Skrot din gamle varmepumpe

Skrot din gamle varmepumpe

Skrot din gamle varmepumpe

Når varmepumpen er udtjent, skal du have en autoriseret installatør til at afmontere den, og du skal aflevere den til storskrald eller på genbrugsstationen.

Få en professionel til at afmontere varmepumpen

Kontakt en autoriseret installatør, og bed ham om at afmontere varmepumpen for dig. Det kan f.eks. være en VE-installatør, som er særligt uddannet til anlæg til vedvarende energi.

Hvis du håndterer en varmepumpe forkert, kan det medføre vandlækage, kølemedielækage, elektrisk stød eller brand.

Brug genbrugsstationen

Varmepumper indeholder miljøfarlige stoffer, der forurener miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Derfor skal du aflevere din udtjente varmepumpe på genbrugsstationen eller til storskrald, hvor producenterne løbende indsamler kasserede varmepumper. Du kan også bede installatøren om at levere den tilbage til producenten eller aflevere den på genbrugsstationen. Det sikrer dig også, at flest mulige af varmepumpens materialer bliver genanvendt.

Informer kommunen

Informer altid kommunen, når du kasserer din varmepumpe, hvis du ikke får en ny, eller hvis du skifter til en anden type varme. Så kan kommunen rette oplysninger om din opvarmningsform i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Skrot din gamle varmepumpe

Siden er opdateret 08.11.2016 Kommentér denne side Til top