Naturgas

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Naturgas kan både bruges til opvarmning og i bl.a. komfurer. Naturgas er et fossilt brændstof, men det forurener mindre end olie og kul.

Sådan virker naturgas

Et naturgasgasfyret varmeanlæg består af en kedel og et varmeanlæg. Naturgassen brændes af i et forbrændingskammer, og varmen bruges til at opvarme vandet i centralvarmeanlægget. Det varme vand sendes derefter ud til radiatorerne og til varmtvandsbeholderen.

Forebyg kulilteulykker

Naturgasfyr kan i sjældne tilfælde slippe giftig kulilte ud i rummet. Kulilte lugter ikke og kan derfor ikke advare dig om forgiftning – men du kan mindske risikoen ved at få dit anlæg vedligeholdt af en autoriseret installatør.

Overvej også at få installeret:

 • Aftrækssikring: Sørger for, at fyringen standser, hvis røgen ikke kan komme ud af skorstenen.
 • Aftrækshætte. Forhindrer fugle i at bygge rede i skorstenen, så røgen ikke kan komme ud.
 • Kuliltealarm. Registrerer kulilte og giver alarm, så du kan standse anlægget og få udbedret fejlen.

Naturgas

Vedligehold og drift af anlægget

Når du har fået installeret naturgas, skal din vvs-installatør give dig en skriftlig brugsanvisning, som fortæller, hvordan du skal behandle anlægget. Sørg for at gemme den – du kan få brug for den senere, selvom der er ikke meget vedligehold af en naturgaskedel. Hvis du er i tvivl om, hvor tit dit fyr skal efterses, kan du kontakte dit gasselskab.

Sæt anlægget på sommerdrift

Du kan spare penge  ved at sætte anlægget på sommerdrift om sommeren, når du ikke har brug for varme. Sådan gør du:

 • BoschHar du et af følgende Bosch-anlæg: TA 211 E, MiniPur / CeraPur / MaxiPur, EuroStar eller EuroPur Mini /EuroPur, skal du dreje den runde knap så langt til venstre, at den kommer under 1, hvor parasollen er afbildet. Hvis du har et TA 210 E-anlæg, skal drejeknappen stå på 1, som er sommerdrift.
  Bosch styring
 • VaillantHvis du har et Vaillant-anlæg, sætter du anlægget på sommerdrift ved at dreje knappen for indstilling af centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur helt til venstre.
  Vaillant styring
 • ViessmannAnlæg fra Viessmann er indstillet til sommerdrift fra fabrikken. Hvis dette ikke er tilfældet, eller det er ændret siden, skal du kode det ind. Se anlæggets manual.

Naturgas

Når du skal skifte kedel

Når du skal skifte kedel

Hvis du skal udskifte din naturgaskedel, bør du vælge en energirigtig kedel i stedet.

Når du skal skifte kedel

Når du skal skifte kedel

Når du skal skifte kedel

Skift din kedel, hvis den er over 15 år gammel

Hvis din kedel er mere end 15 år gammel, bør du overveje at skifte den ud, og ifølge Bygningsreglementet skal nye kedler være kondenserende, da de er mere effektive end traditionelle kedler.

Overvej en gashybridvarmepumpe

En gashybridvarmepumpe kombinerer naturgas med en varmepumpe, så din gaskedel kun behøver køre i det koldeste måneder af året. På den måde sparer du penge, og din opvarmning bliver mere CO2-venlig.

Nye kedler er mere energieffektiveEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab.

Hvis du udskifter en gammelt naturgaskedel til en ny, kan du spare op mod 10-30 %.

Skift naturgaskedel og spar 10-30%

Når du køber en ny kedel, er den også forsynet med en energieffektiv cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme. .

Sådan vælger du

 • Se efter energimærketGå efter energimærke A for kedlen og A+ for pakkeløsninger - og højest mulige årsvirkningsgrad, hvis flere fyr har samme energimærke. Pakkeløsning er, når flere teknologier kombineres i ét opvarmningsanlæg, f.eks. gasfyr og varmtvandsbeholder. På mærket kan du også se effekt og støjniveau.
 • Få hjælp til at vælge, hvor stor kedlen skal væreHvis kedlen er for stor, udnytter den ikke brændslet effektivt. Hvis den er for lille, kan det blive svært at få varme nok i de koldeste perioder. Få derfor en professionel til at vælge den rigtige størrelse kedel.
 • Vælg anlæg med klimastyringKlimastyring kaldes også vejrkompenseringsstyring. Det sørger for, at kedlen ikke kører på maksimal ydelse, når behovet for varme ikke er så stort.
 • Vælg anlæg med natsænkningNatsænkning betyder, at anlægget producerer mindre varme om natten end om dagen.

Sådan foregår udskiftning af naturgaskedlen

Tjek, om du kan skifte til en billigere energiform

Inden du skifter den gamle kedel, bør du undersøge, om du kan skifte til en anden og mere energieffektiv og billig energiform. Prøv beregneren 'Ny Varme' herunder og se, hvilke muligheder du har i dit område, og hvor meget du kan spare ved at skifte.

Når du skal skifte kedel

Læs mere
Kan du skifte varmeform?
Folder

Forebyg kulilteulykker i hjemmet

Forebyg kulilteulykker i hjemmet

Billede forebyg-kulilte18.png
02.07.2018
4 SIDER
Alle oliefyr og fastbrændselskedler udvikler kulilte. Og det gælder ikke kun gamle anlæg, også helt nye oliebrændere kan brænde med afgivelse af for store mængder kulilte. Kulilte hverken lugter eller smager af noget og har heller ikke andre tydelige egenskaber, der kan advare i tide om forgiftning.

Find energiløsninger

Find en håndværker

Find en håndværker

Hvis du skal omlægge til naturgas eller udskifte din nuværende gaskedel, anbefaler vi at vælge en håndværker her fra Håndværkerlisten. Håndværkerne på listen bruger de såkaldte energiløsninger, som giver en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

137 håndværkere

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Rørisolering er en ret nem forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 40 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kælder, krybekælder, loft og skunk.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Mindst 40 mm rørisolering

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Trænger dit hus til efterisolering?

I vores guide 'Rørisolering' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få rørene efterisoleret.

Det kan du isolere med

Du kan isolere rør med mineraluld (stenuld eller glasuld) eller med forskellige skumbaserede produkter. Isoleringsevnen for den samlede isolering afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er så meget plads rundt om rørene, er det en god idé at se på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien) og vælge det materiale, der har den laveste værdi. Hvis der er plads nok, kan du få lige så god isolering med en højere λ-værdi – der skal bare et tykkere lag til.

Husk kedel, ventiler og cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Hvis du har en kedel eller unit med sparsom eller ingen isolering, har den sandsynligvis et stort varmetab. Er den over 15 år gammel, kan det være en god ide at udskifte den med en ny, energieffektivEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab. model. Er den nyere, kan du måske nøjes med at efterisolere den.

Til dette kan du f.eks. bruge såkaldte trådvævsmåtter, som du tilpasser i størrelsen. 

Isoler ventiler og cirkulationspumper med præfabrikerede isoleringskapper – eller alternativt med lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Find håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse til dig eller din håndværker.

roerisolering.png
Illustration: Tværsnit af rørisolering

Pas på asbest

Hvis dine varmeinstallationer er fra før 1972, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Du kan ikke selv se, om de indeholder asbest. Asbesten må kun fjernes af firmaer, der er specialiserede i det. Kontakt fagfolk, hvis du er i tvivl. 

Det siger loven

Hvis du renoverer et varmeanlæg, skal du følge gældende Bygningsreglements krav til isoleringen af de nye rør. Anbring så vidt muligt rør og beholdere til varmt vand i rum, hvor varmetabet kommer din bolig til gode. Du skal også overholde Bygningsreglementets krav, hvis du installerer et nyt anlæg, f.eks. en varmepumpe, ny kedel, rør eller pumper.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Læs mere
Gør det selv-guide

Guide: Tjek dine radiatorer

Guide: Tjek dine radiatorer

Guiden hjælper dig i 4 nemme trin til at tjekke dine vandbårne radiatorer, så de fungerer optimalt og bruger mindst mulig energi.

Guide: Tjek dine radiatorer

Guide: Tjek dine radiatorer

Guide: Tjek dine radiatorer

1Tjek placering 
2Tjek temperatur
3Tjek termostater
4Tjek klukken og rislen

Tjek, om radiatorer og termostater er placeret optimalt

Sådan tjekker du

Tjek, at ingen af dine radiatorer er overdækkede eller står bag f.eks. møbler, radiatorskjulere og gardiner. Det forhindrer nemlig varmen i at komme ud i rummet.

Tjek også, at temperaturføleren ikke er tildækket, for så kan den ikke måle rummets temperatur. Føleren sidder typisk i termostaten eller hænger i en metaltråd ud fra radiatoren.

Tjek, om du har termostater på alle dine radiatorer. Nogle ældre radiatorer har ikke termostater.

Sådan forbedrer du

Få sat termostater på de radiatorer, der evt. mangler. Termostater holder temperaturen stabil i alle rum og afstemmer temperaturen efter den varme, der kommer fra f.eks. elektronik, sol og beboere.

Sæt termostaterne ens på alle radiatorer i samme rum, så udnytter du varmen bedst. Der kan gå nogle timer, før temperaturen stabiliserer sig, når du har ændret på termostaterne.

Tjek, om radiatoren er varm forneden

Sådan tjekker du

En tændt radiator skal helst være varm foroven og kold forneden. Jo koldere vandet er, når det løber ud, jo bedre har du udnyttet varmen.

Er den varm forneden, kan det være fordi, radiatorerne ikke er indstillet korrekt på termostaten. Det kan også skyldes en for høj fremløbstemperatur, eller at din radiator ikke er stor nok. Jo større overflade jo bedre afgiver den varmen.

Sådan forbedrer du

Prøv at løse problemet ved at regulere termostaterne eller fremløbstemperaturen på varmeanlægget. Hvis det ikke hjælper, må du kontakte din vvs’er.

Tjek, om termostatventilerne sidder fast

Sådan tjekker du

Tjek, om du kan justere temperaturen på din radiator. Hvis ikke, har ventilen nok sat sig fast.

Sådan forbedrer du

Du skal bruge en skruetrækker, hvis termostaten på din radiator sidder fast med skruer.

 • Afmonter håndtagInde bag termostaten sidder ventilen, som kan sætte sig fast. For at komme ind til ventilen skal du tage termostaten af. De fleste termostater kan klikkes af eller skrues af.
 • Tjek om ventilen kan bevæge sigVentilen skal kunne bevæge sig et par mm frem og tilbage. Undersøg, om den kan bevæge sig, ved at trykke på den med fingeren eller skaftet fra et stykke værktøj. Kan ventilen ikke bevæge sig, har den sat sig fast.
 • Løsn ventilen forsigtigtDunk ventilen let på siderne med skaftet fra et stykke værktøj. Du kan også nulre stiften, indtil den begynder at bevæge sig. Pas på ikke at hive i stiften, så risikerer den at blive utæt.
 • Sådan!Når ventilen er løsnet, kan den trykkes ind. Det føles som om der sidder en fjeder inde bagved. Så bør radiatoren virke igen. Virker radiatoren ikke igen, kan der være andre ting i vejen. Så skal du kontakte en vvs’er.

Et godt råd

Termostatventiler sætter sig tit fast hen over sommeren.  Det er fordi, de er trykket helt ind, når der er slukket for varmen. Når der er slukket for kedlen eller centralvarmen om sommeren, kan du åbne dine termostatventiler helt op. Det gør du ved at dreje håndtaget helt op på højeste styrke. Så sætter termostatventilen sig ikke så nemt fast.

Tjek, om radiatorerne klukker eller risler

Sådan tjekker du

Lyt efter, om dine radiatorer klukker eller risler. Hvis de gør, er der luft i systemet.

Sådan forbedrer du

Åbn luftskruen øverst på radiatoren med en tang eller en nøgle, mens du holder en klud under. Luk luftskruen hurtigt, når der kommer vand ud. Det kan være nødvendigt at fylde vand på anlægget efterfølgende.

1 of 4

 

Guide: Tjek dine radiatorer

Læs mere

Nyt fyr - Hvad skal jeg vide, før jeg køber

Nyt fyr - Hvad skal jeg vide, før jeg køber

Billede nytfyr-2017.png
8 SIDER
Folder med gode råd om, hvad du skal vide før du køber nyt olie- eller gasfyr.

Naturgas