Skift til en gashybridvarmepumpe

Skift til en gashybridvarmepumpe

Skift til en gashybridvarmepumpe

En gashybridvarmepumpe kombinerer naturgas med en varmepumpe, så din gaskedel kun behøver køre i de koldeste måneder af året. På den måde sparer du penge, og din opvarmning bliver mere CO2-venlig.
Skift til gashybridvarmepumpe
Større uafhængighed af fossile brændsler

Klimavenlig opvarmning

Når du vælger vedvarende energi, får du en CO2-venlig energiform. Det gavner klimaet og gør dig mere uafhængig af fossil energi.
Forøgelse af husets værdi

Forøgelse af husets værdi

Din bolig kan stige i pris, når du foretager forbedringen – bl.a. fordi du måske opnår et bedre energimærke.

Så meget kan du spare

16.000kr./år

I et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 2.200 m3 gas udskiftes en ældre gaskedel med en gashybridvarmepumpe.

Det bør du vælge

 • PakkeløsningVælg enten en enhedspakke, hvor alle varmepumpe- og kedeldele er samlet i en enkelt enhed/unit, eller en systempakke, hvor de enkelte dele kommer fra samme producent. Få altid hjælp af en fagmand på området, inden du vælger anlæg.
 • Varmepumpe med energimærke A+ eller A++Gå efter A+ eller A++ for varmepumpedelen.
 • Kedel med energimærke AVælg en A-mærket, kondenserende gaskedel. Hvis du allerede har en velfungerende gaskedel, kan du tale med din fagmand om muligheden for at kombineret den med en ny varmepumpe.

Husk også

 • Undgå støjproblemer med korrekt placeringFor at undgå støjproblemer bør du undgå at montere varmepumpens udedel lige uden for soveværelsesvinduet eller tæt på terrassen eller naboens skel, da udedelens ventilator kan støje lidt.
 • Kræver ikke anmeldelse til kommunenAnlægget kræver kun anmeldelse til kommunen eller byggetilladelse, hvis det involverer jordvarme. Men husk at oplyse din nye opvarmningsform til BBR-registret. Så får du også mulighed for at få reduceret elafgifterne. Læs mere om reduceret elafgift i afsnittet Elvarme og varmepumper her 
 • EftersynsordningTal med installatøren, så du er sikker på at få planlagt eftersyn af anlægget, så det passer til dine behov. Det er nemmest for dig, hvis du kan nøjes med at indgå aftale med ét servicefirma. For de 2 dele af gashybridvarmepumpen er der følgende tommelfingerregler:
  Gaskedlen: Sørg for, at kedlen bliver efterset jævnligt – helst hvert 2. år – for at forebygge ulykker.
  Varmepumpen: Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg kølemiddel, er det lovpligtigt at få den efterset mindst 1 gang om året af en kvalificeret montør. Hvis den indeholder mere end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma.

Sådan virker det

En gashybridvarmepumpe kombinerer naturgas med en mindre luft til vand-varmepumpe, så de tilsammen opfylder dit behov for varme og varmt vand. Varmepumpen står for det meste af produktionen, og gaskedlen kun kører, når det er koldt udenfor – typisk når det er under - 5-0 °C.

Sådan foregår det

 • Vurdering af dit behovDin håndværker hjælper dig med at finde en passende størrelse anlæg. Størrelsen afhænger at både varmeforbrug og forbrug af varmt vand.
 • AutomatikAnlægget forsynes med automatik, så kedlen kun kører, når det er koldt udenfor. Resten af tiden står varmepumpen for varme og varmt vand.
 • MonteringDen gamle gaskedel afmonteres, inden den nye monteres og forbindes med varmepumpens indedel. Udedelen bliver stillet op på et fast underlag tæt på indedelen og forbindes med et rør gennem væggen. Hvis din gamle gaskedel ikke er kondenserede, skal håndværkeren desuden etablere afløb til kondensvand og aftræk til røggas.
 • Tjek det installerede anlægFå gennemgået dit nye anlæg, når kedlen er installeret. På den måde får du overblik over styringsenheden, indstillingen af klimastyring og natsænkning, sommerdrift og vinterdrift, indstilling af radiatorer, varmtvandsbeholder osv.

Giv energiløsningen til håndværkeren

Energiløsningen findes også som en detaljeret vejledning til håndværkeren. Vis håndværkeren energiløsningen for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Sådan ser det ud

Gashybridvarmepumpe

Skift til en gashybridvarmepumpe