Ny energi i familiens gamle hus

Dette er en BedreBolig-case

I BedreBolig sørger en kvalificeret rådgiver for at føre dig trygt gennem et renoveringsforløb med fokus på at spare energi i din bolig.

BedreBolig

Ny energi i familiens gamle hus

Det idyllisk beliggende landhus har været i familiens eje siden 1962. I 2015 besluttede Familien Kolstrup at energirenovere uden at gå på kompromis med husets originale kvaliteter og den omkringliggende natur. Målet for familien var at få et godt sted at bo uden at tage sjælen ud af huset.

Beboere

Huset er et gammelt husmandsbrug, der er ejet af tre brødre i fællesskab. Huset har gennem en årrække fungeret som sommerbolig og været samlingspunkt for forældre, børn og børnebørn fra nær og fjern. Den ene længe af huset skal fremover være helårsbolig, og med en beliggenhed i et smukt, men også fugtigt område vidste man, at der skulle gøres en større indsats for at bevare huset og gøre det tidssvarende. 

Beslutningen om projektet

Beslutning

Det var beslutningen om at benytte halvdelen af huset til helårsbolig, der fik familien til at gå i gang. Huset trængte til en kærlig hånd fra inderst til yderst. Desuden var forbedring af indeklima og ventilation nødvendigt. Områdets fugtige, mosede jorde og et stort udslag for radon gjorde det vigtigt at forbedre indeklima og ventilation. Men også til gavn for en astmatiker i familien, som havde svært ved at opholde sig i huset på grund af det dårlige indeklima. Opvarmningen var ligeledes et væsentligt sted at forbedre, da el opvarmning hverken er effektiv eller økonomisk, særligt ikke i et gammelt utæt hus, der er beliggende i forblæst område.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Familien fik anbefalet en lokal BedreBolig-rådgiver, som havde ekspertisen til at tænke energien med i renoveringen af huset. Der opstod hurtig tillid og god kemi, så familien valgte bruge rådgiveren til både at udarbejde en BedreBolig-plan og til at styre hele projektet i hus med indhentning af tilbud og styring af de forskellige håndværkere. 

Økonomien

Økonomi

Finasiering var ikke nødvendig, men der var en sum penge til rådighed, som skulle anvendes fornuftigt. Energirenoveringen har givet ny værdi til huset, og der er opnået en besparelse i energiforbruget. Alene udskiftningen af el-paneler til fordel for varmepumpe og vandbåret varmesystem har givet en stor økonomisk gevinst. Den årlige besparelse er betydelig og øger muligheden for yderligere at investere i forbedringer i og omkring huset i fremtiden.

Processen

Forløb

Renoveringen har taget 10 måneder fra de første planlægningsmøder med BedreBolig-rådgiveren til huset stod færdigt. Det har været et meget effektivt forløb, hvor håndværkerne har været i gang hele tiden. Familiens samarbejde med rådgiveren under forløbet har fungeret til familiens fulde tilfredstillelse. Det har været en løbende proces med interaktioner og beslutninger gennem hele processen, hele tiden med fokus på at finde og skabe de rigtige løsninger i forhold til husets og familiens behov. Alt er leveret til tiden og efter planen uden  diskussioner. 

Resultatet

Resultat

Familien er blevet meget positivt overrasket over, hvor godt det er lykkes at gøre et gammelt hus mere moderne. Man kan bedre trække vejret og nyde huset. Varmen fordeles bedre over alt, og der er mindre træk. Der er også blevet mere åbent og lyst i huset med bedre udsyn og udsigt til følge. Familien synes, at der er kommet et supergodt hus ud af renoveringen, og de er samlet set meget tilfredse med investeringen, også med besparelsen på varmeregningen. 

Økonomi

Energiforbrug før
40.000kr./år
Energiforbrug efter
10.000kr./år
Hvad har det betydet økonomisk?
30.000kr./år

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Hulmursisolering
-
Isolering af gulv over uopvarmet kælder
-
Isolering af sokkel
-
Skift til luft til vand-varmepumpe
-
Isolering af loft
-
Udskift vindue, som har 1 lag glas
-
Ventilationsanlæg med varmegenvinding
-
I alt
1.400.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Bedre lysindfald
Mindre træk
Bedre indeklima

Gode råd over hækken

Tilknyt en rådgiver fra start
Lyt til de faglige råd
Vælg hele pakken og få bedre resultater

Forbedringer og typiske besparelser

Hulmursisolering

Typisk besparelse ved hulmursisolering

50-100 kr./år pr. m2 hulmur du isolerer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og isoleringsniveau

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Typisk besparelse ved isolering af gulv over uopvarmet kælder

10-150 kr./år pr. m2 gulv du isolerer

Forudsætning for udregning: Gennemsnitlig energipris, gulvtype og isoleringsniveau

Isolering af sokkel

Typisk besparelse ved isolering af sokkel

Op til 40 kr./år pr. m sokkel du isolere

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris, vægtype, sokkeltype og isoleringsniveau

skift til luft til vand varmepumpe

Typisk besparelse ved skift til luft til vand-varmepumpe

Isolering af loft

Typisk besparelse ved isolering af loft

10-50 kr./år pr. m2 loft du isolerer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og isoleringsniveau

Fra vinduer med 1 lag glas til energivinduer

Typisk besparelse ved udskift vindue, som har 1 lag glas

30-340 kr./år pr. m2 vindue du skifter

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og vindue

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Typisk besparelse ved ventilationsanlæg med varmegenvinding

Se, hvorfor familien Kolstrup fik en BedreBolig-plan

Se, hvorfor familien Kolstrup fik en BedreBolig-plan

Det idyllisk beliggende landhus har været i familiens eje siden 1962. I 2015 besluttede Familien Kolstrup at energirenovere uden at gå på kompromis med husets originale kvaliteter og den omkringliggende natur. Målet for familien var at få et godt sted at bo uden at tage sjælen ud af huset.