BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Varmepumpetyper

Varmepumpetyper

Varmepumpetyper

Vælg den rigtige type varmepumpe

Vælg den rigtige type varmepumpe

Få overblik over de 5 mest almindelige typer varmepumper på det danske marked. De kan ikke alle det samme. Du skal derfor vælge type ud fra bl.a. dit behov, dit varmeforbrug og din varmeform.

De 3 mest almindelige typer varmepumpe

Luft til vand   Jordvarme   Luft til luft
God til helårshus   God til helårshus   God til sommerhus eller supplement til el, olie og naturgas i helårshus

Kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme og plads til udedel på din grund. Udedel kan støje.

 

Kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme og min. 300 m2 grund.

 

Kræver plads til udedel på din grund. Udedel kan støje.

Giver rumvarme og
varmt brugsvand
  Giver rumvarme og
varmt brugsvand
  Giver rumvarme
Anskaffelse

AnskaffelsesprisAnskaffelsespris Anskaffelsespris

Fås også på abonnement

  Anskaffelse

AnskaffelsesprisAnskaffelsesprisAnskaffelsesprisAnskaffelsesprisAnskaffelsespris

  Anskaffelse

Anskaffelsespris

Besparelse

BesparelseBesparelseBesparelseBesparelseBesparelse

 

Besparelse

BesparelseBesparelseBesparelseBesparelseBesparelse

  Besparelse

BesparelseBesparelseBesparelse

2 mindre kendte typer varmepumper

Hvis dit hus er tæt, og du har dyr varme, kan en boligventilationsvarmepumpe eller en brugsvandsvarmepumpe være gode valg.

Brugsvandsvarmepumpe   Boligventilationsvarmepumpe
God til supplement i tætte huse uden ventilation, hvor primær varmekilde er f.eks. elvarme, ældre gas- eller oliefyr.   God til ventilation og supplement i tætte huse, hvor primær varmekilde er f.eks. elvarme, ældre gas- eller oliefyr.

Kræver udsugningskanaler fra køkken, bad og bryggers.

 

Kræver ventilationskanaler til indblæsning og udsugning.

Giver varmt brugsvand   Giver ventilation og evt. varmt brugsvand

 

Vælg den rigtige type varmepumpe

Luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe giver dig både varme og varmt vand. Den er billigere at installere end et jordvarmeanlæg og kræver ikke plads i din have. Denne varmepumpetype kan du også få på abonnement.

Kort om varmepumpen

Det er billigere at installere en luft til vand-varmepumpe end jordvarmeanlæg. Samtidig kræver den kun lidt plads udenfor dit hus. Den er næsten lige så effektiv som jordvarme.

Pumpen opvarmer både din bolig og dit brugsvand.

Som den eneste type varmepumpe kan du også få luft til vand-varmepumpe på abonnement, så du slipper for den store investering.

Forudsætninger

  • 5-10 meter til skelUdedelen består af en stor ventilator, som ikke er lydløs. Den bør derfor stå mindst 5-10 meter fra skel, ellers risikerer du, at naboen bliver generet af støj fra pumpen. Alternativt kan der sættes støjafskærmning op.
  • RadiatorsystemDu skal have vandbårne radiatorer eller vandbåren gulvvarme.

Luft til vand-varmepumpe

Jordvarmeanlæg (væske til vand-varmepumpe)

Jordvarmeanlæg (væske til vand-varmepumpe)

Et jordvarmeanlæg giver dig både varme og varmt vand. Jordvarme udnytter varme fra jorden, selv i de koldeste måneder af året.

Kort om varmepumpen

Et jordvarmeanlæg kaldes også en jordvarmepumpe. Det er den varmepumpetype, der giver dig den største besparelse, når installationen er betalt. Jordvarme er effektivt, fordi jorden indeholder varme, selv i de koldeste måneder af året. 

Der findes både vandret og lodret jordvarme. Ved lodret jordvarme bores jordslangerne 120-180 meter lodret ned. Overfladen af hullet fylder typisk kun ca. 50 x 50 cm. Lodret jordvarme er ofte dyrere at etablere end almindelig, horisontal jordvarme.

Jordvarmeanlægget opvarmer både din bolig og dit brugsvand.

Forudsætninger for at få jordvarme:

  • Plads til jordslangerDet kræver ca. 300 mhave at dække et gennemsnitligt varmebehov i et typisk hus. Man placerer typisk jordslangerne ca. 1 meter under græsplænen i haven. Hvis der ikke er plads nok i haven, kan man også grave jordslangerne lodret eller skråt ned.
  • RadiatorsystemDu skal have vandbårne radiatorer eller vandbåren gulvvarme.
  • Afstand til vandboringDit hus skal ligge mindst 50 meter fra et alment vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra et ikke alment vandforsyningsanlæg. Slangerne skal ligge mindst 60 cm fra naboskel.
  • Spørg kommunenDu skal søge tilladelse hos kommunen, inden du går i gang.

Jordvarmeanlæg (væske til vand-varmepumpe)

Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe giver dig varme i sommerhuset, eller den kan supplere varmen i helårshuse med elvarme, olie eller naturgas. Den kan ikke give dig varmt vand. Varmepumpen er ret billig og kræver ikke vandbårne radiatorer.

Kort om varmepumpen

Luft til luft-varmepumpen er en god løsning i mange sommerhuse, da den er billig i anskaffelse og ikke kræver et vandbårent radiatorsystem. Den kan også være et godt supplement til opvarmning af helårshuse med elvarme, olie eller naturgas, som ligger i områder uden fjernvarme.

Luft til luft-varmepumpen egner sig dog bedst til store, sammenhængende rum – f.eks. køkken-alrum, eller når køkken og stue er bygget ud i et. Den kan ikke varme dit brugsvand op.

Luft til luft-varmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, der både kan opvarme og nedkøle luften. Nogle typer kan også give dig varmt vand. Varmepumpen egner sig som ventilation og supplement til opvarmning i tætte huse med dyr varme.

Kort om varmepumpen

En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, der også opvarmer eller nedkøler luften efter behov. Varmepumpen er en god idé som ventilation og supplement til opvarmning i tætte huse, hvor den primære varmekilde er f.eks. elvarme, ældre gas- eller oliefyr. Hvis du har fjernvarme, jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe, er det en bedre idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, da det er billigere i drift.

Nogle boligventilationsvarmepumper kan også opvarme dit brugsvand.

Forudsætninger

  • Ventilationskanaler og udsugningDu skal have etableret ventilationskanaler til indblæsning i opholdsrum og udsugning i køkken, bad og bryggers.
  • Tæt husHuset skal være tæt for at få det optimale ud af boligventilationsvarmepumpen. Ellers forsvinder den varme, som varmepumpen udnytter, ud af huset.

 

Boligventilationsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe giver dig varmt vand. Varmepumpen er en god løsning i huse med en dyr varmeform og uden mekanisk ventilation.

Kort om varmepumpen

En brugsvandsvarmepumpe opvarmer dit brugsvand. Varmepumpen er en god løsning i huse uden mekanisk ventilation, hvor den primære varmekilde er f.eks. elvarme, ældre gas- eller oliefyr.

Nogle pumper kan også bruges til en mindre kreds af gulv- eller radiatorvarme, f.eks. i badeværelset.

Forudsætninger

  • Udsugning i køkken, bad og bryggersEn brugsvandsvarmepumpe kræver, at der er udsugningskanaler fra køkken, bad og bryggers.

 

Brugsvandsvarmepumpe

Varmepumpetyper