Olie

Olie

Olie

Olie

Olie

Hvis dit oliefyr er ældre end 15 år, er det sandsynligvis ineffektivt i forhold til et nyt fyr, og det kan være en god idé at skifte det ud. Du må ikke skifte dit gamle oliefyr ud med et nyt, hvis du bor i et område med naturgas eller fjernvarme.

Skift opvarmningsform

Det er som regel en god forretning at skrotte sit oliefyr – både for din økonomi og for miljøet. Hvis du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas, kan du måske skifte til træpiller eller varmepumpe. 

Du må ikke skifte dit gamle oliefyr ud med et nyt, hvis du bor i et område med naturgas eller fjernvarme.

30-50 % mindre varmeregning med fjernvarme

Når du skifter fra olie til fjernvarme, falder dine udgifter til opvarmning typisk med 30-50 %, og CO2-udledningen falder med ca. 65 %. Gevinsterne afhænger bl.a. af dit oliefyrs effektivitet og fjernvarmeprisen.

Det kan du spare

I beregneren Ny Varme kan du se, hvilke varmetyper der findes i dit område, og hvor meget du kan spare ved at skifte.

Prøv beregneren Ny Varme

Måske kan du få tilskud

I visse tilfælde kan du få tilskud fra et energiselskab til at skifte dit oliefyr ud med en varmepumpe eller fjernvarme gennemj Energispareordningen, der løber til udgangen af 2020.
Du kan også få tilskud via håndværkerfradraget. 

Eftersyn og drift 

Det er en god idé at få efterset oliefyret en gang om året.

Sommerdrift

Du kan spare penge ved at sætte dit fyr på sommerdrift om sommeren. Med sommerdrift – også kendt som sommerlukning – producerer du ikke varme, når du ikke har brug for det. 

 • Hvis du har automatisk styringDe fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek dine indstillinger - hvis det er indstillet, behøver du ikke foretage dig mere.
 • Hvis du ikke har automatisk styring
  • Når det bliver varmt udenfor
   Typisk har fyret et radiator- og et vandhaneikon. Stil fyret på vandhaneikonet og sluk cirkulationspumpen for at sommerlukke for varmen. Så producerer anlægget kun varmt vand til brugsvand.
  • Når det bliver koldt udenfor
   Stil det tilbage til radiatorikonet og tænd cirkulationspumpenCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme. igen, når du vil have varme i radiatorerne igen.

Se på manualen eller kontakt forhandleren eller et vvs-firma, hvis du er i tvivl.

Olie

Ny oliekedel

Ny oliekedel

Hvis din oliekedel er er over 15 år gammel, er det en god ide at skifte den. Nye kondenserende kedler udnytter energien mere effektivt, så du får en lavere varmeregning. Bemærk, at du kun må skifte til en ny oliekedel, hvis du bor uden for et område med fjernvarme eller naturgas.
Billede ny-oliekedel.svg
Se energiløsninger

Ny oliekedel

Håndværkerlisten

Find en håndværker

Hvis du vil skifte til en anden type varme end olie – eller skifte dit nuværende oliefyr ud med et nyt – anbefaler vi at vælge en håndværker her fra Håndværkerlisten. Håndværkerne på listen bruger de såkaldte energiløsninger, som giver en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

572 håndværkere

Cirkulationspumpen

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Hvis du har en cirkulationspumpe, er det en god idé at tjekke, om den er forældet, da gamle cirkulationspumper bruger meget strøm.

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Hvad er en cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Cirkulationspumpen sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme, og den sidder ved dit varmeanlæg eller i forbindelse med din gulvvarme.

Et almindeligt parcelhus har som regel kun 1 eller 2 cirkulationspumper, men kan have op til 4 cirkulationspumper, som cirkulerer varme og varmt vand:

 • Varme fra opvarmningsenheden til radiatorerne og/eller gulvvarme
 • Varme fra opvarmningsenheden til varmtvandsbeholderen
 • Varme fra solvarmeanlæg til varmesystemet
 • Varmt vand fra varmtvandsbeholderen til cirkulation i varmtvandssystemet

Hvad er en cirkulationspumpe?

Skift den gamle pumpe ud

En nyere cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov og bruger for ca. 200 kr. strøm om året. En gammel pumpe kører derimod for fuld kraft hele tiden og kan bruge strøm for helt op til 900 kr. årligt.

I en almindelig husstand med en ældre cirkulationspumpe bruger pumpen op imod 10 % af det samlede elforbrug, hvis den kører hele året på et højt trin.

Vær opmærksom på:
 • Hvis du har fået gulvvarme
  Har du erstattet radiatorerne med vandbaseret gulvvarme, skal der cirkuleres mere varme. Her vil fordelen med en nyere cirkulationspumpe være endnu større.
 • Hvis boligen er efterisoleret
  Undersøg, om du kan skifte til en mindre cirkulationspumpe, da varmeforbruget og dermed pumpebehovet vil være mindre.

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Læs mere
Rørisolering

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Rørisolering er en ret nem forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 40 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kælder, krybekælder, loft og skunk.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Mindst 40 mm rørisolering

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Trænger dit hus til efterisolering?

I vores guide 'Rørisolering' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få rørene efterisoleret.

Det kan du isolere med

Du kan isolere rør med mineraluld (stenuld eller glasuld) eller med forskellige skumbaserede produkter. Isoleringsevnen for den samlede isolering afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er så meget plads rundt om rørene, er det en god idé at se på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien) og vælge det materiale, der har den laveste værdi. Hvis der er plads nok, kan du få lige så god isolering med en højere λ-værdi – der skal bare et tykkere lag til.

Husk kedel, ventiler og cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Hvis du har en kedel eller unit med sparsom eller ingen isolering, har den sandsynligvis et stort varmetab. Er den over 15 år gammel, kan det være en god ide at udskifte den med en ny, energieffektivEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab. model. Er den nyere, kan du måske nøjes med at efterisolere den.

Til dette kan du f.eks. bruge såkaldte trådvævsmåtter, som du tilpasser i størrelsen. 

Isoler ventiler og cirkulationspumper med præfabrikerede isoleringskapper – eller alternativt med lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Find håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse til dig eller din håndværker.

roerisolering.png
Illustration: Tværsnit af rørisolering

Pas på asbest

Hvis dine varmeinstallationer er fra før 1972, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Du kan ikke selv se, om de indeholder asbest. Asbesten må kun fjernes af firmaer, der er specialiserede i det. Kontakt fagfolk, hvis du er i tvivl. 

Det siger loven

Hvis du renoverer et varmeanlæg, skal du følge gældende Bygningsreglements krav til isoleringen af de nye rør. Anbring så vidt muligt rør og beholdere til varmt vand i rum, hvor varmetabet kommer din bolig til gode. Du skal også overholde Bygningsreglementets krav, hvis du installerer et nyt anlæg, f.eks. en varmepumpe, ny kedel, rør eller pumper.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Læs mere

Olie