Kombinationsløsninger

Kombinationsløsninger

Kombinationsløsninger

Hvad er en kombinationsløsning?

Hvad er en kombinationsløsning?

Kombinationsløsninger er, når man kombinerer flere typer varmekilder, så de tilsammen opfylder dit samlede behov for varme og evt. varmt vand.

Kombiner eller skift

Den bedste løsning er at skifte helt til fjernvarme eller varmepumpe. Det giver den største varmebesparelse og klimagevinst. Hvis du ikke kan eller ønsker at skifte helt, kan det være en mulighed at kombinere varmeformer. Det kan f.eks. være, at du gerne vil supplere dit olie- eller naturgasfyr med en billigere og mere miljøvenlig varmeform.

Du kan ikke få tilskud til kombinationsløsninger. Du kan få tilskud, hvis du skifter din varmekilde helt fra oliefyr, naturgas, elvarme eller biokedel til varmepumpe.

Varmepumper er oplagt at kombinere med

Kombinerer du dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe, kan den dække en større del af din boligs varmebehov. Fyret bruges som et supplement og tager toppen af dit varmeforbrug. Ved at kombinere de 2 kan du nøjes med at købe en mindre varmepumpe.

 

Hvad er en kombinationsløsning?

Er en kombinationsløsning noget for dig?

Er en kombinationsløsning noget for dig?

En kombinationsløsning kan være et godt valg for dig, hvis du ikke er klar til fuldstændig at skifte varmeform.

Her kan en kombinationsløsning være oplagt

  • Du er ikke klar til at konvertere heltHvis du f.eks. synes, det er for dyrt at skifte varmekilde helt, og hvis dit olie- eller naturgasfyr fungerer godt og er under ca. 10 år.
  • Du bor i et ældre hus, som kun er lidt eller slet ikke efterisoleretHvis du bor i et ældre hus, som er dårligt isoleret og bruger en del varme, kan du vælge en kombinationsløsning, så varmeformerne tilsammen kan opvarme huset.

Her er en kombinationsløsning ikke oplagt

  • Dit hus er af nyere dato/velisoleretI nyere huse og i huse, der er efterisoleret, kan en mindre varmepumpe som regel stå for al opvarmningen hele året. Hvis du har et olie- eller gasfyr, der er klar til udskiftning, bør du altså skrotte det og skifte til en ny varmeform. Husk, at du kan få tilskud, hvis du skifter fra oliefyr, naturgas, elvarme eller biokedel til varmepumpe.Læs om tilskudsmuligheder

Er en kombinationsløsning noget for dig?

Sådan kan du kombinere

Sådan kan du kombinere

Se, hvilke varmetyper der er mest oplagte at kombinere, og hvordan du får det største udbytte af dit nye kombinationsanlæg.

Det kan du kombinere

Hvis du har olie

Kombiner med Brug til
Luft til vand-varmepumpe Varme og varmt vand
Jordvarme Varme og varmt vand
Luft til luft-varmepumpe Supplement til opvarmning
Boligventilationsvarmepumpe Ventilation og supplement til opvarmning
Brugsvandsvarmepumpe Varmt vand
Solvarme Varmt vand

Luft til vand-varmepumpe eller jordvarme

Hvilken løsning du bør vælge, afhænger af oliefyrets alder:

  • Nyere oliefyr (typisk under 15 år)Hvis dit fyr er af nyere dato og fungerer godt, kan du overveje at kombinere det med enten solvarme eller en varmepumpe. Især hvis du bor i et ældre hus uden efterisolering, kan en kombination mellem en oliekedel og en varmepumpe være en god løsning. Her kræver det nemlig typisk en ret stor investering, hvis du skal skifte helt over til varmepumpe.
  • Ældre oliefyr (typisk over 15 år)Et ikke kondenserende oliefyr over 15 år er som regel forældet og bruger så meget energi, at du bør skifte det ud med et nyt, energieffektivt fyr eller skifte varmeform. Hvis dit hus er dårligt isoleret og har et højt varmeforbrug, kan det være oplagt at købe en pakkeløsning, hvor du får både et nyt fyr og en mindre varmepumpe samlet. De 2 anlæg arbejder sammen, så varmen produceres så effektivt som muligt. I de fleste huse vil det være varmepumpen, der leverer det meste af varmen.

Det er meget vigtigt, at den varmepumpe, du vælger, er en type, der fungerer i en kombinationsløsning. Den skal bl.a. automatisk kunne tænde og slukke for kedlen efter behov, så du ikke selv er nødt til at stå for det. De fleste kvalitetsvarmepumper lever op til disse krav, men spørg altid en rådgiver, før du beslutter dig.

Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft-varmepumpen er en god løsning som supplement til opvarmning af huse med oliefyr. Varmepumpen egner sig bedst til store, sammenhængende rum – f.eks. køkken-alrum, hvor luften kan cirkulere frit. En luft til luft-varmepumpe producerer ikke varmt vand og kan derfor ikke erstatte et olie- eller gasfyr.

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe er en god idé som ventilation og supplement til opvarmning, hvis du bor i et nyere eller efterisoleret hus med behov for ventilationsanlæg.

En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, der også opvarmer eller nedkøler luften efter behov. Nogle boligventilationsvarmepumper kan også opvarme dit brugsvand.

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe opvarmer dit brugsvand. Varmepumpen er en god løsning, hvis du bor i et nyere eller efterisoleret hus uden behov for ventilationsanlæg. Den suger den varme fugtige luft fra f.eks. badeværelser ud af huset og udnytter dens energi til varmt brugsvand.

Nogle brugsvandsvarmepumper kan også bruges til en mindre kreds af gulv- eller radiatorvarme, f.eks. i badeværelset.

Solvarme

Kombinationsløsninger med solvarme kan bedst betale sig, hvis du bruger meget varmt vand.

Solvarmeanlægget kan typisk dække 60-65 % af dit varme brugsvand i løbet af året, og om sommeren kan det dække det hele, og oliekedlen forbliver slukket. Overskud fra solvarmeanlæggets varmtvandsproduktion kan bruges til gulvvarme i f.eks. badeværelset, hvis du har varme på året rundt.

Større solvarmeanlæg kan desuden supplere med varme til rumopvarmning, og hvis du har en solvarmebeholder, kan den lagre varmen fra solskinsdage til de næste dage. Få en fagmand til at vurdere, om du kan få sluttet din nuværende solvarmebeholder til en ny varmepumpe, eller der skal en ny beholder til.

 

Hvis du har naturgas

Kombiner med Brug til
Luft til vand-varmepumpe Varme og varmt vand
Jordvarme Varme og varmt vand
Luft til luft-varmepumpe Supplement til opvarmning
Solvarme Varmt vand

Luft til vand-varmepumpe eller jordvarme

Hvilken løsning, du bør vælge, afhænger af gasfyrets alder:

  • Nyere naturgasfyr (typisk under 15 år)Hvis dit fyr er af nyere dato og fungerer godt, kan du overveje at kombinere det med enten solvarme eller en varmepumpe. Især hvis du bor i et ældre hus uden efterisolering, kan en kombination mellem en gaskedel og en varmepumpe være en god løsning. Her kræver det nemlig typisk en ret stor investering, hvis du skal skifte helt over til varmepumpe.
  • Ældre naturgasfyr (typisk over 15 år)Et ikke kondenserende naturgasfyr over 15 år er som regel forældet og bruger så meget energi, at du bør skifte det ud med et nyt, energieffektivt fyr eller skifte varmeform. Hvis dit hus er dårligt isoleret og har et højt varmeforbrug, kan det være oplagt at købe en pakkeløsning, hvor du får både et nyt fyr og en mindre varmepumpe samlet. De 2 anlæg arbejder sammen, så varmen produceres så effektivt som muligt. I de fleste huse vil det være varmepumpen, der leverer det meste af varmen.

Det er meget vigtigt, at den varmepumpe du vælger, er en type, der fungerer i en kombinationsløsning. Den skal bl.a. automatisk kunne tænde og slukke for kedlen efter behov, så du ikke selv er nødt til at stå for det. De fleste kvalitetsvarmepumper lever op til disse krav, men spørg altid en rådgiver, før du beslutter dig.

Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft-varmepumpen er en god løsning som supplement til opvarmning af huse med gasfyr. Varmepumpen egner sig bedst til store, sammenhængende rum – f.eks. køkken-alrum, hvor luften kan cirkulere frit. En luft til luft-varmepumpe producerer ikke varmt vand og kan derfor ikke erstatte et gasfyr. Besparelsen på varmeregningen ved at kombinere naturgas med en luft til luft-varmepumpe afhænger af energipriserne.

Solvarme

Kombinationsløsninger med solvarme kan bedst betale sig, hvis du bruger meget varmt vand.

Solvarmeanlægget kan typisk dække 60-65 % af dit varme brugsvand i løbet af året, og om sommeren kan det dække det hele, og gaskedlen forbliver slukket. Overskud fra solvarmeanlæggets varmtvandsproduktion kan bruges til gulvvarme i f.eks. badeværelset, hvis du har varme på året rundt.

Større solvarmeanlæg kan desuden supplere med varme til rumopvarmning, og hvis du har en solvarmebeholder, kan den lagre varmen fra solskinsdage til de næste dage. Få en fagmand til at vurdere, om du kan få sluttet din nuværende solvarmebeholder til en ny varmepumpe, eller der skal en ny beholder til.

Hvis du har olie/naturgas + solvarme

Kombiner med Brug til
Jordvarme Varme og varmt vand om vinteren
Luft til vand-varmepumpe Varme og varmt vand om vinteren
Biobrændsel Varme og varmt vand om vinteren

Jordvarme eller luft til vand-varmepumpe

Hvis du har et solvarmeanlæg og gerne vil udskifte dit olie- eller gasfyr til en varmepumpe, kan du kombinere dit solvarmeanlæg med en jordvarmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe.

Solvarmeanlægget kan som regel producere det meste af dit varme vand, og større anlæg kan supplere din rumvarme. Hvis du har en solvarmebeholder, kan den lagre varmen fra solskinsdage til de næste dage. Få en fagmand til at vurdere, om du kan få sluttet din nuværende solvarmebeholder til en ny varmepumpe, eller der skal en ny beholder til.

Det er meget vigtigt, at den varmepumpe du vælger, er en type, der fungerer i en kombinationsløsning. Den skal bl.a. automatisk kunne tænde og slukke for kedlen efter behov, så du ikke selv er nødt til at stå for det. De fleste kvalitetsvarmepumper lever op til disse krav, men spørg altid en rådgiver, før du beslutter dig.

Biobrændsel

Hvis du har et solvarmeanlæg og gerne vil udskifte dit olie- eller gasfyr, kan du beholde solvarmeanlægget og kombinere det med biobrændsel. Så sørger biobrændslen for varme og varmt vand om vinteren, mens du om sommeren kan lukke biobrændselsanlægget ned og lade solvarmen opvarme dit varme vand. Overskud fra solvarmeanlæggets varmtvandsproduktion kan give et varmebidrag til gulvvarme i f.eks. badeværelset, hvis du har varme på året rundt.

Hvis du har elvarme

Kombiner med Brug til
Luft til luft-varmepumpe Supplement til opvarmning
Boligventilationsvarmepumpe Ventilation og supplement til opvarmning
Brugsvandsvarmepumpe Varmt vand
Solvarme Varmt vand

Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft-varmepumpen er en god løsning som supplement til opvarmning af huse med elvarme, som ligger i områder uden fjernvarme eller naturgas. Varmepumpen egner sig bedst til store, sammenhængende rum – f.eks. køkken-alrum.

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe er en god idé som ventilation og supplement til opvarmning, hvis du bor i et efterisoleret hus med behov for ventilationsanlæg. En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, der også opvarmer eller nedkøler luften efter behov. Nogle boligventilationsvarmepumper kan også opvarme dit brugsvand.

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe opvarmer dit brugsvand. Varmepumpen er en god løsning, hvis du bor i et efterisoleret hus uden behov for ventilationsanlæg. Den suger den varme fugtige luft fra f.eks. badeværelser ud af huset og omdanner dens energi til varmt brugsvand. Nogle brugsvandsvarmepumper kan også bruges til en mindre kreds af gulv- eller radiatorvarme, f.eks. i badeværelset.

Solvarme

Kombinationsløsninger med solvarme kan bedst betale sig, hvis du bruger meget varmt vand. Solvarmeanlægget kan typisk dække 60-65 % af dit varme brugsvand i løbet af året, og om sommeren kan det dække det hele. Overskud fra solvarmeanlæggets varmtvandsproduktion kan give et varmebidrag til gulvvarme i f.eks. badeværelset, hvis du har varme på året rundt.

 

Sådan kan du kombinere

Få hjælp fra rådgiver og installatør

Få hjælp fra rådgiver og installatør

Du bør altid tale med en rådgiver, inden du beslutter dig for en kombinationsløsning. Der er nemlig en del ting, man skal være opmærksom på, hvis man skal ende med en god og driftsikker løsning, som ikke kræver ekstra servicebesøg.

Få hjælp fra rådgiver og installatør

Få hjælp fra rådgiver og installatør

Få hjælp fra rådgiver og installatør

Søg rådgivning

Inden du går i gang, bør du tale med en rådgiver om, hvilken kombination der passer bedst i dit hus. Det er altid en god idé, så du ikke stirrer dig blind på en løsning, der ikke vil virke optimalt eller opfylde dine behov.

Få også rådgiveren til at vurdere, om du bør efterisolere dit hus. Det vil sænke dit varmebehov og har derfor betydning for, hvilket anlæg der er det bedste for dig.

Brug en erfaren installatør

Når du får installeret en kombineret varmeløsning, er det vigtigt, at du får det gjort af en installatør med viden og erfaring i den teknologi, du vælger. Husk også at bede om en brugervejledning til varmeanlægget, så du selv og evt. nye beboere kan betjene det korrekt.

På Håndværkerlisten finder du installatører, der har erfaring med netop den løsning, du skal have lavet. Du bør vælge VE-uddannet installatør, hvis du skal have installeret et vedvarende energi-anlæg. De ligger øverst på listen herunder.

Få hjælp fra rådgiver og installatør

Læs mere
Håndværkerlisten

Find en installatør

Håndværkerlisten hjælper dig med at finde en installatør til din kombinationsløsning.

277 håndværkere

Kombinationsløsninger