Skift fra olie- til pillefyr sparer både plads og penge

Skift fra olie- til pillefyr sparer både plads og penge

Et kursus om energiløsninger overbeviste Svend Aage og Lise-Lotte om, at det gamle oliefyr skulle skiftes ud med et træpillefyr.

Beboere

I 1977 købte Svend Aage og Lise-Lotte landbrugsejendommen, som ligger på en privat vej sammen med 3 andre huse. Lise-Lotte arbejder for Middelfart Kommune og Svend Aage, som er uddannet landmand, er for nyligt gået på pension. Nu bruger han tiden på sit frilandsgartneri, som han har drevet ved siden af sit arbejde de sidste 15 år.

Parret købte i sin tid ejendommen for at etablere svinestald og drive landbrug, men da grisene blev syge, og det blev svært at tjene penge på svineproduktion, tog Svend Aage et lønarbejde, for at de kunne blive boende.

”Det var en hård tid, men vi klarede skærene. I 1999 besluttede vi os så for at sælge jorden, men blev boende i huset. Og det har vi ikke fortrudt”, siger Svend Aage.

Beslutningen om projektet

Beslutning

Oliepriserne steg meget på et tidspunkt, så det blev dyrt at fyre med olie. Derfor begyndte jeg at se mig om efter en billigere og mere miljøvenlig løsning.

Jeg meldte mig til et kursus om energiløsninger i Middelfart Kommune, hvor der kom en række virksomheder og fortalte om deres produkter – f.eks. jordvarme, varmepumper, solceller og biobrændsel. Der blev kimen lagt til, at vi ville have et træpillefyr. Og da oliefyret efterhånden var 20 år gammelt og alligevel skulle skiftes, var det oplagt at udskifte det med et træpillefyr.

Projektets rådgivere

Rådgivning   

Ud over kurset om energiløsninger i kommunen forhørte jeg mig lidt i mit netværk, og så spurgte jeg installatøren af oliefyret til råds. Det var også ham, som endte med at installere det nye fyr. Jeg havde også kontakt med en anden håndværker, men han vendte aldrig tilbage med et tilbud.

Økonomien

Økonomi

Vi finansierede projektet med vores opsparing. Jeg vidste allerede lidt om, hvad det ville komme til at koste, fra kurset om energiløsninger. Jeg havde været lidt varm på jordvarme, men det er jo en noget dyrere løsning – særligt når vi ikke ved, hvor længe vi skal blive boende. Pillefyret kostede kun det halve og har en kortere tilbagebetalingstid, så på den måde betød økonomien en del for beslutningen.

Processen

Forløb

Arbejdet tog ca. 1½ dag og forløb uden problemer. Håndværkeren fjernede det gamle oliefyr, som stod i bryggerset, og installerede det nye pillefyr i stalden. Det betød, at vi skulle have etableret en skorsten i stalden, men den del af arbejdet udførte jeg selv. Jeg konsulterede en skorstensfejer om, hvordan jeg skulle gøre det. Han kom også efterfølgende og kontrollerede, at alt var, som det skulle være.

Resultatet

Resultat

Vi er meget glade for vores beslutning om at købe et træpillefyr. Alene det første år sparede vi knap 12.000 kr. i varme, så varmeregningen er blevet markant lavere. Derudover har vi fået plads til et skab i bryggerset, hvor det gamle oliefyr stod.

Den eneste ulempe er, at familie og venner nu driller mig med, at det ikke længere er en rigtig gård, når der ikke er skorsten på stuehuset. 

Økonomi

Energiforbrug før
47.400kr./år
Energiforbrug efter
36.000kr./år
Hvad har det betydet økonomisk?
11.300kr./år / 24%

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Skift til biobrændsel
75.000kr.
I alt
75.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Mere plads

Gode råd over hækken

Indhent mindst 2 tilbud – især hvis du ikke kender til den slags løsning i forvejen.
Vær opmærksom på, at der er lidt mere arbejde med at passe og vedligeholde et pillefyr end et oliefyr.
Pillefyret støver lidt, så placer det et sted, hvor det ikke generer. Anskaf evt. en lille industristøvsuger.
Billede nymarken-skift-fra-olie-til-pillefyr-p.jpg

Forbedringer og typiske besparelser

Skift til biobrændsel

Typisk besparelse ved skift til biobrændsel

Sådan kommer du selv i gang

Sådan kommer du selv i gang

Hvis du overvejer at renovere, anbefaler vi, at du starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i dit projekt.

Læs mere om rådgivning