Udskiftning af brændekedel til pillefyr gav en besparelse på 30 %

Udskiftning af brændekedel til pillefyr gav en besparelse på 30 %

Familien oplever en stor tryghed ved det nye pillefyr, der er meget driftsikkert. Det betyder desuden mindre hårdt arbejde.

Beboere

Ægteparret, som er pensionister, købte huset i 1983. Dengang boede de 6 mennesker i huset, da familien også talte 2 børn og 2 bedsteforældre.

Huset står udvendigt som dengang, men indvendigt har de løbende foretaget forbedringer: Rumændringer i 1984, udestue i 1986, udskiftet oliefyr til brændekedel i 1990, udskiftet vinduer i 1997 og efterisoleret i etageadskillelsen i 2006.

Området har et aktivt fælleskab, hvor ægteparret bl.a. deltager i "De kedelige mænds klub" og i ældreforeningen. Da de flyttede ind, var der mest ældre mennesker i området - nu er der primært yngre mennesker.

Beslutningen om projektet

Beslutning

Baggrunden for vores beslutning var, at vi oplevede store problemer med driften af brændekedlen, og den skulle vedligeholdes hele tiden. Vi drømte om at opnå nemmere fyring og mindre tungt arbejde.

Vi overvejede udskiftningen i et års tid.

Projektets rådgivere

Rådgivning

På opfordring fra vores datter kontaktede vi en lokal energivejleder. Kommunen gav tilskud.

Herefter kontaktede vi flere håndværkere og fik tilbud fra dem - deriblandt også den lokale smed, som vi havde stor tillid til. Da han desuden var billigst, blev det ham, vi valgte til opgaven.

Økonomien

Økonomi

Vi finansierede det nye pillefyr og opsætningen via vores opsparing og oplevede ikke, at noget kom bag på os i forhold til prisen. Vi havde på forhånd undersøgt markedet for pillefyr, så vi vidste, hvad sådan et ca. koster. 

Vi betragter det nye pillefyr som en investering for fremtiden. 

Processen

Forløb

Det var et nemt forløb. Det var selvfølgelig meget tungt arbejde at få den gamle brændekedel ud, men det ordnede håndværkerne selv. Kedlen blev bugseret over på nogle jernrør, hvorefter den kunne rulles ud. Det tog 1 dag at opsætte det nye pillefyr.

Resultatet

Resultat

Vi mærker virkelig den økonomiske besparelse. Desuden er det blevet meget nemmere, fordi vi ikke hele tiden skal vedligeholde anlægget. Vi vil klart anbefale et lignende pillefyr til andre.

Pillefyret står ligesom den udskiftede kedel i bryggerset. Her har vi fået opsat en radiatot i forbindelse med udskiftningen, fordi vi troede, at det nye pillefyr ikke ville afgive varme til rummet. Men det gør det, så radiatoren har aldrig været i brug.

Eneste lille gene, vi oplever, er, at der kommer noget fint aske rundt i rummet, når vi tømmer askeskuffen.

Økonomi

Energiforbrug før
34.700kr./år
Energiforbrug efter
25.400kr./år
Hvad har det betydet økonomisk?
9.300kr./år / 27%

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Skift til biobrændsel
-
I alt
34.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Mindre vedligeholdelse

Gode råd over hækken

Fyret kan instilles til timedrift. Det gør vi om sommeren, og det kan fint sikre varmt vand.
Få hjælp af en energivejleder til at træffe de rigtige valg.
Pillefyret fungerer optimalt, og det er rart ikke at fyre med olie.
Billede joergenjonna-portraet-sparenergi-casebank.jpg

Denne case er skabt i samarbejde med:

Energirenoveringshjulet

Om casebanken

Alle historier i casebanken er udtryk for enten boligejernes, boligadministratorens eller entreprenørens egne synspunkter og holdninger, ligesom tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kommer fra selvsamme.

I de tilfælde, hvor de aktuelle energipriser ikke er oplyst, har vi brugt gennemsnitlige energipriser og korrigeret energiforbruget efter vejret.

Forbedringer og typiske besparelser

Skift til biobrændsel

Typisk besparelse ved skift til biobrændsel