en professionel kontrakt, Energistyrelsens standardkontrakt AB-Forbruger, med betaling efter delleverancer og tidsfrister.

Endelig har jeg haft god kontakt med en meget dygtig svensk varmepumpeekspert.

Økonomien

Økonomi

Projektet dækkede både energirenovering og almindelig vedligeholdelse, f.eks. af taget. Vi regner ikke med, at investeringen kan tjenes hjem og har ikke fokuseret på tilbagebetalingstider. Derimod har vi lagt stor vægt på at få optimale materialer, gode løsninger, harmonisk udseende, god komfort og så lidt vedligehold som muligt.

Vi kunne godt have gjort det billigere. Men vi investerede, hvad det kostede, fordi vi vil bo her resten af livet, og bl.a. pga. en arv havde vi pengene. Skulle vi have lånt pengene, ville vi nok have vurderet anderledes.

Den samlede investering er på 1.040.000 kr. inkl. tilskud mv. og inkluderer nyt tag, nye døre og vinduer, fliselægning, rullegræs og ny eltavle.

Processen

Forløb

Jeg stod selv for byggeledelsen og snakkede med håndværkerne hver morgen for at afklare eventuelle spørgsmål. Samarbejdet var godt, og håndværkerne var både dygtige og behagelige.

Vi kunne bo i huset under renoveringen, men det var ikke uden problemer. Der var snavs og murstøv i et omfang, der påvirkede velværet, og vi oplevede forsinkelser i flere omgange. Jordvarmeanlægget blev først gravet ned i februar pga. voldsom regn, og derefter blev solcellerne fanget i tolden i 4 uger. I alt tog projektet et helt år.

Nogle faser var stressende, og det lange forløb påvirkede også det sociale liv i huset.

Vinduer og døre blev først udskiftet ved årsskiftet 2014/15, så det var sit eget projekt.

Resultatet

Resultat

Resultatet blev lige så fantastisk, som vi forventede. Og vores forventninger var høje. Det er en fornøjelse at se solcellerne producere, og mange forbipasserende har sagt, at taget er flot. Solcellerne producerer på årsbasis næsten dobbelt så meget strøm, som vi bruger til varmepumpe og ventilation.

Stressfaktoren over oliefyret, der kunne gå i stykker når som helst, er nu væk. Og så er det dejligt at slippe for den dårlige samvittighed over, at vi ikke altid fik luftet helt så meget ud, som vi burde. Den friske luft er den store forandring komfortmæssigt, selvom vi aldrig har opfattet luften som decideret dårlig.

Efter renoveringen var afsluttet måtte vi desværre have udskiftet undertaget under solcellerne. Den første type af undertag var ikke tæt nok. Udgifterne fik vi heldigvis dækket af tømrerfirmaet og tagleverandøren.

Vi er glade for, at vi har fået et lavere energiforbrug, og at vi udleder mindre CO2. Og så er det skønt med et bedre indeklima. Vores valg af materialer har gjort, at huset i dag er næsten vedligeholdelsesfrit. Det nyder vi i høj grad.

Økonomi

Energiforbrug før
20.400kr./år
Energiforbrug efter
0
Hvad har det betydet økonomisk?
25.800kr./år / 126%

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Skift til jordvarme
220.000kr.
Isolering af loft
60.000kr.
Solcelleanlæg
240.000kr.
Ventilationsanlæg med varmegenvinding
115.000kr.
I alt
635.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Mindre støj
Mere frisk luft
Bedre indeklima
Mindre vedligeholdelse

Gode råd over hækken

Man skal ikke kun gøre det for besparelsens skyld
Man skal overveje, om man faktisk har kræfterne til at deltage i det praktiske arbejde
Case om jordvarme, solceller, ventilationsanlæg og efterisolering af loft, Søren og inger, Høje Taastrup

Denne case er skabt i samarbejde med:

Greenlab Brugerinnovation

Om casebanken

Alle historier i casebanken er udtryk for enten boligejernes, boligadministratorens eller entreprenørens egne synspunkter og holdninger, ligesom tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kommer fra selvsamme.

I de tilfælde, hvor de aktuelle energipriser ikke er oplyst, har vi brugt gennemsnitlige energipriser og korrigeret energiforbruget efter vejret.

Forbedringer og typiske besparelser

Skift til jordvarme

Typisk besparelse ved skift til jordvarme

Isolering af loft

Typisk besparelse ved isolering af loft

10-50 kr./år pr. m2 loft du isolerer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og isoleringsniveau

Solcelleanlæg

Typisk besparelse ved solcelleanlæg

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Typisk besparelse ved ventilationsanlæg med varmegenvinding

Sådan kommer du selv i gang

Sådan kommer du selv i gang

Hvis du overvejer at renovere, anbefaler vi, at du starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i dit projekt.

Læs mere om rådgivning