Suppler naturgas med en luft til vand-varmepumpe

Suppler naturgas med en luft til vand-varmepumpe

Suppler naturgas med en luft til vand-varmepumpe

Med en luft til vand-varmepumpe udnytter du varmen i udeluften til at få varme og varmt vand. Har du naturgas, kan du supplere med sådan en varmepumpe, så du kun bruger naturgas i de koldeste måneder af året. Du sparer penge og opnår en mere CO2-venlig opvarmning.
Suppler naturgas med en luft til vand-varmepumpe
Større uafhængighed af fossile brændsler

Klimavenlig opvarmning

Når du vælger vedvarende energi, får du en CO2-venlig energiform. Det gavner klimaet og gør dig mere uafhængig af fossil energi.
Forøgelse af husets værdi

Forøgelse af husets værdi

Din bolig kan stige i pris, når du foretager forbedringen – bl.a. fordi du måske opnår et bedre energimærke.

Så meget kan du spare

15.600kr./år

I et hus på 180 m2 med et årligt varmeforbrug på 3.000 m3 gas suppleres en kondenserende  gaskedel med en add-on varmepumpe.

Det bør du vælge

 • Energimærke A+Vælg en luft til vand-varmepumpe, der som minimum er A+-mærket. Du får endnu bedre energiøkonomi ved at vælge A++.
 • Overvej placering af udedelUdedelen skal være hævet over terræn, så sne og blade ikke forhindrer optimal drift. Den kan godt støje lidt, så det er værd at overveje placeringen. Støjkravet er maksimalt 35 dB(A) i naboskel.

Husk også

 • Tjek, om dine radiatorer er store nokVarmeanlæggets lave fremløbs- og returtemperaturer betyder, at radiatorerne skal have en vis størrelse for at kunne varme huset op.
 • Tjek, om din gaskedel kan kombineres med en ny varmepumpeHvis du har en ældre gaskedel, der ikke er kompatibel med en ny varmepumpe, kan du i stedet skifte til en gashybridvarmepumpe.
 • Giv besked til BBROplys BBR om dit nye anlæg. Hvis varmepumpen leverer mere end 50 % af det samlede varmeforbrug, kan  du få reduceret elafgiften.
 • EftersynsordningIndgå en aftale om eftersyn f.eks. med installatøren.
  Gaskedel: Hvert 2. år. Sørg for, at kedlen bliver efterset jævnligt – helst hvert 2. år – for at forebygge ulykker.
  Varmepumpen: Årligt eftersyn. Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst en gang om året af en montør med den nødvendige uddannelse. Hvis det indeholder mere end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma.

Sådan foregår det

 • Vurdering af dit behovDin håndværker hjælper dig med at dimensionere varmepumpen. Størrelsen afhænger både af dit varmeforbrug og forbrug af varmt vand.
 • Optimering af automatikDet er vigtigt at sikre et optimalt samspil mellem gaskedel, varmepumpe og varmeanlæg. Derfor forsynes anlægget med automatik, så gaskedlen kun kører, når det er koldt udenfor. Resten af tiden står varmepumpen for produktion af varme og varmt vand.
 • MonteringVarmepumpens indedel placeres samme sted som gaskedlen, og indedelen forbindes til varmeanlægget via hybridmodulet. Varmepumpens ude- og indedel bliver forbundet med rør gennem væggen. Der etableres afløb og strøm til varmepumpen.

Giv energiløsningen til håndværkeren

Energiløsningen findes også som en detaljeret vejledning til håndværkeren. Vis håndværkeren energiløsningen for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Suppler naturgas med en luft til vand-varmepumpe